Saadet Partisinden Bira Festivaline Protesto

BUGÜN YİNE ORTADOĞUNUN GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞU İSRAİL MABEDLERİMİZE SALDIRMAKTA ONLARIN İÇİNDE GAYRİ AHLAKİ EĞLENCELER DÜZENLEYEREK ADETA DİNİMİZE, ECDATIMIZA VE BİZE KÜFRETMEKTELER, DEĞERLERİMİZE SALDIRMAKTALAR.

Saadet Partisinden Bira Festivaline Protesto
HABERİN GALERİSİ
israil

israil

Türk Halkının dikkatine

Allah dünyadaki insanlara huzur ve barış içinde yaşamaları için İslam dinini göndermiştir.

Sevgi ve kardeşlik dini İslam’ın mensupları; bu huzur, barış ve adaleti dünyaya hakim kılmak için kurdukları tüm devletlerle asırlarca büyük kara topraklarına hükmetmiş, sayısızca fetihler gerçekleştirmişlerdir.

Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere gittikleri her yerde barış ve huzuru sağladıktan sonra oralara, bu sahip oldukları ahlaki ve barışçıl anlayışlarını somutlaştıracak gerek kültürel gerekse dini yapılar bina etmişlerdir.

Bu yapıları imar ederlerken de tebalarındaki insanlara; kendi kültür ve dinlerinden olmayan gayri Müslim etnik azınlıkların hayatlarına ve mabetlerine saygı içinde kalınması öğretilmiş ve yaşatılmıştır.Ve bu yönde hiçbir kimsenin hukuku zedelenmemiştir.Böylelikle, bu yönüyle de OSMANLI dünya devletlerine örnek olmuştur.

Osmanlı her şeyiyle beraber bu ahlaki yapısını biz torunlarına miras bırakmıştır. Bizler ise onları hayatta tutmak için çeşitli dernek ve vakıflar kurarak, ecdat miraslarına yapılan her saldırıda eşzamanlı duyarlılığımızı göstermekteyiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her bir bireyinde barınan milli ve manevi hassasiyetten başka bir şey değildir ve en doğal haktır.

Saygıdeğer Türk halkı

Bugün maalesef yine milletçe canımız yanmakta, uykularımız kaçmakta, şu her bir
toprağı adımlarken ecdadın miraslarına, sahip olamamanın ezikliği ve utangaçlığı ile başımız eğilmekte.

BUGÜN YİNE ORTADOĞUNUN GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞU İSRAİL MABEDLERİMİZE
SALDIRMAKTA ONLARIN İÇİNDE GAYRİ AHLAKİ EĞLENCELER DÜZENLEYEREK
ADETA DİNİMİZE, ECDATIMIZA VE BİZE KÜFRETMEKTELER, DEĞERLERİMİZE
SALDIRMAKTALAR.

İsrail’in Dünya Müslümanlarına ağır tahrikler eşliğinde Birüssebi Ulu Cami’nde 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde organize edecekleri Salut Şarap ve Bira festivalından(!) başka bir şeyden bahsetmiyoruz.

Birüssebi Ulu Cami Osmanlı devletinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kontrolü altında bulunan, Filistin’in Birüssebi kenti ve Osmanlı dönemi Kaymakamı Asıf bey tarafından 1906 da inşa ettirilmiştir.

Ama bugün maalesef işgalci İsrail devletinin Birüsssebi belediyesi tarafından 6.sı düzenlenecek olan Salut Şarap ve Bira festivali organize edilmek istenmektedir.

Bu duruma Arap azınlık Hakları Hukuk Merkezi, İsrail Makamlarına festivalin iptali için gerekli başvurularda bulundu. Filistin İslami Hareketi bu organizasyonun dünya Müslümanlarının hassasiyetlerini aşağılamak adına yapıldığını ve bunun affedilmeyecek bir günah olduğunu beyan etti.

Biz SAADET PARTİSİ olarak da başta siz değerli basın mensuplarımızı haberdar ederek Aziz milletimize duyurulmasını gerçekleştirip, akabinde milletimize; taşıdığı milli ve manevi hassasiyetlerine dair tepkilerini e-mail ve mektupları ile dile getirmelerini sağlayarak BU İĞRETİ SALDIRININ BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMASINI GERÇEKLEŞTİRMEKTİR.

