“AHİ EVRAN VE AHİLİK” KONULU, ÖDÜLLÜ, ULUSLARARASI SENARYO ve TİYATRO YARIŞMASI

“AHİ EVRAN VE AHİLİK” KONULU, ÖDÜLLÜ, ULUSLARARASI SENARYO ve TİYATRO YARIŞMASI

“AHİ EVRAN VE AHİLİK” KONULU, ÖDÜLLÜ, ULUSLARARASI SENARYO ve TİYATRO YARIŞMASI
 İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ve Şekerbank

“AHİ EVRAN VE AHİLİK” Konulu, Ödüllü, Uluslararası

Senaryo ve Tiyatro Yarışması düzenliyor.

Senaryo ve Tiyatro alanında yarışmada dereceye giren eserlere verilecek Ödüller:

Birinciye            : 30.000. (Otuz bin Türk Lirası)

İkinciye : 20.000. (Yirmi bin Türk Lirası)

Üçüncüye           : 10.000. (On bin Türk Lirası)

1. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

2. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

 

Senaryo Değerlendirme Kurulu Üyeleri:

1. Osman SINAV (Başkan)        : Yapımcı- Yönetmen

2.  Ahmet YENİLMEZ                : Yapımcı-Yazar- Oyuncu

3. Aytekin YALÇIN                       TC Güm. ve Tic. Bak. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü

4. Cem ERKUL                            : Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü

5. Emine IŞINSU- ÖKSÜZ          : Yazar

6. İhsan KÂBİL                            : Gazeteci – Sinema Eleştirmeni

7. Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN    : AEÜ Ahilik Kültürünü Araş.Uy. Mrkz. Md.

8. Mehmet Nuri PARMAKSIZ   : İLESAM Genel Başkanı

9. Prof. Dr. Nurulah ÇETİN       : AÜ DTCF Öğr. Üyesi

10. Doç. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK : İTÜ. İletişim Fak. Öğretim Üyesi

11. Taha FEYİZLİ                       : TRT -TV Yapımcısı- Yönetmen

 

Tiyatro Değerlendirme Kurulu Üyeleri:

1.Semih SERGEN(Başkan)  :Devlet Tiyatroları Sanatçısı, Yönetmeni, Edebi Kurul Bşk.

2. Yrd.Doç.Dr. Ayfer ŞAHİN : AEÜ – AKAM Yönetim Kurulu Üyesi

3. Canan KIRIMSOY              : TC Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Baş Dramaturgu

4. İsmail KASAP                              : AEÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı

5. Hilmi Zafer ŞAHİN             : İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

6. Hüseyin SORGUN          : Yazar ve Tiyatro Eleştirmeni

7. Mustafa KURT                        : TC Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

8. Necmettin ERKAN         TC Güm. ve Tic. Bak. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdür Yard.

9. Prof. Dr. Selda ÖNDÜL      : AÜ DTCF Tiyatro Bölümü Başkanı

10. Doç.Dr. Şahmurat ARIK  :  AEÜ Fen-Ed. Fak. Öğretim Üyesi

11. Tuncer CÜCENOĞLU      : Oyun Yazarı

 

“AHİ EVRAN VE AHİLİK” KONULU, ÖDÜLLÜ, ULUSLARARASI SENARYO

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1-AMAÇ

Uzun Metrajlı Film Senaryosu Yarışması” ile medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan “Ahilik” ve kurucusu “Ahi Evran”ın tanıtılması, Ahilik kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin sinematografik eserlerle özellikle gençlerin öğrenip özümsenmesi hedeflenmektedir.

Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Bu meyanda, Şartnamede Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Merkez” olarak anılacaktır.

 

2-BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

2.1. Senaryo Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

2.2. Yarışma uluslararası nitelikli olup, Türkiye veya Türkiye dışında yaşayan herkes yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

 

3-YARIŞMAYA KATILACAK SENARYOLARIN NİTELİKLERİ

3.1. Senaryonun konusu “Ahi Evran ve Ahilik” düşüncesine ilişkin değerleri kapsamalıdır. Başvuru sahipleri, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.

