CHP’li Kazanoğlu, Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP’li Kazanoğlu, Başsavcılığa dilekçe vererek “Şüpheli” sıfatı ile AKP’li Başkan Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP’li Kazanoğlu,  Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu
 Bakırköy Belediyesi ve İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Av.Taner Kazanoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek “Şüpheli” sıfatı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırladığı suç duyurusunda, “Anayasa 74.Maddeye Muhalefet, 5237 Sayılı T.C.K. 121, 257 ve 204/2 Maddeye Muhalefet, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na Muhalefet, 3071 Sayılı Kanun’a Muhalefet” maddelerine yer veren CHP’li Av. Kazanoğlu suç duyurusunda şu açıklamalara yer verdi: 

AÇIKLAMALAR:  1)  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Ekim ayı toplantılarında Maslak Towers 2014/151 İBB sayı no ile ve Çiftçi Towers 2014/138 sayı no ile  soru önergesi verdim ve gereğinin yapılmasını istedim.(Ek; Soru Önergesi Dilekçeleri) 

2) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Kasım ayı toplantısında soru önergelerime neden cevap verilmediği ve bu işlemleri savsaklayan ilgililerin isimlerinin tarafıma verilmesini talep ettim. Ayrıca bu soru önergelerini geciktirerek kamuyu zarara uğratıldığını ve suç işlediklerini de ayrıca belirttim. 

3) Daha önceki tarihlerde vermiş olduğum soru önergelerine cevap vermeyip sadece hukuki olarak neden soru önergelerimize cevap vermiyorsun dediğimiz soru önergesine baştan savma bir cevap verilmiştir. 

4) Ancak, asıl olarak vermiş bulunduğumuz soru önergelerime bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı gibi cevap da verilmemiştir. Bahse konu soru önergelerinde Beşiktaş sınırları içerisinde bulunan Çiftci Towers isimli proje ve Sarıyer Sınırları içerisinde bulunan Maslak 42 isimli projelerde kaçak yapılanmaya müsaade edilip haksız bir kazanç yaratılıp yaratılmadığı sorulmuştur. 6 ay gibi bir süredir cevap verilmemesi de bu düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. 

5) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Büyükşehire denetleme yetkisi vermiş ve ilçe belediyelerinin 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesine cevap zorunluluğu getirmiştir. Buna rağmen savsaklayarak yok ilçe belediyesi cevap vermedi gibi bahaneler üretmek hukuka aykırıdır. Eğer böyle bir durumda varsa oradaki ilgililer aleyhinde de suç duyurusu yapılabilir.  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 12.maddesi hükmü gereğince de;“Bilgi edinme başvurularının değerlendirilerek başvuru sahiplerine cevap verilmesi başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluşa ait bir yükümlülüktür.” 

6) Devlet yönetiminde bulunan kişilerin kanunların belirlediği çerçevenin dışına çıkıp Anayasanın 74. maddesinde hüküm altına alınan vatandaşlık hakkını kullanan insanlara hiçbir işlem yapmama gibi hakları olmadığı gibi vatandaşa cahil cühela muamelesi de yapamaz. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiş bulunan ve vatandaşın hakkını korumak ve denetleme yetkisi yapmak vazifesinde bulunan İBB meclis üyesinin soru önergesine cevap vermemek suça dahada ağırlaştırıcı bir nitelik kazandırmaktadır.  Bu yöneticilerin durumları gizlemeye çalışması ve  dilekçe hakkının kullanılmasını engellemesi;  görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi gerçeğe aykırı düzenleyen kamu görevlisinin cezai sorumluluğunu (görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma vs.) gerektirdiği kanaatini taşımaktayım.


Şüphelinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak şüphelinin cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ  SEBEPLER: Anayasa’nın 74.maddesi,5237 Sayılı TCK ‘nun 121. maddesi, 3071 Sayılı Yasa, 4982 Sayılı Yasa ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izahına çalışılan sebepler ile nazara alınacak diğer sebeplerle; Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.


EKLER; 1 nolu ek: İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Av.Taner Kazanoğlu’nun Kadir Topbaş hakkında ki suç duyurusu dilekçesi.

2 ve 3 nolu ekler: İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Av.Taner Kazanoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Ekim ayı toplantılarında Maslak Towers 2014/151 İBB sayı no ile ve Çiftçi Towers 2014/138 sayı no ile Kadir Topbaş’ın cevaplaması isteği ile Meclis Başkanlığına sunduğu ve Başkan Topbaş tarafından 6 ay geçmesine rağmen cevaplanmayan soru önergeleriİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

BAŞKANLIK MAKAMINA

SORU ÖNERGESİ

 

KONU : Beşiktaş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Çiftci Towers isimli proje hakkında.

