İBB, tapu tahsisi hak sahiplerinin kazanılmış haklarını gasp mı ediyor?

İBB, tapu tahsisi hak sahiplerinin kazanılmış haklarını gasp mı ediyor?

İBB, tapu tahsisi hak sahiplerinin kazanılmış haklarını gasp mı ediyor?
 CHP’li Erhan Aslaner hazırladığı yazılı soru önergesini İBB Meclisinde sözlü okuyarak 2981 sayılı kanunun gereğince verilen tapu tahsis belgesi sahiplerinin sorunlarını İBB Meclis gündemine taşıyarak Başkan Topbaş’a sordu: “2981 sayılı yasa gereğince tapu tahsis belgesi sahibi kullanıcıların hak kaybına uğramaması için ilgili yasa hükümlerince tapu almaya hak kazanan hak sahipleri için arazi deir işlemlerinin hızlandırılarak 2981 sayılı kanundan doğan haklarına kavuşturulması için yapılan bir çalışma var mıdır? Üzerinde yaşadığı arazinin devri ilgili mevzuat gereğince yapılmayacak kullanıcılar için yasanın tanımladığı diğer hakların (Ecr-i misil ödememe, enkaz bedeli ve konut tahsisi vb.) kazanılmış hakka dönüşümü ve korunması için alınan bir önlem var mıdır? Yok ise bu konuda bir çalışılma yapılması düşünülmekte midir? Kendi arazisi üzeride yerleşik olup belediyemiz nezdinde imar affı başvurusu işlemlerini tamamlanmış hak sahiplerinin işlemlerinin ilgili 2981 sayılı kanun uyarınca tamamlanması için vatandaşlara herhangi bir duyuru yapılmış mıdır? Yapılmamış ise bu kanunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2015 yılı Mart ayı toplantılarında CHP’li İBB Meclis Üyeleri Av. Erhan Aslaner, Müh. Ercan Ulaş Kaya, Av. Taner Kozanoğlu, Fatih Üstünbaş, Ali Delen, Hasan Tapan, Abdulhadi Akmugan, Özgür Aydın, Sait Coşkunoğlu, Seyitali Aydoğmuş imzaları ile İBB Meclis Başkanlığına sunulan önerge;


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Konu: 2981 sayılı kanunun gereğince verilen tapu tahsis belgesi sahipleri hakkında. 12.03.2015

1985 yılında, 2981 sayılı asa ile kapsamlı bir İmar Affı ve Gecekondu Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, eksik kalan ya da çeşitli ihtiyaçlara cevap vermeyen taraflarını düzenleyen 3290 ve 3366 sayılı yasalarla tadil edilmiş ve mevcut problemlerin çözülmesi amaçlanmıştır. Bu kanuna istinaden, tüm Türkiye’de yapılan imar affı müracaatlarının sayısı bir milyon beş yüz bin olurken, bunun yarısından fazlasını İstanbul’dan yapılanlar oluşturmuştur. Gelinen aşamada: 2012 yılında çıkan Kentsel Dönüşüm kanunu olarak kamuoyunca bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un’’ Geçici 23. Maddesi’ndeki hüküm ile 2981 sayılı kanun 16 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmaktadır. 6306 sayılı kanun 2981 sayılı kanundan doğan imar planları sonrasında tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüşmesi, tapuya dönüşemeyecek alanlarda enkaz bedeli verilerek konut tahsisi, tapu tahsis belgeli alanlardan ecr-i misil bedeli alınmaması gibi kazanılmış hakların korunması konusunda açık hüküm içermemektedir.


Ayrıca kendi arazisi üzerinde inşa edilmiş imar affı kanunundan yararlanmak için başvuran ve işlemlerinin belediyedeki kısmını tamamlamış olan yapılarda imar affı kanunu gereğince yapılan işlemlerin hitamına ermesi için belediyece yapılan işlemler yeterli olmamakta; 2981 sayılı kanun, belediyeden alınan ve iskan belgesi yerinede geçen inşaat ve yapı kullanma izin belgesi ile onaylı röleve projesinin tapuya tescilini zorunlu kılmaktadır. 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Kanunu hükümlerine dayanarak başvurular yapılmıştır. Bu başvuruların bir kısmı sonuçlandırılarak tapu işlemleri tamamlanmışken sonuçlandırılmayan işlemlerde mevcuttu. Bu kapsamda, Büyükşehir sınırlarımız içinde:

1-   2981 sayılı yasa gereğince tapu tahsis belgesi sahibi kullanıcıların hak kaybına uğramaması için ilgili yasa hükümlerince tapu almaya hak kazanan hak sahipleri için arazi deir işlemlerinin hızlandırılarak 2981 sayılı kanundan doğan haklarına kavuşturulması için yapılan bir çalışma var mıdır?

2-   Üzerinde yaşadığı arazinin devri ilgili mevzuat gereğince yapılmayacak kullanıcılar için yasanın tanımladığı diğer hakların (Ecr-i misil ödememe, enkaz bedeli ve konut tahsisi vb.) kazanılmış hakka dönüşümü ve korunması için alınan bir önlem var mıdır? Yok ise bu konuda bir çalışılma yapılması düşünülmekte midir?

3-   Kendi arazisi üzeride yerleşik olup belediyemiz nezdinde imar affı başvurusu işlemlerini tamamlanmış hak sahiplerinin işlemlerinin ilgili 2981 sayılı kanun uyarınca tamamlanması için vatandaşlara herhangi bir duyuru yapılmış mıdır? Yapılmamış ise bu kanunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

Önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla…

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2015, 03:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209