3.2. Yarışmaya gönderilecek eserler mutlaka Amerikan (Hollywood) senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Özet, sinopsis veya film öyküsü olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Senaryo ile birlikte sinopsis ve tretman gönderilecektir.

3.3. Senaryolar özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının onaylatılmış olması tavsiye edilir.

3.4. Senaryolar uzun metrajlı bir film uzunluğunda (doksan dakikadan on- on beş dakika uzun veya kısa) tasarlanmalıdır. Bu çerçevede metin, 60-120 sayfa arasında olmalıdır.

3.5. Senaryolar, bilgisayar ile yazılmalıdır. Eserin ‘Courier’ yazım fontu ile 11 punto olması uygundur. Belirtilen formatlara uymayan, el yazısıyla yazılıp gönderilen, rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan senaryolar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.6. Daha önce filme çekilmiş, yayınlanmış senaryolar yarışmaya katılamaz, böyle başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3.7. Her bir başvuru sahibi yarışmaya sadece bir eser ile katılabilir.

3.8. Yarışmaya gönderilecek metnin dili “Türkçe” olmalıdır.

3.9. Yazar, başvuruda bulunduğu senaryonun kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır.

3.10. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.11. Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

4-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Duyurulması          :  23.10.2013 Çarşamba

Eserlerin teslimi                                   :  28.04.2014 Pazartesi günü başlayacaktır.

Ön değerlendirme sonuçları     :  30.06.2014 Pazartesi günü açıklanacaktır.

Yarışma sonuçları                     :  26.08.2014 Salı günü açıklanacaktır.

Ödül töreni                               :  27.09.2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

5-SENARYOLARIN TESLİM EDİLMESİ

5.1. Eserler 12 (on iki) nüsha halinde ve 1 adet kompakt disk (CD) ortamında gönderilip, teslim edilmelidir.

5.2. Eserin ilk sayfasında eserin ismi ve eser sahibinin rumuzu yer almalıdır. Yarışmaya gönderilen metinlerin üzerine başvuru sahibinin kimlik bilgileri, imza vb. işaret ve ibare konulmamalıdır.

5.3. Yarışmacılar, eserle birlikte, başvuru sahibinin rumuzunu taşıyan kapalı bir zarfın içinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte senaryonun adını, kendi adını, soyadını, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten imzalı belgeyi ve bu bilgileri içeren bir DVD veya CD’yi de Merkeze teslim edeceklerdir. Kimlik zarfını teslim eden her yarışmacı yarışma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.4. Senaryo A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Courier fontu ile yazılmış olmalıdır.

5.5. Yarışmaya birden fazla kişiden oluşan grup tarafından hazırlanan senaryolar da katılabilir. Bu durumda,  yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Merkez sorumlu değildir.

5.6. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihinden sonra ilgili adrese ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Merkez sorumlu değildir. Ancak, yarışmaya gönderilen belgelerde herhangi bir eksik veya yanlış bulunması halinde yarışmacıya yanlışı düzeltebilmesi için Merkezin resmi internet sitesinden uyarı yapılır ve 10 gün ek süre verilir.

5.7. Üzerinde rumuz bulunan kapalı kimlik zarfı, açılmayacak biçimde mühürlenerek dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar saklanmak üzere teslim alınacaktır.

 

6-BAŞVURULARIN İADE EDİLMESİ

6.1. Yarışmaya gönderilen senaryolar resen iade edilmeyecektir.

6.2. Talep edilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından 27.09.2014 Cumartesi tarihine kadar teslim alınabilir. Bu tarihten sonra alınmayan senaryoların sorumluluğu Merkeze ait değildir.

 

7-YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

7.1. Yarışmaya katılan eser sayısı fazla olduğu takdirde Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanlarından bir ön değerlendirme kurulu oluşturulur.

