Samatya sahilinde 550 bin m2 alana yapılan dolgu, geri dönüşü zor ve kalıcı hasar bıraktı!

Samatya sahilinde 550 bin m2 alana yapılan dolgu, geri dönüşü zor ve kalıcı hasar bıraktı!

Samatya sahilinde 550 bin m2 alana yapılan dolgu, geri dönüşü zor ve kalıcı hasar bıraktı!
 “Samatya sahilinden Yenikapı İDO İskelesi'ne kadar uzanan ve toplam alanı 550 bin m2 olan dolgu alanı geri dönüşü zor ve kalıcı hasar bırakarak büyük bir hızla tamamlanmıştır” sözlerine yer vererek konuyu İBB Meclis gündemine taşıyan İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Dr. Hakkı Sağlam hazırladığı yazılı önergesinde; Yenikapı Sahil Dolgu projesinin tarih ve doğa katliamına yol açtığını; Alanın hemen ardında yer alan Marmara Denizi Surları ve Yenikapı’da ortaya çıkan neolitik döneme uzanan arkeolojik mirasın zarar gördüğünü; Uzmanların, Profesörlerin, Kültür Bakanlığının ve kamuoyunun büyük itirazlarına ve serzenişlerine rağmen tamamlandığını dile getirerek İBB Başkanı Kadir Topbaş’a aşağıda yer alan 15 soruyu sordu:


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantılarında Kadıköy Belediyesi ver İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’ın hazırladığı,H İBB Meclis Başkanlığına sunduğu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen yazılı soru önergesi:

Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:

Bilindiği gibi Tarih ve doğa katliamına yol açacak Yenikapı Sahil Dolgu projesi, uzmanların, kamuoyunun ve Kültür Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen tamamlandı. Samatya sahilinden Yenikapı İDO İskelesi'ne kadar uzanan ve toplam alanı 550 bin m2 olan dolgu alanı, İstanbul'un çeşitli yerlerinde sürdürülmekte olan başka projelerin hafriyatları ile oluşturuldu.

Koruma Kurulunun, projenin Tarihi Yarımada'nın siluetini ve topografyasını bozacağı gerekçesiyle uygun görüş vermediği ve aynı zamanda uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirttiği proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dolgunun sit alanına değil denize yapılacağı gerekçesiyle onay verilmişti. 31 milyon TL bedelle ihale edildiği bilinen dolgu ile ilgili olarak Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası dava açtığı kamuoyuna yansımıştı. Geri dönüşü zor ve kalıcı hasar bırakacak olan proje büyük bir hızla tamamlanmıştır.

3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı şekilde yapılaşmanın önü açılmıştır. Üst ölçekli planlarda ve İstanbul için hazırlanan tüm rapor çalışmalarında, Tarihi Yarımada’nın araç trafiğinin azaltılması önerilirken; 1 milyon kişi kapasiteli meydanla ulaşım talebi arttırılarak yaya ulaşımı ve turistik faaliyetler olumsuz yönde etkileyecektir. Alanın hemen ardında yer alan Marmara Denizi Surları ve Yenikapı’da ortaya çıkan neolitik döneme uzanan arkeolojik miras zarar gördüğü bilinmektedir. Bu ve benzeri durumlar İstanbul’un tarihi yapısına dolgu, köprü, yol vb projelerle, onarılamaz zararlar verildiği malumlarınızdır. Bu kapsamda;

1. Unesco’nun ilgili birimlerinin bu konudaki görüşü var mıdır? Varsa tarihi ve ayrıntısı nedir?
2. Anılan yerde denizden kazanılan miktar nedir?
3. Yapılan dolgu miktarı nedir?
4. Dökülen hafriyat miktarı nedir?
5. Hafriyattan elde edilen gelir nedir?
6. Projede neler yer almaktadır?
7. İşin muhammen bedeli ve kapsamı nedir? İhale bedeli ve ihale katılanlar ile verdikleri teklifler nedir?
8. Yapılan iş artışı var mıdır? Varsa gerekçesi ve miktarı nedir?
9. Yapılan işte iş uzatımı var mıdır? Varsa gerekçesi ve uzatılan süre nedir?
10. Kiraya verilen ve/veya tahsis edilen yer var mıdır? Varsa kime hangi yöntemle ne zaman kiraya verilmiş veya tahsis edilmiştir? Kiralama miktarı (m2), süresi veya tahsis süresi nedir? Kiraya verilen veya tahsis edilen her bir yer ile ilgili aylık kira bedeli nedir?
11. Proje ile ilgili açılan dava varsa merci ve dosya numarası nedir? Tarafları kimdir? Varsa her Dereceden mahkeme kararları nedir? (karar örneklerinin eklenmesi)
12. Proje başlangıcından bugüne kadar proje kapsamında ana yüklenici, alt yüklenici, çalışan vb konularda yargıya intikal eden olay var mıdır? Varsa tarafları kimdir? Varsa merci ve dosya numarası nedir? Varsa her Dereceden mahkeme kararları nedir? (karar örneklerinin eklenmesi)
13. Ortaya çıkacak riskler konusunda, kararı verici ve uygulayıcısı olarak vicdanınız rahat mıdır?
14. İstanbul’un tarihi yapısını değiştirecek başkaca projeleriniz nelerdir?
15. İstanbul’un coğrafyasını değiştirecek başkaca projeleriniz nelerdir?

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2014, 15:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209