TİSK, anayasa raporunu sundu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yeni Anayasa çalışmaları kapsamında hazırladığı, ''TİSK Ekonomik Anayasa Raporu''nu, TBMM Başkanlığına sundu.

TİSK, anayasa raporunu sundu

Anayasanın mali ve ekonomik hükümlerine yönelik önerilerin yer aldığı raporda, herkesin dilediği alanda çalışması, sözleşme ve girişim özgürlüğüne sahip olması, kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılmaması gerektiği belirtildi. Dinlenmenin, çalışanların hakkı olduğu, hafta ve bayram tatilleri ile yıllık izin haklarının koşullarının, yasayla güvence altına alınması gerektiği belirtilen raporda, şu önerilere yer verildi:

''Çocuklar, engelliler, hamile ve doğum yapmış kadınlar çalışma yaşamı içinde özel korumaya sahiptir. Çalışanlar, adil bir ücret elde etme hakkına sahiptir. İş ilişkisinde dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Çalışanlar ve işverenler çalışma ilişkilerinde, önceden izin almaksızın sendika ve konfederasyon kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen hükümet dışı kuruluşlara Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkı tanınmalıdır.

Sendika ve konfederasyonların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.

İşçiler ve işverenler, memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu iş sözleşmesi hakkına sahiptir. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptir. Grev hakkı ve lokavt, iyi niyet kurallarına aykırı tarzda kullanılamaz. Greve katılıp katılmamak serbesttir. Grev hakkı ve lokavt, kamu güvenliğini genel sağlığı, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla sınırlandırılabilir.

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Şehit ve gaziler ile bunların dul ve yetimleri, korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler ve yaşlılar, sosyal güvenlik yönünden özel korumaya sahiptir. Devlet, yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarını korur.''

Haber Kaynağı : Haber7.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209