Türk Dünyası İşbirliği Konseyi

9-10-11 ARALIK TARİHLERİNDE FATİH SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ BİR DİZİ KONFERANS, DÜZENLENECEKTİR

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi
 Türk Dünyası İşbirliği Konseyi temsilcilerinin duyurusu ve etkinlik takvimi aşağıda

BİZLER SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİNDE OKUYAN VE TÜRK DÜNYASI SORUNLARINA GENÇ VE FARKLI BİR PERSPEKTİFTEN BAKAN GENÇLER OLARAK TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ADINDA BİR KONSEY KURMUŞ BULUNMAKTAYIZ.

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ KONSEYİ(TÜDİK) YOLLADIĞIMIZ EKLERDE DE GÖRÜLECEĞİ GİBİ TÜRK DÜNYASINDA VAR OLAN SORUNLARI GENÇ BEYİNLERLE AKTİF TARTIŞMA ORTAMINDA TARTIŞIP, ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR.

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ KONSEYİ OLARAK AYRICA BU PROGRAM VASITASIYLA KATILIMCI GENÇLERE AKTİF VE SAYGILI TARTIŞMA KÜLTÜRÜ, ETKİLİ VE DÜZGÜN KONUŞMA YETİSİ, SORUNLARA DUYARLI VE ÇÖZÜMCÜ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ..

26 ÜLKEYİ TEMSİLEN 104 DELEGENİN KATILACAĞI PROGRAMIMIZ İŞBİRLİĞİ TEMASI ÇERÇEVESİNDE 4 AYRI KOMİSYONA AYRILIP, SORUNLARI BU BİRİMLERDE ELE ALACAKTIR.


TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ KONSEYİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

İLETİŞİM: BATIHAN DİZDAROĞLU:05416088063, HALİL ATAK:  05533109527, İBRAHİM ETHEM TAŞ: 05389303373, FURKAN MERİÇ: 05389858210

 Batıhan Dizdaroğlu E-Mal: bthndzdrgl8@gmail.com

Projenin Adı: Türk Dünyası İşbirliği Konseyi

Proje Özeti:

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi olarak lise öğrencilerinin katılımıyla dünya üzerindeki bağımsız ve özerk Türk devletlerinin sorunlarına çözüm bulmak, Türk kültürü ve geleneklerini tanıtmak, yaygınlaştırmak ve bilinçlendirmek amacıyla toplanmaktır.

Bu organizasyon çerçevesinde belirlenecek bir tema çevresinde her Türk devleti adına katılacak temsilciler tarafından konuşmalar yapılacak, aktif ve etkili tartışma kültürü lise öğrencilerine kazandırılacaktır.

Proje Amacı:

Lise öğrencilerine:

Türk toplumlarını ve kültürünü tanıtmak,

Aktif ve etkili tartışma kültürünü kazandırmak ve yaygınlaştırmak,

Toplum karşısında konuşma yetkinliğini kazandırmak,

Fikirlerini açık ve özgür bir biçimde ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmak,

Farklı düşüncelere karşı saygılı ve düşünmeye açık olmayı öğretmek,

Birlik ve beraberlik içerisinde fikir alış-verişini sağlamak,

Sorunların çözümünde işbirliğini teşvik etmektir.

Giriş:

Lisede okuyan öğrenciler olarak okul hayatının sadece öğretimden değil kişisel ve karakteristik eğitim için de önemli olduğunun farkındayız.
Milli benliğimiz dolayısıyla Türk toplumlarının içinde bulunduğu sorunlara duyarsız kalmayıp, sağduyulu, açık fikirli ve özgür düşünebilen gençlerle, bu sorunların çözümü ve gelecekteki sorunların engellenmesi amacıyla istişare ve işbirliği yapmanın hem sorunların çözümüne hem de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca yaptığımız bu projenin, gelecek nesillere, diğer Türk gençlerine ve en önemlisi de ülkemiz okullarına örnek teşkil edeceğine samimiyetle inanmaktayız.