Saygıdeğer Türk halkı

Bununla birlikte bir çağrımızda; her fırsatta aziz milletimize, çeşitli ırk ve dinlere sahip insanların mabetlerine olan koruma ve yaşatma çevikliliğini reklam eden

KÜLTÜR BAKANLIĞIMI’ZADIR.
Akdamar kilisesine olan hassasiyetlerini daha fazlasıyla Birüssebi Ulu Cami’sine taşımalarını milletçe istemekteyiz.Biliyoruz ki Kültür Bakanlığımız için; Birüssebi Ulu Cami’sinin yapımı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesiyle Birüssebi şehir komutanlığı dönemine denk gelmesi ve caminin yapımı ile ilgilenmesi ayrı bir önem kazandırmaktadır. Durumdaki vazifeden birinci derece mükellef KÜLTÜR BAKANLIĞIDIR.Sayın Bakan Ertuğrul GÜNAY dan bir an önce, dost
ve müttefikleriyiz dedikleri bu saldırgan ülke İsrail’e, milletimizin uyarı ve taleplerini iletmelerini ve bu çirkin tahriklerin bitirilmesinin sağlanmasını beklemekteyiz. Esas olanda budur.

Saygıdeğer Türk Halkı

Aziz milletimizin bu isteğine paralel olarak bir talebimizde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zihni ALDIRMAZ’A dır.Zira kendileri saldırgan İsrail’in Birüssebi Belediyesi ile 2001 yılından itibaren kardeş şehir protokolü bulunan belediyenin başkanıdır. Sayın ALDIRMAZ’ ın taşıdığı siyasi kimliğe baktığımız da Osmanlı’nın emanetlerine sıkı sıkıya bağlılığı gösteren motifleri görmekteyiz.
Bundan dolayıdır ki İsrailin zulüm zincirlerine taktıkları bu yeni halkaya karşı durmalıdır.

İsrailin Birüssebi Ulu Cami’nde 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde organize edecekleri Salut Şarap ve Bira festivali görüntüsündeki saldırıyı KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ’nü bitirerek durdurmalıdır. Ulu camilerin hepsi o beldenin fetih sancaklarını mihrapların da koruduğu, mabetlerdir.

BU SANCAK YERE DÜŞMEMELİDİR.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zihni ALDIRMAZ’DAN soyadına müsemma olmayan bir duyarlılığı göstereceğini ümit etmekteyiz.

Saygıdeğer Türk Halkı

Bu toplantı her şeyden önce Ecdadımız Osmanlı’nın ve mabetlerine olan sahipliğimizle insanlığın huzuru ve saadetinin sağlanmasına yönelik bir çağrı toplantısıdır.Toplumun duyarlı inisiyatifini mobilize etme görevi, birkez daha taşıdığı hassasiyetten dolayı SAADET PARTİSİ’NE düşmüştür.Şimdi hep
birlikte bu duyarlılığı somutlaştırmak üzere mektuplarımızı göndereceğiz.

Değerli basınımıza konuya göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz.
---------------------

Sayın: Zihni ALDIRMAZ

Adana Büyükşehir Belediyesi
Reşatbey Mah. Atatürk Cad.
Seyhan / ADANA

Sayın Başkanım,

Allah dünyadaki insanlara huzur ve barış içinde yaşamaları için İslam dinini göndermiştir. Sevgi ve kardeşlik dini İslam’ın mensupları; bu huzur, barış ve adaleti dünyaya hakim kılmak için kurdukları tüm devletlerle asırlarca büyük kara topraklarına hükmetmiş, sayısızca fetihler gerçekleştirmişlerdir. Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere gittikleri her yerde barış ve huzuru sağladıktan sonra oralara, bu sahip oldukları ahlaki ve barışçıl anlayışlarını somutlaştıracak gerek kültürel gerekse dini yapılar bina etmişlerdir.Bu yapıları imar ederlerken de tebalarındaki insanlara; kendi kültür ve dinlerinden olmayan gayri Müslim etnik
azınlıkların hayatlarına ve mabetlerine saygı içinde kalınması öğretilmiş ve yaşatılmıştır.Ve bu yönde hiçbir kimsenin hukuku zedelenmemiştir.Böylelikle, bu yönüyle de OSMANLI dünya devletlerine örnek olmuştur.

