İşte HSYK kanun teklifinde kabul edilen maddeler

HSYK kanun teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nda 52 maddelik teklifin ilk 3 maddesi ve 6, 7, 8 ve 9.madde AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. 4 ve 5'nci maddeler ise teklif metninden oy çoğunluğuyla çıkartıldı.

İşte HSYK kanun teklifinde kabul edilen maddeler
 HSYK kanun teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nda 52 maddelik teklifin ilk 3 maddesi ve 6, 7, 8 ve 9.madde AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. 4 ve 5'nci maddeler ise teklif metninden oy çoğunluğuyla çıkartıldı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin, Adalet Komisyonu'nda üçüncü gün görüşmeleri başladı. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya yönetiminde bugün kanun teklifinin maddeleri üzerinde müzakereler başladı. Teklifin ilk 3 maddesi ve 6, 7, 8, 9.maddeleri AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. 

AK Parti'nin oylarıyla kanun teklifinden 4 ve 5. maddeler çıkarıldı.  3. Madde'yle, Hakimler ve Savcılar Kanununun "Yurtdışında görevlendirme ve mali haklar" başlıklı 50. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmelerinin bakanlık tarafından yapılması öngörülüyor.

TEKLİFTEN ÇIKARILAN MADDELER

Madde 4- Anayasanın 140'ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, hakimler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı oldukları hükmüne yer verilmiştir. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesinde, adalet komisyonlarının kuruluşu, 114 üncü maddesinde ise görevleri düzenlenmiştir. 114 üncü maddede düzenlenen görevler esas itibariyle adli ve idari yargı personeli ile ceza infaz kurumlan personeline ilişkin "idari" nitelikli görevlerdir. Bu sebeple 113 üncü maddede değişiklik yapılarak komisyonların oluşumundaki yetki Adalet Bakanlığına verilmektedir.

Madde 5- 2802 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde yapılan değişiklikle adli yargı ilk derece adalet komisyonlarının oluşumunda yetki Adalet Bakanlığına verildiğinden, zorunlu hallerde hakim görevlendirilmesine adalet komisyonlarınca devam edilmesi yargı bağımsızlığı bakımından doğru bulunmadığından, bu yetki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belirlenen hakim ya da mahkeme başkamna verilmektedir.

Kanun tasarısındaki 6. madde kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 6. maddesi kabul edildi.   

TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Millet iradesine karşı bir darbe varsa, Başbakan gelsin millet iradesine vurulan darbeyi açıklasın biz yanında yer alalım' dedim. Bütün milletin kafası karaşık" şeklinde konuştu. Bunun üzerine, komisyonda söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim ne söylediğimi herkesin çok iyi anladığını biliyorum. Malumu ilana gerek yok, her şey ortada" diye karşılık verdi.

  Madde 6, 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esaslan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir' ifadeleri yer alıyor. Komisyonda, 7. madde kabul edildi.

7., 8. ve 9. madde kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 7., 8., 9., 10. maddesi kabul edildi.  

 TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. Yasa teklifinde yer alan, 7.  8. 9. maddeler kabul edildi. Tasarıda yer alan maddeler şöyle: 

  "MADDE 7- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

  MADDE 8- 4954 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  MADDE 9 - Başkanlık, Başkan ile üç başkan yardımcısından oluşur. Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan tarafından belirlenir." 

  MADDE 9- 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunca" ibaresi "Başkan tarafından" şeklinde değiştirilmiştir. 

  "Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden muvafakatları alınarak gösterilen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan yardımcıları, yukarıda sayılanlar arasından Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkan bir dönem daha AYM usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilir." 

  Komisyon, yarın saat 13.00'da toplanacak.

(AJANSLAR)

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014, 02:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209