İlkelerimizle Karar Vereceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlkelerimizle Karar Vereceğiz
 Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kamalak, ‘çatı aday’ ile ilgili CHP ve MHP’nin tavrını eleştirirken, kararlarını bütün adaylar açıklandıktan sonra Millî Görüş’ün ilkeleri çerçevesinde yapacakları istişare ile vereceklerini söyledi. Kamalak, “Yetkili kurul ve organlarımızla, teşkilatlarımızla geniş istişareler yapacağız. Ortaya çıkan sonuca göre Millî Görüş’ün ilke ve prensiplerine en uygun gördüğümüz adaya destek vereceğiz” dedi.

En uygun gördüğümüz adaya destek vereceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, açıklamalarında, destekleyecekleri adayda aradıkları nitelikleri de sayarak, “Milli Görüş’ün Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili vazgeçilmez prensipleri vardır; milli ve yerli olacak. Önce ahlâk ve maneviyat düsturunu benimseyecek. Adil ekonomik düzeni savunacak. Kendi ikbalini değil, memleketin istikbalini düşünecek. İcraatlarında hayra motor şerre fren olacak. Güçlünün değil haklının yanında yer alacak. İnançlı olacak. Başka düşünce ve inançlara da saygılı olacak. Batı kulübüne girmek için değil, İslam Birliği’ni kurmak için mücadele etmeli. Bütün adayları bu kriterler çerçevesinde değerlendireceğiz” dedi. Tüm adayların düşünce ve vaatlerini dinlemeyi arzuladıklarını belirten Kamalak, “Değerlendirmelerden sonra, yetkili kurul ve organlarımızla, teşkilatlarımızla geniş istişareler yapacağız. Ortaya çıkan sonuca göre Milli Görüş’ün ilke ve prensiplerine en uygun gördüğümüz adaya destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Hukuk Devleti İlkesiyle Bağdaşmıyor

İhsanoğlu’nun ‘çatı değil iki partinin adayı’ olduğunu yineleyen Kamalak, “Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından ‘çatı aday’ olarak Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adını açıkladı. Milletimize hayırlı olsun. Ancak bu noktada bir düzeltmeyi yapma ihtiyacı hissediyorum. Sayın İhsanoğlu, iki partinin, yani CHP ve MHP’nin adayıdır. Çünkü hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli ile partimize yaptıkları ziyaretlerde, bir isim üzerinde değil, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri üzerinde konuşulmuştur. Yani bir isim zikredilmemiştir” ifadelerini kullandı. Kamalak, hareket olarak kendi adaylarını açıklamayı istediklerini ancak yasal mevzuatın buna izin vermediğini de söyleyerek, “Bizim Milli Görüş olarak  kendi adayımızı çıkarma arzu ve kararlılığımız hiç şüphesiz ki vardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda getirilen engel ve sınırlamalar yüzünden bunu gerçekleştiremiyoruz. Maalesef, 20 milletvekilinin imzası şartı olmak üzere getirilen engeller, hem hukuk devleti ilkesiyle hem de demokratik devlet prensibiyle bağdaşmıyor” eleştirisi yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Kamalak, CHP ve MHP’nin Köşk adayı için açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu için ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunurken, kararlarını ise AKP’nin adayını açıkladıktan sonra istişareler sonucunda vereceklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, konuşmasının başında “Türkiye’miz hem içeride hem de dışarıda tarihi günler yaşamaktadır. Elbette bu kritik günlerde en önemli gündem maddelerinden birisi Cumhurbaşkanlığı seçimleridir” diyerek seçimin önemine değindi. Cumhurbaşkanını halk tarafından seçilmesinin Milli Görüş’ün yıllardır savunduğunu hatırlatan Kamalak, “Milli Görüş 1969 yılından beri Türk siyasetine yön veren, Türkiye’nin dönüşümünde, değişiminde en önemli roller üstlenmiş ve gerektiğinde ağır bedeller ödemiş bir siyasi harekettir. Cumhurbaşkanlığı konusunda da 1970’li yılların başından beri Cumhurbaşkanı’nın millet tarafından seçilmesini savunageldik. Ve bunun için büyük mücadeleler verdik, ağır bedeller ödedik.  Nihayet Ağustos ayında yapılacak seçimlerde ilk kez cumhurbaşkanını halk seçecek. 40 yıl sonra da olsa gelinen bu nokta, hem demokratik geleceğimiz, hem de milletimizin menfaatleri açısından sevindiricidir. Bizim cumhurbaşkanını milletin seçmesi konusundaki ısrarımızın temelinde, milletin değerlerinin yönetime yansıması konusundaki hassasiyetimiz yatıyordu. Çünkü biz biliyoruz ki bu milleti bir arada tutan temel unsur milli ve manevi değerlere bağlılığıdır. Maalesef geçmişte milletin değerlerinden uzak, vesayet anlayışıyla işbaşına getirilen Cumhurbaşkanları milletin hassasiyetlerinden uzak icraatlara imza atmaktan çekinmemişlerdir” dedi.