Osmanlı her şeyiyle beraber bu ahlaki yapısını biz torunlarına miras bırakmıştır. Bizler ise onları hayatta tutmak için çeşitli dernek ve vakıflar kurarak, ecdat miraslarına yapılan her saldırıda eşzamanlı duyarlılığımızı göstermekteyiz.Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her bir bireyinde barınan milli ve manevi hassasiyetten başka bir şey değildir ve en doğal haktır.

Bugün maalesef yine milletçe canımız yanmakta, uykularımız kaçmakta, şu aziz toprağın her bir karışını adımlarken ecdadın miraslarına, sahip olamamanın ezikliği ve utangaçlığı ile başımız eğilmekte.BUGÜN YİNE ORTADOĞUNUN GAYRİ MEŞRU
ÇOCUĞU İSRAİL MABEDLERİMİZE SALDIRMAKTA ONLARIN İÇİNDE GAYRİ AHLAKİ EĞLENCELER DÜZENLEYEREK ADETA DİNİMİZE, ECDATIMIZA VE BİZE KÜFRETMEKTELER, DEĞERLERİMİZE SALDIRMAKTALAR.

İsrail’in Dünya Müslümanlarına ağır tahrikler eşliğinde Birüssebi Ulu Cami’nde 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde organize edecekleri Salut Şarap ve Bira festivalından(!) başka bir şeyden bahsetmiyorum.

Birüssebi Ulu Cami Osmanlı devletinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kontrolü altında bulunan, Filistin’in Birüssebi kenti ve Osmanlı dönemi Kaymakamı Asıf bey tarafından 1906 da inşa ettirilmiştir. Aynı zamanda da Birüssebi Ulu Cami’sinin yapımı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesiyle Birüssebi şehir komutanlığı dönemine denk gelmekte ve onun caminin yapımı ile ilgilenmesi ayrı bir önem kazandırmaktadır.

İşte bu kutsal mabette, biz Türk evlatları için vazgeçilemez ecdat emanetinde; bugün maalesef işgalci İsrail devletinin Birüsssebi belediyesi tarafından 6. düzenlenecek olan Salut Şarap ve Bira festivali organize edilmek istenmektedir.

Bu iğreti durumun Adana Büyükşehir Belediye’si ve Başkanlık Makamının ilişikliği ise rezaletin sahibi Birüssebi Belediyesi ile 2001 yılından itibaren kardeş şehir protokolünüzün bulunmasıdır.Dolayısıyla durumdan vazife edinilecek ilk makamlardan birisidir. Adana Büyükşehir Belediyesi bu kardeş şehir protokolünü askıya alıp Birüssebi belediyesine gerekli ihtar ve talebleri iletmelidir, bu saldırının bitirilmesini sağlamalıdır.Zira Aziz Türk Milletinin daha çok acı çekmesine sebeb olunmaktadır.

Biliyoruz ki Ulu camilerin hepsi o beldenin fetih sancaklarını mihrapların da koruduğu, mabetlerdir.

BU SANCAK YERE  DÜŞMEMELİDİR.

Sayın: Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atatürk Bulvarı No: 29 06050
Opera / Ankara

Allah dünyadaki insanlara huzur ve barış içinde yaşamaları için İslam dinini göndermiştir. Sevgi ve kardeşlik dini İslam’ın mensupları; bu huzur, barış ve adaleti dünyaya hakim kılmak için kurdukları tüm devletlerle asırlarca büyük kara topraklarına hükmetmiş, sayısızca fetihler gerçekleştirmişlerdir.Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere gittikleri her yerde barış ve huzuru sağladıktan sonra oralara, bu sahip oldukları ahlaki ve barışçıl anlayışlarını somutlaştıracak gerek kültürel gerekse dini yapılar bina etmişlerdir.Bu yapıları imar ederlerken de tebalarındaki insanlara; kendi kültür ve dinlerinden olmayan gayri Müslim etnik
azınlıkların hayatlarına ve mabetlerine saygı içinde kalınması öğretilmiş ve yaşatılmıştır.Ve bu yönde hiçbir kimsenin hukuku zedelenmemiştir.Böylelikle, bu yönüyle de OSMANLI dünya devletlerine örnek olmuştur.

