ZÜLÜM ÇEKMİŞ UYĞUR TÜRKLERİ

Doğu Türkistan tarihte Türklerin ilk var oldukları ve Karahanlılar Devleti (840-1212) Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğrahan ile birlikte toplu hâlde İslam'ı kabul ederek ilk Türk İslam devletinin kurulduğu coğrafyadır.Yakın tarihimizde Hoca Niyaz Hacı önderliğinde 1933'te Kaşkar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. 1944'te ise Gulca'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti adıyla Alihan Töre önderliğinde ikinci bağımsız Türk devleti kurulmuştur. Her iki devlet de Çin tarafından yıkılmıştır. 1949'daki Mao'nun kızıl devrimiyle Doğu Türkistan uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek işgal edilmiştir. Çin komünist yönetiminin fiziki işgali ile birlikte Doğu Türkistan'da devletin tüm imkânları seferber edilerek sistematik bir asimilasyon süreci başlatılmıştır. Uygurların ana vatanı olan Doğu Türkistan 65 yıldır Çin işgalindedir.Çin yönetimi 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra bölgede başlatmış olduğu sözde devrimlerle din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere eğitim, sosyo kültürel, ekonomik alanlardan çevre ve ekolojik dengeye varıncaya dek her alanda büyük yıkım gerçekleştirmiştir.Çin işgalci yönetimi 1966-1997 yılları arasında Doğu Türkistan'ın Lobnor bölgesinde 11'i yer altında olmak üzere toplam 46 nükleer deneme gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak yüzbinlerce Uygur yaşamını yitirmiştir. Nükleer denemeler sonucu yayılan radyoaktif serpintiden dolayı günumüzde dahi bölgedeki insanlar başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığa karşı yaşam mücadelesi vermektedir. Çevre ve ekolojık denge tahrif edilmiştir 

  • Dini afyon olarak tanımlayan Çin yönetimi Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı dinsizleştirme politikaları uygulamış, din ve vicdan hürriyetini engellemiştir. Başörtüsü ve sakalı yasaklayarak Müslüman Uygurların ibadetlerinin yanı sıra yaşam biçimlerine dahi müdahale edilmektedir. Ramazanda oruç yasaklanmıştır. Kamu Güvenliği Bakanı, geçen yıl bir basın mensubunun "Orucu neden yasakladınız?" sorusuna "Biz halk sağlığını ve iş verimliliğini gözeterek orucu yasakladık" cevabını vermiştir. Uygurların camiye giriş yasağıyla ilgili şu bildiri de durumu özetlemektedir: 

"Komünist parti üyeleri, 18 yaşından küçükler, işçi ve memurlar, kadınlar ve öğrencilere giriş yasağı konulmuştur."Yaklaşık 29 yıldır uygulanan bu politika sonucu mahallelerdeki ajanlar vasıtasıyla tespit edilen 7-8 aylık hamile kadınlar bile doğuma birkaç hafta kala polis nezaretinde yakalanarak zorla kürtaj edilmekte. Zorunlu kürtaj sonucu milyonlarca bebek dünyaya gelmeden katledilmektedir. Bu uygulamayla Uygur nüfusunun artışının engellenmesi hedeflenmekdir.     Uygur Türkçesinin alanı daraltırılırken Çince yaygınlaştırılmaktadır. Bu çerçevede 6-7 yaşındaki yüzbinlerce Uygur çocuk ailelerinden yurtlarından koparılarak Çin'in iç bölgelerine zorla götürülmektedir.    

  • Doğu Türkistan'a göç teşvik edilerek bölgenin demografik yapısı Çinlilerin lehine değiştirilmiştir.                                
  • Toprak reformu adı altında yerli halkın toprakları ellerinden alınmış ve Çinlilere dağıtılmıştır. Her türlü etnik, dinsel ve kültürel ayrımcılık devlet eliyle yapılmaktadır.

Doğu Türkistanlı Uygurların en büyük tedirgin olarak korkusu asimile olmak 

Bugün Uygur Türkleri'nin Çin işgalci yönetiminden en büyük şikâyetleri ve korkuları asimile edilme endişeleridir. Bu endişelerinde de kesinlikle haklılar. Çünkü 1949 yılında Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edildiğinde bölgede Çinli göçmen nüfusu yerel halk olan Uygurlara oranla yüzde 3-5 civarındaydı. Bugün ise Çin'in bölge halkını devletin tüm imkânlarını kullanarak asimile etme projeleri neticesinde neredeyse yüzde 40-50'ye ulaşmıştır.Çin, Doğu Türkistan'ın nüfusunu azınlık konumuna düşürerek gelecekte demokratikleşse dahi olası bir referandumda bölgenin kendi toprakları olarak kalmasını hedeflemektedir. Bütün planlarını bunun üzerine kurmuştur. Çin Komünist yönetimi 1.3 milyarlık nüfusunu başta Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri olmak üzere Tibet ve Moğollar ile başka azınlık milletler üzerinde stratejik bir silah olarak kullanmaktadır.

Uluslararası toplumun duyarsızlığı 
Uluslararası toplumun Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik hukuk ihlallerine karşı sessizliği bizleri derinden yaralamaktadır. Bunun son örneği 5 Temmuz 2009'daki tüm dünyanın adeta canlı yayında izlemiş olduğu Urumçi katliamında sergilenmiş ve dünya kamuoyunun sessizliği bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır.Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin hiçbiri Çin önderliğindeki Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliklerinden dolayı tek kelime dahi edememiştir. İslam dünyası da müttefik ve sözüm ona kendileri için adeta bir kurtarıcı olarak gördükleri Çin'i küstürmemek için sessizliğe bürünmüştür.Oysa İslam dünyası için umut olarak gördükleri Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yapmış oldukları her türlü zulüm ve katliamlar ortadadır. Bugün dahi Beşşar Esed'in Suriye'de halkına karşı yapmış olduğu katliamların arkasındaki en büyük destekçilerden biri Çin'dir. Aslında Çin'in Doğu Türkistan'daki ve Suriye'deki tavrı İslam dünyasına karşı gerçek niyetlerini ifade etmektedir.Tüm olumsuzluklara rağmen olaylar karşısında Türkiye Cumhur Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çin, Doğu Türkistan'daki katliamlarını derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde konuyu BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara taşıyacağım" sözü Çin'de büyük etki yapmıştır. Ve belki de Türkiye'nin bu adaletli tavrı neticesinde masum binlerce Doğu Türkistanlı Uygurun katliamının önüne geçilmiştir. 26 Nisan 2014'te Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'ye kalabalık bir heyetle ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Şi Cinping, burada sözde teröre karşı acımasız olacağını söylemiştir. Bir gün sonra tarihi Kaşgar şehrinde askeri birliklerde ve karakollarda moral ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Burada da Kaşgar'ın terörizmle mücadelede ileri üs olacağı mesajını vermiştir. 

ARAŞTIRMACI - YAZAR
İBRAHİM  AHISKALI

YORUM EKLE

banner309

banner225

banner209