Pandemi Sürecinde Aile Danışmanlığının Önemini İstanbul Özel Bir Aile Danışmanlık Merkezi ile Konuştuk

Aile sevginin en güçlü halidir. Anne, baba ve çocuktan oluşan bu kavram nesillerin iyi yetişmesi için sağlam temeller üzerine kurulmuş olması ve yaşam süreci içerisinde bu temelleri sarsacak etkilerden korunması gerekmektedir.

Pandemi Sürecinde Aile Danışmanlığının Önemini İstanbul Özel Bir Aile Danışmanlık Merkezi ile Konuştuk

 

İstanbul Bir Aile Danışmanlık Merkezi;

Aile Danışmanlığı Üzerine 

Aile sevginin en güçlü halidir.  Anne, baba ve çocuktan oluşan bu kavram nesillerin iyi yetişmesi için sağlam temeller üzerine kurulmuş olması ve yaşam süreci içerisinde bu temelleri sarsacak etkilerden korunması gerekmektedir.

Aile bireyin ilk okuludur doğruyu ve yanlışı gördüğü, öğrendiği bir kurumdur. Çocuğun yaşamındaki en güçlü etki aile içerisinde yaşadığı olaylar sonucunda gerçekleşir. Destek aldığımız, sığındığımız acılarımızı ve üzüntülerimizi paylaştığımız insanların oluşturduğu en önemli yapıdır. Dolayısıyla iyi bir birey olmanın ilk şartı iyi bir ailede yetişmektir.

En değerli varlığımız olan ailede bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir, eşler arasında veya anne baba ile çocuklar arasında bazı anlaşmazlıklar olabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların giderilmesi ve aile hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aile danışmanlığı kurumu oluşturulmuştur. 

Aile danışmanlığı; sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı,  bazen ailenin tamamının bazen de bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. 

Aile danışmanlığının konusu; incinmiş duygular, eşler arasındaki veya ailenin diğer bireyleri arasındaki sorunlar, yaşam şartlarının değişmesi, çocuk bakımı, ekonomik sorunlar, kişisel olarak yapılan yanlışların aileyi olumsuz etkileyen yönleri olarak söylenebilir.

Kişiler olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirerek bazen ön yargılı ve peşin hükümlü olabilmektedirler.

Aile danışmanı; kişilerden her birinin diğerini saygı ile dinlemesini, olaylara diğer kişinin gözünden bakabilmesini, diğer kişi veya kişilere duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade edebilmesini, incitici davranışlarda bulunmadan karşılıklı iletişimi sağlayıcı çalışmalarla, bireyler arasında uyumu, sevgi ve saygıyı tekrar tesis etmeye çalışır. 

Aile danışmanlığı aile bireylerinin sorunlarını tek tek değerlendirmek yerine aile içerisindeki sorunların etkenlerine odaklanır. 

Sağlıklı işleyen bir aile sisteminde şu özellikler görülür;

Aile fertleri birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ederler.

Birbirleriyle sürekli işbirliği içerindedirler.

Birbirleriyle duygularını paylaşırlar üzüntü ve sevinçlerini beraber yaşarlar.

Birbirlerini olduğu gibi kabul ederek farklılıklarını avantaja çevirirler.

Problem çözmede birlikte hareket ederler.

İhtiyaçlar el birliği ile karşılanma çabasındadır.

Aile içerisinde mizah duygusu gelişmiştir.

Birbirlerinin başarılarını takdir ederler. Daha büyük başarılar için birbirlerini teşvik ederler.

İletişime daima açıktırlar sorunları her zaman iyi bir iletişimle ön yargılardan uzak karşısındakine saygı çerçevesinde çözebileceklerini kabullenirler.

Birlikte zaman geçirmekten hoşlanırlar ve birlikteliği arttırma çabasında olurlar.

Sorunları çözme becerileri gelişmiştir. 

Sağlıklı yaşam sürdüremeyen aile sisteminde görünen durumlar;

Problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerileri azdır.

Sorunların üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan çözülmesi zordur.

Bazı travmalar nesiller arasında aktarılmıştır.