 

Son dönemde İstanbul Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding’in arazisinde Türkerler İnşaat tarafından inşa edilen Çiftçi Towers adlı projede yasalar ve imar mevzuatları yok sayılarak inşaat yapılmasında göz yumulduğu iddiaları basında geniş yer bulmaktadır.

Buna göre, Boğaziçi ön görünümü nedeniyle yapılaşmanın kısıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers’ta kanunun getirdiği sınırlamalar bir kenara bırakılarak 46’şar katlı 180 metre yüksekliğinde iki adet konut kulesinde 288 rezidans dairesi inşa edildiği belirtilmektedir.

Çiftçi Towers’ta imar planına göre yüzde 40 olması gereken taban alanı kat sayısı ise yüzde 87 seviyesine kadar yükselmektedir.

Böylece parselin neredeyse tamamında yapılaşmaya gidilerek mevzuata aykırı inşaat yapıldığı kaydedilmektedir.

 

Ayrıca yapılan imar plan tadilatları sonucunda park alanı olarak ayrılan 4 bin metrekarelik parselin Çiftçi Towers arazisinin sahibi Çiftçiler Holding tarafından oto galeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Çiftçi Towers için yapılan plan tadilatı şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararına aykırı olarak yapılaşma yoğunluğunun artırıldığını ifade eden Mimarlar Odası, plan bütünlüğünü bozucu bu değişikliğin telafisi güç zararlara yol açacağı ve yeni yapılacak projelere örnek teşkil edeceğini ifade etmektedir.

Yukarıda özetlenen iddialar ışığında, aşağıdaki sorularımın tarafınızdan cevaplanarak kamuoyunun aydınlatılması büyük önem taşımaktadır; Bu çerçevede aşagıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve talep ederim.

-          Beşiktaş ilçesi Nisbetiye Mahallesi 30 ada 38 pafta 169 parsele (eski 37-38 pafta 30 ada 102 parsel) kayıtlı arazi için bugüne kadar imar planlarında İBB Meclisi onayıyla hangi değişiklikler yapılmıştır? İBB onayında dışında ilçe belediyesi tarafından plan notlarına hangi maddeler eklenmiştir?

-          Bugüne kadar söz konusu projede İBB ekipleri herhangi bir denetim yapmış mıdır?

-          Çiftçi Towers projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri Kasım 2013’de mühürlemiş midir? Eğer mühürlenmişse iki ay sonra bu mühür hangi gerekçe ile sökülmüştür?

-          2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 10. Maddesine göre, Boğaziçi alanında ve etkilenme bölgesinde kalan bir arazi üzerinde en fazla 15,5 metre yüksekliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebilirken, Çiftçi Towers projesinde 180 metre yüksekliğinde iki rezidans kulesinin inşasına neden izin verilmektedir?

-          Boğaziçi Kanunu’na göre Boğaz’ı gören arazilerde inşa edilecek konut yapılarında, taban alanının imar parseli alanına oranını gösteren taban alanı kat sayısının yüzde 15’i geçemeyeceği belirtilmektedir. Çiftçi Towers’ta imar planına göre yüzde 40’a neden çıkartılmıştır. Projenin uygulanmasında ise taban alanı kat sayısının yüzde 87 seviyesine kadar yükselmesine neden göz yumulmuştur?

-          İmar plan tadilatında park alanı olarak görünen ve kamuya terk edilmesi gereken 30 ada 167 parseldeki alan kamuya terk edilmiş midir? Eğer terk edilmişse Çiftçiler Otomotiv servis ve araç satış mağazasının arazi üzerinde ticari faaliyet yürütülmesine neden izin verilmektedir? 14.10.2014

Saygılarımla

İbb meclis üyesi

Av. Taner Kazanoglu 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIK MAKAMINA

Soru Önergesi

Konu: Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 42 Maslak adlı projesi 

        42 Maslak projesi 1 ada 140 parselde yer alan yaklaşık 39 bin metrekarelik brüt arsa alanında Bay İnşaat tarafından inşa edilmektedir. Ofis, rezidans, otel ve alışveriş merkezi ünitelerini bünyesinde barındıran projenin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

        Proje için 1/1000 plan hazırlanmadığı ve 6 Ocak 1993 tasdik tarihli 1/1000 uygulama imar planına göre istikamet alınmıştır. 14 Eylül 2009 tarihli ilk terk sonrası imar durumu 22 Eylül 2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına göre 38 bin 827 metrekare 1 ada 140 parsel (eski 97 parsel) için düzenlenmiştir.