7.2. Ön değerlendirme Kurulu, eserleri ön elemeden geçirerek, yarışmaya katılmaya değer bulduğu eserlerden on beş adedi Eser Değerlendirme Kuruluna sunar.  

7.3. Son değerlendirme, Eser Değerlendirme Kurulu üyelerinin tamamı tarafından yapılır.

7.4. Eser Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler.

7.5. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır.

7.6. Ön değerlendirme ve Eser Değerlendirme kurullarının verdiği kararlar kesindir.

 

8. DEĞERLENDİRME KURULU

 

8.1. Yarışmaya katılan eser sayısı çok fazla olduğu taktirde, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanlarından oluşan bir Ön Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye kalan eserler belirlenecektir.

 

8.2. Değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

         

         1. Osman SINAV (Başkan)        : Yapımcı- Yönetmen

             Üyeler(Alfabetik sıraya göre)

2.  Ahmet YENİLMEZ                : Yapımcı-Yazar- Oyuncu

          3. Aytekin YALÇIN                   : TC Güm. ve Tic. Bak. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü

           4. Cem ERKUL                            : Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü

          5. Emine IŞINSU- ÖKSÜZ          : Yazar

          6. İhsan KÂBİL                            : Gazeteci – Sinema Eleştirmeni

          7. Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN      : AEÜ Ahilik Kültürünü Araş.Uy. Mrkz. Md.

8. Mehmet Nuri PARMAKSIZ   : İLESAM Başkanı

9. Prof. Dr. Nurulah ÇETİN       : AÜ DTCF Öğr. Üyesi

10. Doç. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK  : İTÜ. İletişim Fak. Öğretim Üyesi

          11. Taha FEYİZLİ                       : TRT -TV Yapımcısı- Yönetmen

 

          9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

9.1. Ön değerlendirme sonucu değerlendirmeye kalan eserler aynı gün Ahi Evran Üniversitesinin ve Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin resmi internet sitelerinden (http:..www.ahilik.ahievran.edu.tr) yayınlanacaktır.

9.2. Yarışmada dereceye giren eserler Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından şöyle ödüllendirilecektir:

Birinciye            : 30.000. (Otuz bin Türk Lirası)

İkinciye             : 20.000. (Yirmi bin Türk Lirası)

Üçüncüye           : 10.000. (On bin Türk Lirası)

1. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

2. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

 

9.3. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödülleri Ahilik Kutlamaları Programı çerçevesinde törenle verilecektir.

 

10. TELİF HAKLARI

10.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazarlarına, ancak İlk beş dereceye giren eserlerin telif hakları kutlama komitesine aittir.

10.2. Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu veya Merkez yarışmaya katılan eserlerin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte kullanma ve/veya film yapma ya da yaptırma hakkına otomatik olarak sahiptir. Merkezimiz bu kullanımdan dolayı yazara herhangi bir ücret ödemeyebilir.

10.3.  Yarışmaya katılan eserlerin bir kısmının veya tamamının kullanılması halinde eserin ve sahibinin adı, Merkezimiz tarafından düzenlenen Ahi Evran ve Ahilik Kültürü Senaryo Yarışmasına katılan eser olarak belirtilecektir.

 

11. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

Ahilik Konulu Senaryo Yarışmasının organizasyonu Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Yarışmaya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve T.C. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Şekerbank destek vermektedir.

 

12. YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Adı SOYADI                    :  Mahmut SEYFELİ    

Tel                                 :  0505 319 27 95

e- posta                         : [email protected]

 

Adı SOYADI                    : Gülsün TOPDEMİR  

Tel                                 : 0 386 211 48 82      

e- posta                         : [email protected]

 

ADRES: 

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

(Hacıbey Konağı)  40200  KIRŞEHİR

Tel                                 : 0 386 211 48 82      

e- posta                         : [email protected]

 

********

  “AHİ EVRAN VE AHİLİK” KONULU, ÖDÜLLÜ, ULUSLARARASI TİYATRO ESERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1-AMAÇ

Ahi Evran ve Ahilik kültürünün tanıtılması, yaşatılması, günümüz koşullarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması, bu doğrultuda, yaygın anlamıyla ticari hayata ilişkin kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bir düşünce sistematiğini sahne eserleri sayesinde özellikle genç nüfusun öğrenip özümsemesi ihtiyacı ve gayesinden hareketle, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından “Ahi Evran Ve Ahilik Kültürü” Konulu tiyatro eseri yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Bu meyanda, Şartnamede Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Merkez” olarak anılacaktır.