Roller birbirine karışmıştır.

Hiyerarşi bozulmuştur.

Görüş ve beklentiler karmaşıktır ve iletişim çok düşük seviyededir.  

Ailede görülen bu olumsuz durumlar sonucunda aile bireylerinde ruhsal sağlık ve psikolojik rahatsızlık problemleri olabilmektedir. Problemler görmezden gelindiğinde daha da büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alarak aile birliğinin dağılması sonucunu doğurabilmektedir.

Aile danışmanlığında sorunlar aile sistemi içerisinde çözülmeye çalışılır. Aile içerisinde meydana gelen hastalık, ölüm gibi olumsuz durumların üstesinden gelebilmek içinde aile danışmanlığına müracaat edilebilir.

Yeni bir aile kurma sürecinde olan çiftlerinde evlilik öncesi müracaat ettikleri aile danışmanlığı kurumu; yeni kurulacak ailenin birliğinin tesis edilmesi, birlikte yaşama duygusunun ve aile değerlerinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. 

Aile Danışmanlığına Başvuru Nedenleri:

Aile içerisinde yaşanan huzursuzluk ve çatışmalar,

Yaşam koşullarının olumsuz etkisi sonucu oluşan hastalık, ölüm, işlerin bozulması gibi durumlar,

Çocuklar ile ebeveynler arasında var olan çatışma ve anlaşmazlıklar,

Eşler arasındaki anlaşmazlık ve uyum sorunu,

Yaşlanma sonucu oluşabilecek olumsuzlukların psikolojik etkisi,

Gebelik ve doğum öncesi ve sonrası annenin yaşadığı psikolojik sorunlar,

Çocukluktan ergenliğe geçişte yaşanan problemlerin çözümü,

Ailede hiyerarşinin bozulması rollerin karışması,

Çocukların evden ayrılması sonucu oluşan boşluk,

Aile fertlerinde oluşabilecek psikolojik sorunlar.

Bir Aile Danışma Merkezi olarak; uzman psikolog-aile danışmanları tarafından çiftlerin ilişkilerindeki sorunları anlama, bu sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik danışmalık hizmeti verilmekteyiz.

Çiftler arasında yaşanan sıkıntılı durumlar, krizler ilişkinin sağlıklı yürütülebilmesini engelleyebilir. Çiftler kendi çabalarıyla sıkıntılarını aşmaya çalışsa da bir noktada tıkanabilir. Bu noktada çift ve evlilik danışmanlığı çiftlerin birbirini tanıyabilmesi, yaşanan krizin yönetilebilmesi, etkili iletişim, ilişkinin güçlenmesi ve benzeri amaçlar için uygun bir danışmanlık yöntemidir. Evliliğin - ilişkinin her aşamasında alınabilir.

Aile ve Çift Danışmanlığı seansları çiftlerin birlikte katıldığı seanslardır. Gerekli görülmesi durumunda çiftlerden birine bireysel danışmanlık seansı uygulanabilir.

Bir Aile Danışmanlık Merkezinde Aile ve Çift Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler:

Çift ve Evlilik İlişkilerinde Yaşanan Uyum Sorunları

Çiftlerin Ailelerinden Kaynaklanan Sorunlar

Aile İçi Çatışmalar

Aldatma ve Aldatılma

Duygusal İhmal

Ayrılma

Boşanma ve Boşanma Sonrası Destek

Boşanma Süreci ve Çocuk

Yeniden Evlenen Çiftler

Evlilikte İletişim Problemleri

Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı

Evliliğe Hazırlık

Evlilik Öncesi Yaşanan Kaygılar

Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci

Evlilik Öncesi Ve Sonrası Çift Danışmanlığı

Yeni Evlenme Dönemi

İş – Özel Hayat Dengesizliği

Çiftlerden Birinin Ya Da İkisinin De Hayatında Yaşanan Değişimlere Uyum Sağlama

Kronik Hastalıklar

Geçmişle İlgili Halledilmemiş Meseleler,

Kayıp ve Yas
https://www.biraile.com/aile-ve-cift-danismanligi

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 02:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209