Planda Ticaret + Konut alanı, spor tesisi, idari tesis, anaokulu tesis alanı ve yeşil alanda kalmakta olan parselin E=2 H=Serbest yapılanma koşullarına sahip olduğu görülmektedir. Ticaret+konut alalında yapılaşma brüt alan üzerinde yapılacağı, bodrum katların iskan edilebileceği ve emsal dahil edilmeyeceği belirtilmektedir. 38 bin 827 metrekare arazinin 11 bin 500 metrekaresi Şişli Belediyesi'ne bağışlanmıştır.

        18 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazı ile avan projesi onaylanan ve imar planlarında 77 bin metrekare emsale dahil inşaat hakkına sahip projenin yapı ruhsatlarında toplam 239 bin 581 metrekare inşaat alanına sahip olduğu görülmektedir. 

        860 bağımsız üniteye sahip projenin rezidans katlarında emsal hesapları yapılırken yangın holü, yangın merdiveni, asansör, ışıklık, hava bacaları, kat holü, teras, açık balkon kat bahçeleri, duvarlar, boşluklar emsal dışı tutulduğu görülmüştür. Böylece yerin üstünde 35 bin metrekare alan emsal dışı alan yaratılmıştır.

        860 bağımsız üniteye sahip projenin rezidans katlarında emsal hesapları yapılırken yangın holü, yangın merdiveni, asansör, ışıklık, hava bacaları, kat holü, teras, açık balkon kat bahçeleri, duvarlar, boşluklar emsal dışı tutulduğu görülmüştür. Böylece yerin üstünde 35 bin metrekare alan emsal dışı alan yaratılmıştır. Bu alanların inşaat firmasının rezidans satışları sırasında brüt metrekare hesaplamasıyla sattığı tespit edilmiştir. Ortalama 5 bin 500 dolardan satışı sunulan konut alanlarında emsal dışı alan üzerinden 192 milyon dolar fazladan rant yaptığı hesaplanmıştır.

Son derece eğimli bir arazide bulunan projenin bodrum katları emsal dışı bırakılmıştır. İnşa edilen 11 bodrum kat  4'üncü kattan itibaren yüzeye çıkmış durumdadır. 108 ofis, 84 dükkan, 3 sinema salonunun yer aldığı bu alanlara Şişli Belediye'si tarafından kısmi  iskan verilmiştir. Ofis alanın toplam büyüklüğü 76 bin metrekaredir. Bu alanların ortalama metrekare fiyatı 5 bin dolar olarak belirlenmiştir. Bir plan notuyla yer altı ve yer üstündeki yatay ofis alanlarında yaratılan 380 milyon dolar rant yaratılmıştır. İmar planıyla emsal fazlası alanlarda toplamda 572 milyon dolarlık, bugünkü dolar kuruyla 1 milyar 309 milyon liralık ayrıcalık sağlandığı görülmektedir. 

Son dönemde hükümet üyeleri, imar plan notlarında küçük kalem oynatmalarıyla oluşan ölçüsüz rantlara dikkat çekmekte ve imar planlarının daha kontrollü, fırsat eşitliğine dayanan ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirmektedir. 

Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve talep ederim.

1 - 42 Maslak'tan ve proje sahiplerine yaratılan ranttan haberiniz var mıdır? İmar kirliliğine yol açan planlarla ilgili bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

2 - İmar plan notlarıyla 2 emsal hakkının 6'ya çıktığı görülmektedir. Proje ruhsatlarında 239 bin metrekare inşaat yapılacağı belirtilmektedir. Ancak Bay İnşaat yöneticilerinin basına da yansıyan demeçlerinde bu rakamın 270 bin olduğu ifade edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetim ekiplerini projede görevlendirmeşi düşünüyor musunuz?

3 - Şişli Belediyesi tarafından proje tamamlanmadan bir bölümüne kısmi iskan verildiği görülmektedir. Ofis, rezidans, otel ve alışveriş merkezinden oluşan projenin bölgeye getireceği ulaşım ve alt yapı yükünü karşılamak için hangi adımlar atılmıştır-atılacaktır?

 4 - Şişli Belediyesi'ne araziden bağışlanan 11 bin 500 metrekarelik alanın bir vakfa devredildiği ve üzerinde üniversite binası yükseldiği bilinmektedir. Çift parselde tek bina olarak yükselen yapı ile ilgili bölge halkının itirazları bulunmaktadır. Ayazağa sakinlerine ait  araziyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?14.10.2014

Saygılarımla İbb meclis üyesi Av. Taner Kazanoglu

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2015, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209