 

2-BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

2.1. Senaryo Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

2.2. Yarışma uluslararası nitelikli olup, Türkiye veya Türkiye dışında yaşayan herkes yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

 

3-YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ

3.1. Tiyatro eserinin konusu “Ahi Evran ve Ahilik” düşüncesine ilişkin değerleri kapsamalıdır. Başvuru sahipleri, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.

3.2. Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır.

3.3. Eserler özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının onaylatılmış olması tavsiye edilir.

3.4. Eserler, bilgisayar ile yazılmalıdır. Eserin ‘Courier’ yazım fontu ile 11 punto olması uygundur. Belirtilen formatlara uymayan, el yazısıyla yazılıp gönderilen, rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan eserler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.5. Daha önce sahnelenmiş, yayınlanmış eserler başvuramayacaklar ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.6. Her bir başvuru sahibi yarışmaya sadece bir eser ile katılabilir.

3.7. Yarışmaya gönderilecek metnin dili “Türkçe” olmalıdır.

3.8. Yazar, başvuruda bulunduğu eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır.

3.9. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.10. Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

4-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın duyurulması           :  23.10.2013 Çarşamba günü

Eserlerin teslimi                                   :  28 .04 .2014 Pazartesi günü sona erecektir.

Ön değerlendirme  sonuçları    :   30.06 .2014 Pazartesi günü ilan edilecektir.

Yarışma sonucu                                     :   26.08 .2014 Salı günü açıklanacaktır.

Ödül töreni                               :   27.09 .2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

5-TİYATRO ESERLERİNİN TESLİM EDİLMESİ

5.1. Eserler 12 (oniki) nüsha halinde ve 1 adet kompakt disk (CD) ortamında gönderilmeli/teslim edilmelidir.

5.2. Eserin ilk sayfasında eserin ismi ve eser sahibinin rumuzu yer almalıdır. Yarışmaya gönderilen metinlerin üzerine başvuru sahibinin kimlik bilgileri, imza vb. işaret ve ibare konulmamalıdır.

5.3. Yarışmacılar, eserle birlikte, başvuru sahibinin 5 karakterden oluşan rumuzunu taşıyan kapalı bir zarfın içinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte eserin adını, kendi adını, soyadını, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten imzalı belgeyi ve bu bilgileri içeren bir DVD veya CD’yi de teslim edeceklerdir. Kimlik zarfını teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

5.4. Eser A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Courier fontu ile yazılmış olmalıdır.

5.5. Yarışmaya birden fazla kişiden oluşan grup tarafından hazırlanan eserler de katılabilir. Bu durumda,  yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Merkez sorumlu değildir.

5.6. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihinden sonra ilgili adrese ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Merkez sorumlu değildir. Ancak, yarışmaya gönderilen belgelerde herhangi bir eksik ve/veya yanlış bulunması halinde yarışmacıya yanlışı düzeltebilmesi için Merkezimizin resmi internet sitesinden uyarı yapılır ve 10 gün ek süre verilir.

5.7. Üzerinde rumuz bulunan kapalı kimlik zarfı, açılmayacak biçimde mühürlenerek dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar saklanmak üzere teslim alınacaktır.

 

6-BAŞVURULARIN İADE EDİLMESİ

6.1. Yarışmaya gönderilen eserler resen iade edilmeyecektir.

6.2. Talep edilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından 27.09.2014 tarihine kadar teslim alınabilir. Bu tarihten sonra alınmayan eserlerin sorumluluğu Merkez’e ait değildir.