Osmanlı her şeyiyle beraber bu ahlaki yapısını biz torunlarına miras bırakmıştır. Bizler ise onları hayatta tutmak için çeşitli dernek ve vakıflar kurarak, ecdat miraslarına yapılan her saldırıda eşzamanlı duyarlılığımızı göstermekteyiz.Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her bir bireyinde barınan milli ve manevi hassasiyetten başka bir şey değildir ve en doğal haktır.

Bugün maalesef yine milletçe canımız yanmakta, uykularımız kaçmakta, şu aziz toprağın her bir karışını adımlarken ecdadın miraslarına, sahip olamamanın ezikliği ve utangaçlığı ile başımız eğilmekte.BUGÜN YİNE ORTADOĞUNUN GAYRİ MEŞRU
ÇOCUĞU İSRAİL MABEDLERİMİZE SALDIRMAKTA ONLARIN İÇİNDE GAYRİ AHLAKİ EĞLENCELER DÜZENLEYEREK ADETA DİNİMİZE, ECDATIMIZA VE BİZE KÜFRETMEKTELER, DEĞERLERİMİZE SALDIRMAKTALAR.

İsrail’in Dünya Müslümanlarına ağır tahrikler eşliğinde Birüssebi Ulu Cami’nde 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde organize edecekleri Salut Şarap ve Bira festivalından(!) başka bir şeyden bahsetmiyoruz.

Birüssebi Ulu Cami Osmanlı devletinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kontrolü altında bulunan, Filistin’in Birüssebi kenti ve Osmanlı dönemi Kaymakamı Asıf bey tarafından 1906 da inşa ettirilmiştir. Aynı zamanda da Birüssebi Ulu Cami’sinin yapımı
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesiyle Birüssebi şehir komutanlığı dönemine denk gelmekte ve onun caminin yapımı ile ilgilenmesi ayrı bir önem kazandırmaktadır.

İşte bu kutsal mabette, biz Türk evlatları için vazgeçilemez ecdat emanetinde; bugün maalesef işgalci İsrail devletinin Birüsssebi belediyesi tarafından 6. düzenlenecek olan Salut Şarap ve Bira festivali organize edilmek istenmektedir.

Çok iyi bilmekteyiz ki; Kültür Bakanlı’ğımız her fırsatta aziz milletimize, çeşitli ırk ve dinlere sahip insanların mabetlerine olan koruma ve yaşatma çevikliliğini göstermekte ve yaşatmaktadır. Akdamar kilisesine olan hassasiyetin daha fazlasını Birüssebi Ulu Cami’si için taşınmasını istemekteyiz.

Biliyoruz ki Ulu camilerin hepsi o beldenin fetih sancaklarını mihrapların da koruduğu, mabetlerdir. BU SANCAK YERE
DÜŞMEMELİDİR.
---------------

Be'er-Sheva Municipality

Menachem Begin Square,

P.O.B. 15, Be'er-Sheva 84100 Israel

Allah send the religion of Islam to all human beings to live in peace and tranquility at the earth. Religion of compassion and fellowship of Islam and it's followers; that they have established states in order to rule the world in peace and justice which they did for centuries and performed innumerable conquests. Especially the Ottoman state wherever they went they did provide peace and harmony to those places, that was their guideline of moral and understanding of building cultural and religous structures. When they were building there structures they have taught to people, respect and cherish those cultural and religous temples of minorities. No ones freedom limited by this way.

State of Ottoman Empire in this perspective is an example to the world.

Nowadays your Municipality attacking our mosques and values by organizing unscrupulous festivals and events in those holy places. your Municipality provoking muslims around the world by organizing Salut Wine and beer festival
on 5th-6th September at the Grand Mosque in Beer el-Sabe city.

Religious temples are holy places for the people, we have to respect and protect those places as a human being.

As Ottoman grandchildren and Turkish citizens we did protect, respect those holy places and never let anyone to insult those holy places.

Be'er-Sheva Municipality should consider all Muslims concern regarding to this issue. We hope that you will consider muslims sensitivity regarding to this issue and respect Muslims concerns all around the world for that you will cancel
immidiately the festival of 6th Annual “Salut Wine and Beer Festival as Be'er-Sheva Municipality

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı
www.saadet-istanbul.org.tr

HABER-FOTOĞRAF: ABDULLAH GÖZAYDIN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209