Alarm zili

Kamuoyuna açıklanan tasarruf tedbirlerinin her bir kalemi adeta 12 yıllık sınırsız israfın listesi gibiydi Cilalanıp parlatılan ekonominin iflası ve en önemlisi de Denizin Bittiğinin ilanıydı Kemerleri bağlayın!

 Alarm zili
 Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan “Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi”, yani “tasarruf” eylem planı, ekonomi için çalan alarm zillerini gözler önüne serdi. Açıklanan tasarruf planı, 12 yıl boyunca dünyadaki “ucuz dövize” yüksek faiz vererek Türkiye’ye getirilen “sıcak para”ya güvenerek bol keseden harcama döneminin sürdürülemeyeceğinin itirafıydı. Çarpık ekonomi yönetimi ve hesapsız harcamalarla ekonominin ayakta duramayacağının ifşası olan planda, adeta mevcut iktidarın önceki 3 döneminin kabahatleri bir bir listelendi.

Harcamalar gözden geçirilecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planı’na göre, program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edilecek.

Demek ki; 12 yıl boyunca harcama planları verimsizlik, savurganlık ve israf üzerine kurgulanmış.

TOKİ Projelerine Mercek Altı

İL özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında ödenek aktarım mekanizması gözden geçirilecek. Yatırım projesi uygulama süreci ile kamu yatırımlarında TOKİ aracılığıyla yürütülen uygulamalar gözden geçirilecek.

Demek ki; 12 yıl boyunca ödenek aktarım mekanizması yanlıştı; yeterince izleme ve denetim yapılmamıştı.

 Toplu alım yöntemine geçilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedarik edilebilmesi için yöntemler geliştirilecek ve ölçek ekonomisinden faydalanarak tasarruf sağlanacak.

Demek ki, 12 yıl boyunca kamuda ihtiyaçların tedarikinde büyük yanlışlar yapıldı.

SOKAK Lambaları kısılacak...

Genel aydınlatmanın uygun zamanlarda yapılması ve burada kullanılan elektriğin serbest piyasa koşullarında ihale suretiyle alınması hususları değerlendirilecek ve sistem diğer yönleriyle gözden geçirilecek.

Demek ki, tasarruf tedbirlerinde sokak lambalarına kadar gelindiyse durum çok ciddi. döner sermayede

 Gerçekçi fiyat

Döner sermaye işletmelerinin gerçek maliyetleri ortaya konulacak. Kurumların bütçelerinden döner sermaye faaliyetleri için harcama yapılmayacak, hizmet üreten kamu personelinin özlük ve harcırah ödemelerinin döner sermaye işletme bütçesinden yapılması sağlanacak ve kârlı çalışmayan işletmeler tasfiye edilecek.

Demek ki, 12 yıl boyunca döner sermaye sistemi gerçeklikten uzak politikalarla yürüdü.

Bütün alımlar izne tabi olacak

Kurum personel tavanları belirlenecek ve ihtiyaçlar atıl personelle karşılanacak. Hizmet alımlarının bütçe tahsis süreci öncesinde fayda maliyet/maliyet-etkinlik analizinin yapılması zorunlu hale getirilecek. Personele ilişkin alanlar, yardımcı işler ve asıl işler olarak ayrıştırılacak. Bütün hizmet alımları izne tabi tutulacak.

Demek ki, 12 yıl boyunca kadrolar şişirilirken, diğer taraftan ise bankamatik memurlarına maaş ödenmiş. 

Taşıt kullanımına “tasarruf bilinci anlayışı” getirilecek

Maliye bünyesinde “taşıt modülü” kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacak. Taşıt ediniminde etkin karar verebilmek için satın alma ve kiralama seçenekleriyle maliyetler karşılaştırılarak tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul, kriter ve standartlar belirlenecek. Ömrünü tamamlamış kamu kuruluşlarına ait araçlar tasfiye edilecek.

Demek ki, 12 yıl boyunca kamu taşıtlarının ediniminde ve kullanımında genel kural kuralsızlıktı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planı”nı, yani tasarruf tedbirlerini açıkladı. Açıklanan plan, 12 yıldır izlenen yanlış ekonomi politikalarını ve harcamalardaki hoyratlığı gözler önüne serdi.

Öncelikli Amaç Harcamayı Kısmak

“Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planı”na göre, program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi ve kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli seviyede tutulması amaçlanıyor.

