Milli İttifak Seçim Beyannamesi

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milli İttifak Seçim Beyannamesi

Milli İttifak Seçim Beyannamesi
Barış için…
Kardeşlik için...
İnsanca yaşamak için...
Şimdi “Saadet’te Birlik” zamanı…
Şimdi “Milli ittifak” zamanı…

Önsöz
Hayat bir mucize, hiçbir canlı ve cansız varlık bir diğerinin
aynısı değil. Ortak yönleri, benzer nitelikleri bulunuyor
elbet; uzayda, mekânda ve zamanda bulundukları yerler
farklı. Hayat her yeni günle birlikte yeniden başlıyor. Her
gün yeni bir sayfa açılıyor; her gün niceleri doğuyor, niceleri
bu dünyadan elini eteğini çekip sessiz sedasız ayrılıyor.
Herkesin, her canın bir hikâyesi var. Kimileri gülüyor,
kimileri ağlıyor; kimileri zulmediyor, kimileri zulme dur diyor;
kimileri tamahkâr nefislerinin peşinde kamu malına el
uzatıyor, kimileri hayâ edip, hakkı olanı istemeyi ar sayıyor.
Besmelemiz hayatın tüm sırlarını serer önümü-
ze.Yeryüzündeki esas varlık nedenimizin iyiliği yaymak,
doğrunun yanında yer almak olduğunu biliriz.Sureti haktan
göründüğünde de, her türlü zulmün, tahakkümün, tekebbürün
karşısında bulunma basiretini, cesaretini, erdemini
göstermeyi şiar ediniriz.
Dünya insanlık tarihinin bir yanında sapıklık,bozgunculuk,kibir
ve zulümleriyle Firavunlar, Karunlar,
Şeddadlar, Kisralar varsa, biliriz ki, diğer yanında da hakkı
dile getiren İbrahimler, Musalar, Harunlar, Ömerler, Aliler,Hüseyinler
mutlaka vardır.
Bizler, ezelde Yaradan’a verdiğimiz sözlerin gereği olarak,
insan, toplum, devlet anlayışımızı Yunus’un “Sen bu cihan
mülkünü Kaf’dan Kaf’a tuttun say… Ahir bir gün ölürsün,
6
ölüm vardır bilirsin” sözü gibi, hayatın başlangıcını ve sonunu
hesaba katarak belirleriz.
Bizler tüm halkımızla birlikte iyi işler yapmayı, birbirimize
hakkı ve sabrı öğütlemeyi amaçlarız.
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak bizler “Birlikte
rahmet, ayrılıkta azap vardır!” ilkesine göre, ülkemizin
içinde bulunduğu güç koşulları göz önünde bulundurarak,
halkımızın menfaatlerini her türlü kişisel menfaatin üstünde
tutarakhakikatin ve hikmetin yanında yer aldık. Saadet
Partisi çatısı altında bir araya geldik. 7 Haziran günü yapılacak
Genel Seçimler için milletimizinheyecanla beklediği
Milli İttifak’ı gerçekleştirdik. Milletimizinvicdanına, sesine
tercüman olmak için; insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin
korunması için; huzur, güven, barış, kardeşlik ve adalet
içinde yaşanan mutlu bir ülke tesis etmek için “Şimdi
Saadette Birlik Zamanı”sloganı ile Milli İttifak’ta buluştuk.
Ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu zor koşulların
farkındayız. Ülkemiz adeta karaya vurmuş bir gemi gibi,kaynaklarımız,
topraklarımız, şehirlerimiz, köylerimiz,
geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz,umutlarımız yağmalanıyor.
Yoksulluk,Yolsuzluk ve Yasaklar habis bir tümör
gibi tüm bedeni sarıyor.
“Küp, içindekini sızdırıyor.”
Kötü yönetiliyoruz.İnsanlarımızın hayata ve geleceğe yönelik
umutları tükeniyor. Vatandaşlarımızın toplumda bir arada
yaşamaya,üretime ve çalışmaya dairşevklerikırılıyor.
7
Kötü yönetim siyasal kutuplaşma ve çatışmalara; toplumsal
gerilim ve anlaşmazlıklara; toplumsal kuralsızlık ve amaçsızlığa;
hukuk tanımazlığa; terör ve şiddete; işsizliğe; gelir dağı-
lımında adaletsizliğe; bölgeler arasında dengesizliğe; insanlar
arasında depresyona ve diğer psikolojik sorunların artmasına;
yetersiz beslenmeye; sağlık sorunlarının, hastalıkların
yaygınlaşmasına; aile içi şiddet vegeçimsizliğe, parçalanmalara;
ranta ve çarpık kentleşmeye; uyuşturucu bağımlı-
lığına; intiharlara; çeteleşme, mafyalaşma ve gasp olaylarının
artmasına; tecavüz ve şiddetin yaygınlaşmasına; fuhşa; dilenciliğin,
evsiz insanların ve sokak çocuklarının artmasına;
kültürel yozlaşmaya; cinayet gibi ağır suçların artmasına;
kurumlara ve topluma karşı güvensizliğe; toplumsal duyarsızlığa
ve dayanışmanın zayıflamasına; ahlaki değerlerin bozulmasına,
çürümesine; kurumlarda ve toplumun her yanında
kayırmacılığın yaygınlaşmasına, liyakate önem vermemeye
yol açıyor. Adalet kurumlarının iş yükü; güvenlik harcamaları
tırmanıyor; eğitim harcamaları bir yük haline geliyor;
yerel yönetiminyükü ve harcamaları artıyor. İsraf, rüşvet ve
yolsuzluk artıyor; vergi kayıplarıyeni ve daha ağır vergi yükleri
ile kapatılmaya çalışılıyor.
Kötü yönetim sonucunda kurumlarımız topyekûn çürüyor,
toplum çöküyor.
Farabi, “Hikmet(bilgelik)yönetimin şartı olmaktan çıktı-
ğı günerdemli devlet yöneticisiz kalır.” Ve “fazla uzun
sürmez, yıkılır.” der. Bu sözü, cihanşümul bir tespit ve öğüt
olarak değerlendiriyoruz.
8
Saadet çatısı altında Milli İttifak’ı oluşturan bizler, meselelerin
farkında olduğumuz kadar, çözüm yollarınıda
biliyoruz.
Tüm varlıklara dair ilahi ve evrensel kaynaklarda ortaya konan
ilkeleri esas alarak tüm mahlûkatahak ettiği şefkati göstermeyi,
insan haklarına azami ölçüde saygılı olmayı siyasetin
esası sayıyoruz.
Bu çerçevede; insanı saygın görerek, ülkemizde vatandaşlarımızın
bir arada, mutlu, huzur ve güven içinde yaşayacağı
bir ortamı tüm vatandaşlarımızın, istek ve taleplerini hesaba
katarak birlikte inşa edecek bir yönetim uygulayacağız. Her
türlü öneri ve teklifi titizlikle dikkate alıp değerlendireceğiz.
Her işin güzel, çabuk ve az maliyetle yapılabilmesi için işi
ehline vereceğiz.
Hiçbir vatandaşımız arasında, ayrımcılık, kayırmacılık yapmayacağız.

İnsan haklarına saygılı, huzurlu, mutlu, barış ve kardeş-
lik içinde yaşanan bir toplum ve Türkiye için çalışacağız.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milli İttifak Seçim Beyannamesi Aşağıdaki Linkten Görebilrsiniz.

//saadet.org.tr/docs/dokuman/000147_uap0tgf6rm_milli-ittifak-secim-beyannamesi_2015_guncel.pdf

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2015, 12:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209