 

7-YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

7.1. Yarışmaya katılan eser sayısı fazla olduğu takdirde Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanlarından bir ön değerlendirme kurulu oluşturulur.

7.2. Ön değerlendirme Kurulu, eserleri ön elemeden geçirerek, yarışmaya katılmaya değer bulduğu eserlerden on beş adedini Eser Değerlendirme Kuruluna sunar.  

7.3. Son değerlendirme, Eser Değerlendirme Kurulu üyelerinin tamamı tarafından yapılır.

7.2. Eser Değerlendirme kurulu üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler.

7.3. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır.

7.4.   Ön değerlendirme ve Eser Değerlendirme kurullarının verdiği kararlar kesindir.

7.5. Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü repertuarına alınır.

 

8. DEĞERLENDİRME KURULU

 

8.1. Yarışmaya katılan eser sayısı fazla olduğu taktirde, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanlarından oluşan bir Ön Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye kalan eserler belirlenecektir.

8.2. Değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 

         1.Semih SERGEN(Başkan)        :Devlet Tiyatroları Sanatçısı, Yönetmeni, Edebi Kurul Başk.

Üyeler (Alfabetik sıraya göre)

2. Yard. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN : AEÜ – AKAM Yönetim Kurulu Üyesi

3. Canan KIRIMSOY                   : TC Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Baş Dramaturgu

4. İsmail KASAP                         : AEÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı

5. Hilmi Zafer ŞAHİN                 : İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

6. Hüseyin SORGUN                 : Yazar ve Tiyatro Eleştirmeni

7. Mustafa KURT                      : TC Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

8. Necmettin ERKAN                : TC Güm. ve Tic. Bak. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdür Yard.

9. Prof. Dr. Selda ÖNDÜL         : AÜ DTCF Tiyatro Bölümü Başkanı

         10. Doç.Dr. Şahmurat ARIK           :  AEÜ Fen-Ed. Fak. Öğretim Üyesi

          11. Tuncer CÜCENOĞLU           : Oyun Yazarı

 

9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

9.1. Değerlendirmeye giren eserler aynı gün Ahi Evran Üniversitesinin ve Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin resmi internet sitelerinden (http:..www.ahilik.ahievran.edu.tr ) yayınlanacaktır.

 

9.2. Yarışmada dereceye giren eserler şu şekilde ödüllendirilecektir:

Birinciye            : 30.000. (Otuz bin Türk Lirası)

İkinciye             : 20.000. (Yirmi bin Türk Lirası)

Üçüncüye           : 10.000. (On bin Türk Lirası)

1. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

2. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

 

10. TELİF HAKLARI

10.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazarlarına, ancak ilk beş dereceye giren eserlerin telif hakları organizasyon komitesine aittir.

10.2. Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu veya Merkez yarışmaya katılan eserlerin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte kullanma ve/veya sahneleme ya da yayınlama hakkına otomatik olarak sahiptir. Merkezimiz bu kullanımdan dolayı yazara herhangi bir ücret ödemeyebilir.

10.3.  Yarışmaya katılan eserlerin bir kısmının veya tamamının kullanılması halinde eserin adı ve yazarı Merkez tarafından düzenlenen Ahi Evran ve Ahilik Kültürü Tiyatro Yarışmasına katılan eser olarak belirtilecektir.

 

11. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

Ahilik Konulu Tiyatro Yarışmasının organizasyonu Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Yarışmaya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve T.C. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ve İLESAM ( Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Şekerbank destek vermektedir.

 

12. YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Adı SOYADI                    :  Mahmut SEYFELİ    

Tel                                 :  0505 319 27 95

e- posta                         : [email protected]

 

Adı SOYADI                    : Gülsün TOPDEMİR  

Tel                                 : 0 386 211 48 82      

e- posta                         : [email protected]

 

ADRES: 

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

(Hacıbey Konağı)  40200 KIRŞEHİR

Tel                                 : 0 386 211 48 82      

e- posta                         : [email protected]

 

 

 

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

312 419 49 38

Fax

:

312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

...

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209