Programla, kamu kesimi borçlanma gereğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranının plan dönemi sonunda en fazla yüzde 0.5 olması, harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen tarımsal destekleme uygulamalarına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecek ve bu kapsamda uygulamaların birbiriyle tamamlayıcı şekilde yürütülmesine yönelik gerekli önlemler alınacak. Tarımda, örgütlülüğü ve üretici-sanayi entegrasyonunu ve işbirliğini geliştirecek şekilde destekleme mekanizması kurulacak. Destekleme modellerinde etkinlik sağlanırken doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gıda güvenilirliği öncelikle gözetilecek.

TOKİ’ye Yakın Takip

İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında ödenek aktarım mekanizması gözden geçirilerek, uygulama ve izleme etkili hale getirilecek. İhale ve ödenek serbest bırakma aşamalarını da kapsayan yatırım projesi uygulama süreci ile kamu yatırımlarında TOKİ aracılığıyla yürütülen uygulamalar gözden geçirilerek, yatırım programı ve bütçe disiplini açısından gerekli düzenlemeler yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedarik edilebilmesi için yöntemler geliştirilecek ve ölçek ekonomisinden faydalanarak tasarruf sağlanacak.

Kamuda “Sağlıklı” Taşıt Envanteri…

Genel aydınlatmanın uygun zamanlarda yapılması, uygun olmayan kullanımların önlenmesi, uygun aydınlatma ve ölçüm araçlarının araştırılması, genel aydınlatmada kullanılan elektriğin serbest piyasa koşullarında ihale suretiyle alınması hususları değerlendirilecek ve sistem diğer yönleriyle gözden geçirilecek.

Maliye Bakanlığı bünyesinde “taşıt modülü” kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacak. Taşıt ediniminde etkin karar verebilmek için satın alma ve kiralama seçenekleriyle maliyetler karşılaştırılarak tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul, kriter ve standartlar belirlenecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış kamu kuruluşlarına ait araçlar tasfiye edilecek.

Sağlık Dışında Döner Sermaye Kalkıyor

Kamuya ait sosyal tesisler ayrı ayrı değerlendirilerek bunların tasfiyesine veya özelleştirilmesine veya gerçek maliyetleri karşılayacak şekilde kamu tarafından işletilmesine karar verilecek.

Döner sermaye işletmelerinin gerçek maliyetleri ortaya konularak, gerçekçi bir fiyat politikası izlenmesi sağlanacak, sağlık sektörüne ilişkin olanlar hariç, kamu kurumlarının bütçelerinden döner sermaye faaliyetleri için harcama yapılmayacak, döner sermaye işletmeleri için hizmet üreten kamu personelinin özlük ve harcırah ödemelerinin döner sermaye işletme bütçesinden yapılması sağlanacak ve karlı çalışmayan işletmeler tasfiye edilecek.

Personel Alımına Kısıtlama

 Personel harcamalarının rasyonelleştirilmesi kapsamında kurum personel tavanları belirlenecek ve ihtiyaçlar öncelikle atıl personel kullanılarak karşılanacak. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki her bir kamu kurumu için plan döneminde istihdam edilebilecek toplam personel sayısı belirlenecek, bunun üzerinde istihdam oluşturulmayacak. İhtiyaç fazlası personelin tespitine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışma yapılacak, tespit edilen ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç sahibi idarelere nakledilmesine yönelik yasal ve idari düzenleme yapılacak.

Hizmet alımlarının bütçe tahsis süreci öncesinde fayda maliyet/maliyet-etkinlik analizinin yapılması zorunlu hale getirilecek. Personel çalıştırılmasına ilişkin alanlar, yardımcı işler ve asıl işler olarak ayrıştırılacak. Bütün hizmet alımları izne tabi tutulacak. Hizmet alımı yapılan alt işverenlerce çalıştırılan işçilerle ilgili olarak kamu kurumlarının sorumlulukları belirlenecek. İlgili mevzuata aykırı işlem tesis ederek kamu zararına sebep olan kamu görevlilerine uygulanacak yaptırımları içerecek mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Kamu Binaları İçin De Tasarruf

Kamu hizmet binaları sınıflandırılarak standartlar belirlenecek. Hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde Hazine arazileri öncelikle değerlendirilerek bina maliyetleri düşürülecek. Hizmet binalarında enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranacak ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması hedeflenecek.

 
Kaynak: Milli gazete

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2014, 04:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209