Yöntem:

18 Türk toplumunu temsilen bir araya getirdiğimiz 72 lise öğrencisini dört farklı komisyona tasnif edeceğiz.

Komisyonlarımız şu şekildedir:

-          Ekonomik Komisyon

-          Siyasi Komisyon

-          Askeri Komisyon

-          Eğitim ve Kültür Komisyonu

Bu komisyonlara katılım sağlayan öğrenciler komisyonlarda kendi alanlarındaki sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütecektir. Bu komisyon seçilen Komisyon Başkanları tarafından idare edilecektir.

Her komisyona iki sorunsal belirlenecek ve bu bağlamda sorunlar üzerine ülke temsilcileri kulis çalışması yapacaktır.

Bu kulis çalışmalarının neticeleri kâğıda dökülüp bir protokol haline getirilecektir.

Ardından protokol üzerine tartışma süreci başlayacaktır.

Bu süreçte tarafımızdan ülke temsilcilerinin aktif rol almaları beklenmektedir.

Bu tartışma süreci Komisyon Başkanları tarafından tanzim edilecektir.

Komisyonlardan çıkan kararlar Genel Kurul’da tüm ülke temsilcilerinin katılımıyla son kez oylanacak ve Türk toplumlarının sorunları için çözüm niteliği taşıyan bir protokol oluşturulacaktır.

Bu program dahilinde parlamenter bir üslup takınılması beklenmektedir.

Bu üsluba binaen kılık kıyafetlerin resmi ve programın ciddiyetine uygun şekilde olması istenmektedir.

Program sonunda katılım sağlayan lise öğrencilerine katılım sertifikaları teslim edilecektir.

Çözüm protokolü ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve hayat bulması için çalışmalar yapılacaktır.
 

TERTİP KOMİTESİ:

Furkan Meriç Halil Atak İbrahim Ethem Taş Batıhan Dizdaroğlu

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:

Kamil Erdinç Turhan

 Siyasi komisyon:

- Kendi ülke sınırları dışında yaşayan Türklerin maruz kaldığı sorunlar

- Türk devletlerinin dünya siyasetinde söz sahibi olamaması

Ekonomik komisyon:

- Hazar gölü havzasında bulunan petrol ile doğalgaz rezervlerinin havzaya komşu olan ülkeler arasında eşit paylaşılamaması ve bundan kaynaklı gelir adaletsizliği

- Türk milletlerinin iktisadi birlikteliksizliğinden kaynaklı ekonomik yetersizlikler

Askeri komisyon

- Kendi ülkesi sınırları dışında yaşayan Türklere yapılan askeri müdahaleler

- Türk askerî birliğinin sağlanamaması

Eğitim ve kültürel komisyon:

- Dünya üzerinde Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki eğitimsel ve kültürel kısıtlamalar ve dayatmalar

- Türk devletlerinde bulunan eğitim kurumları arasındaki iletişimsel kopukluk

- Türk devletleri arasındaki ortak kültürel çalışmaların yetersizliği

ETKİNLİK PROĞRAMI

1.GÜN

8.00 – 9.30

Açılış Konuşmaları

9.30 – 10.00

Kahve Arası

10.00 – 12.30

Komisyon Çalışmaları

12.30 – 12.45

Ara

12.45 – 13.30

Komisyon Çalışmaları

 

 

 

 

2.GÜN

8.00 – 9.30

Büyükelçi Konuşmaları

9.30 – 9.45

Kahve Arası

9.45 – 11.30

Komisyon Çalışmaları

11.30 – 12.00

Ara

12.00 – 13.30

Komisyon Çalışmaları


3.GÜN

8.00 – 9.30

Genel Kurul

9.30 – 10.00

Kahve Arası

10.00 – 11.30

Genel Kurul

11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 13.30

Kapanış

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2014, 18:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209