CHP’nin Geldiği Nokta Sevindirici

Kamalak, CHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasını da sevindirici bir gelişme olduğunu da ifade ederek, “Gelinen nokta ise milletimiz bakımından sevindiricidir. Çünkü CHP’nin bile adında ‘İslam’ geçen bir örgütün, yani İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yapmış bir ismi aday olarak göstermesi önemli bir gelişmedir. Milli Görüş’ün ileriye yönelik basiret ve ferasetinin de bir başka işareti ve tezahürüdür.  Bu durumu CHP açısından olduğu kadar Türkiye açısından da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Kendi Adayımızı Açıklamayı Arzuluyorduk

Kamalak, hareket olarak kendi adaylarını açıklamayı istediklerini ancak yasal mevzuatın buna izin vermediğini de söyleyerek, “Bizim Milli Görüş olarak  kendi adayımızı çıkarma arzu ve kararlılığımız hiç şüphesiz ki vardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda getirilen engel ve sınırlamalar yüzünden bunu gerçekleştiremiyoruz. Ama ilerde halkın tercihi imzası ile de aday göstermek mümkün olacaktır. Maalesef, başta 20 milletvekilinin imzası şartı olmak üzere getirilen engeller, hem hukuk devleti ilkesiyle hem de demokratik devlet prensibiyle bağdaşmaz diye düşünüyor ve kabul etmiyoruz. Bu dayatmacı ve antidemokratik anlayışı kınıyor, bir an evvel bu yanlışın ortadan kaldırılmasını diliyoruz” diye eleştirdi.

AKP’nin Adayını Bekleyeceğiz

Kamalak, adaylar konusunda tavırlarını ise şöyle açıkladı: “Adaylar konusundaki tavrımıza gelince? Biz başından beri “kim cumhurbaşkanı olmalı” değil, “nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı” konusu üzerinde duruyoruz. Yani isimleri değil ilkeleri önemsiyoruz. Halen aynı noktadayız. Saadet Partisi olarak, şu andan itibaren bütün adayların ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. CHP ve MHP ortak adaylarını açıkladı. BDP ve HDP de aday göstereceğini ilan etti. AK Parti’nin de adayı henüz belli değil. Bütün adaylar açıklandıktan sonra yetkili organlarımızla durumu değerlendireceğiz, adayları kendi kriterlerimiz açısından inceleyeceğiz ona göre tabanımıza bir mesaj vereceğiz”

CHP ve MHP’nin Tavrını Nazik Bulmuyoruz

CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak açıklanan İhsanoğlu’nun ‘çatı değil iki partinin adayı’ olduğu hatırlatmasını yineleyen Kamalak, “Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Çatı Aday’ olarak Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adını açıkladı. Milletimize hayırlı olsun. Ancak bu noktada bir düzeltmeyi yapma ihtiyacı hissediyorum. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi ‘çatı aday’ değil iki partinin, ‘CHP ve MHP’nin adayıdır. Çünkü hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli, partimize yaptıkları ziyaretlerde, bir isim üzerinde değil, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri üzerinde konuşulmuştur. Yani bir isim zikredilmemiştir. Ancak son iki günde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki, CHP ve MHP bu ismi, daha önce kendi aralarında konuşmuş, planlamış ve kararlaştırmışlar. Ancak bu durumu bizden gizlemişlerdir. Bunu siyasi etik açısından nazik bir yaklaşım olarak görmediğimizi belirtmek isterim” diye eleştirdi.

Seçimi Milli Görüş’ün İlkeleri Çerçevesinde Yapacağız

Kamalak açıklamalarında destekleyecekleri adayda aradıkları nitelikleri de sayarak, “Milli Görüş’ün Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili vazgeçilmez prensipleri vardır; Milli ve yerli olacak. Önce Ahlak ve Maneviyat düsturunu benimseyecek. Adil ekonomik düzeni savunacak. Kendi ikbalini değil, memleketin istikbalini düşünecek. İcraatlarında hayra motor şerre fren olacak. Güçlünün değil haklının yanında yer alacak. İnançlı olacak. Başka düşünce ve inançlara da saygılı olacak. Batı Kulübüne girmek için değil, İslam Birliği’ni kurmak için mücadele etmeli.  Bütün adayları bu kriterler çerçevesinde değerlendireceğiz. Elbette tüm adaylardan, bu konudaki görüş, düşünce ve vaatlerini dinlemeyi arzu ediyoruz. Tüm bu süreç ve değerlendirmelerden sonra, yetkili kurul ve organlarımızla, teşkilatlarımızla geniş istişareler yapacağız. Ortaya çıkan sonuca göre Milli Görüş’ün ilke ve prensiplerine en uygun gördüğümüz adaya destek vereceğiz” dedi.

Seçimler Öncesi Provokatif Girişimler Olabilir

Kamalak, Musul’da IŞİD’in yaptığı baskın ve sonrasında yaşananlara da değinerek, Köşk seçimleri öncesi bu tarz provokatif olayların olabileceği uyarısını yaptı. Kamalak, “Gerçekten Türkiye hem içeride hem dışarıda tarihi bir dönemeçtedir. Musul’da cereyan eden gelişmeler hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Hiçbir olay birbirinden bağımsız düşünülemez. Bu IŞİD nedir? Nerden çıkmıştır? Neden Musul Konsolosluğumuzu hedef almıştır? Musul’da yaşanan gelişmelerin Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bir ilgisi, bağlantısı var mıdır? Bu konuda ciddi endişelerimiz ve şüphelerimiz vardır? Irak görevlilerini çekerken, bizimkiler niye orada duruyordu. Bir yerlere mi güveniliyordu. Rehinelerin bütün açıklamalara rağmen halen serbest bırakılmamış olması, buna karşın hükümetin dün Musul’la ilgili haberlere yayın yasağı getirmesi bu endişelerimizi daha da arttırmaktadır? Dikkatli olmamız lazım. Buradan bir kez daha uyarıyoruz? Gerek dışarıdan gerekse içeriden, Cumhurbaşkanlığı sürecini sabote etmeye, yönlendirmeye, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri biçimlendirmeye yönelik yeni bir takım provokatif gelişmeler ortaya çıkabilir” endişesini de kamuoyuyla paylaştı.

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2014, 15:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209