YERYÜZÜ MÜHENDİSLERİ’NİN YENİ BAŞKANNI SEÇTİ.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul’unda yeni yönetim kurulu belirlendi.

YERYÜZÜ MÜHENDİSLERİ’NİN YENİ BAŞKANNI SEÇTİ.
 Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul’unda yeni yönetim kurulu belirlendi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan ve Ömer Faruk Kültür’ün Genel Başkanlığa seçilmesi ile sonuçlanana Genel Kurul’a YYM üyelerinin yanısıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Ünal ile Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

YYM Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdemir; ‘’Yeryüzü Mühendisleri Derneğini ihtisaslaşmış bir insani yardım derneği olarak kurduk’’’

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Üyelerinden Selami Keskin’in sunuculuğunu üstlendiği Genel Kurul’da açılış konuşması yapan Kurucu Genel Başkan Murat Özdemir, ‘’Türkiye’de bulunan yardım kuruluşlarının özellikle yurtdışı projeleri için mimarlık ve mühendislik projeleri için destek arayışları dernekleşme fikrini olgunlaştırdı. Yardım Kuruluşlarının afet bölgelerinde gıda ve acil barınma yardımı ile başlayan yurtdışı insani yardım faaliyetleri zaman içinde okul, hastane, yetimhane, camii yaptırma ve su kuyusu açma gibi kalıcı tesis yatırımlarına dönüşmüş ve bu tesisler için öncelikle proje olmak üzere teknik nezaret hizmeti ortaya çıkmıştır. Bu noktada yardım kuruluşları çevrelerindeki mimar ve mühendis arkadaşlardan yararlanmışlar ancak gerektiği kadar profesyonel hizmet alamamışlardır. Böyle bir eksiklik çerçevesinde bizler Mimar ve Mühendisler Grubu’ndaki arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı hızlandırdık ve Yeryüzü Mühendisleri Derneği’ni bu amaç doğrultusunda ihtisaslaşmış bir insani yardım kuruluşu olarak kurmuş olduk.’’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç; ‘’Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin bu güne kadar yaptıkları çalışmaları takdirle izliyorum.’’

Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin kuruluşundan buyana gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Kurucu Genel Başkan Murat Özdemir’in konuşmasının ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç yaptığı konuşmada, ‘’Yeryüzü Mühendisleri Derneği’ninkuruluşunu ve bu güne kadar yaptıkları çalışmaları takdirle izliyorum. Bende başkan danışmanlığım yanısıra çok sayıda yardım kuruluşunda çeşitli görevlerde yer almaktayım. Bu görev aslında insan olarak inandığımız değerlerin bize yüklediği bir sorumluluk. Bu sorumluluk evrensel anlayışa sahip, dünyadaki bütün gelişmelere duyarlı olan ve özelliklede mazlum coğrafyadaki insanların elinden tutmayı sorumluluk edinen insanların asli görevidir. Bu görev hobi olarak yapılan bir iş değil bir sorumluluk bizim için, bu anlayış içerisinde herkesin bu sorumlulukları yerine getirirken yapacağı bir şeyler vardır. Dünyanın özellikle Türkiye’den ve Türk insanından beklentileri varken bu yardım kuruluşları bu beklentilere cevap vermeye çalışmaktadırlar. Benim 9-10 yıldır yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları içerisinde yaptığım çalışmalarda gördüm ki teknik elemana fazlaca ihtiyaç var. Bağlı bulunduğumuz kurum, kuruluşlarda görev alan arkadaşlar ile bu ihtiyacı gidermeye çalıştık ancak bu işi görev olarak kabul eden bu arkadaşlarla fazlaca bir çalışma yapma imanımız olmuyor. Bu çalışmalara katılırken gönlünüzde, yüreğinizde bir şeyler olacak, oraya gitmenin manasına erişmiş olacaksınız ki oralarda hayırlı işlere öncülük edebilesiniz. Bu manada sizin gibi gönlü insan sevgisi ile dolu, yüreğinde farklı anlamlar yüklü olan mimar ve mühendislerin mutlaka buralarda bulunması lazım. Gerçekleştirdiğiniz bu güzel organizasyon sonucu kurduğunuz derneğinizle mutlaka ve mutlaka bu mazlum coğrafyada yer alınız ve sizden istirhamım bu mazlum insanları el uzatmak suretiyle o zalimlerin elinden kurtarılmasına vesile olmanızdır.’’

İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Ünal; ‘’Yeryüzünün en hayırlı işini yapmak için bir araya gelen bu toplulukla ayni platformda yer almak beni gururlandırmaktadır.’’

İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Yeryüzü Mühendisleri Denetleme Kurulu üyesi Ümit Ünal’da Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında, ‘’Yeryüzünün en hayırlı işini yapmak için bir araya gelen bu toplulukla ayni platformda yer almak beni gururlandırmaktadır. Çok büyük bir topluluk değiliz belki ama çok büyük hayırlara vesile olabilecek işler yapmak için gönlünü ve yüreğini ortaya koymuş bir topluluk olarak ülkemizin ve milletimizin gurur duyacağı işlere imza atacağımıza inanıyorum.’’

Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Kerem Kınık; ’Yeryüzünde adaletin yok olduğu, insanların zulüm karanlıklarında yaşadığı ortamda insanlara adaleti hatırlatmak bir camia için en hayırlı hizmettir.’’

Yeryüzü Mühendisleri Genel Kurul’unda söz alan Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Kerem Kınık’ta yaptığı konuşmasında ‘’İnsani yardım maksadıyla insanlığın kırılgan yanlarını onarmak için dünyevi bir menfaat beklemeksizin bir araya gelen bu insanlar bilinmeyen yerlerden inen bereketlerle yol alıyor ve büyüyorlar. Medeniyetimizin köklerinde inşa olduğu tevhit, ihsan ve imar gibi hususlar insanın maneviyatı açısından ihtiyaç duyduğu açık kalan bir amel defteri için büyük fırsatlar oluşturuyor.  Yeryüzünde adaletin yok olduğu, insanların zulüm karanlıklarında yaşadığı ortamda insanlara adaleti hatırlatmak bir camia için en hayırlı hizmettir. Bende bu hizmette yer almaktan kendimi bahtiyar hissediyorum. Yeryüzü Doktorları olarak ta bu hizmetleri yaparken her manada Yeryüzü Mühendislerinin yanında olacağız. Nice mahrum ve mazlum insana köprü olacağınızı, nice mazlum insanın kırılgan yanlarını onaran projelerle o coğrafyalara ulaşacağınızı ve onlardan alacağınız dualarla daha nice büyük işlere koyulacağınıza inanıyorum ve bunun için dua ediyorum.’’

MMG eski Genel Başkanı Avni Çebi, ‘’Bütün yapıp ettiklerimizden insanlığa karşı sorumluyuz.’’

Konuşmaların ardından katılımcıların oyları ile divan başkanlığı oluşturularak divan başkanlığına MMG eski Genel Başkanı Avni Çebi, Başkan Yardımcılığına Jale İyem ve Katip üyeliğe Zuhal Altundal seçildi. Divan Başkanı olarak kısa bir konuşma yapan Avni Çebi,  ‘’İnsan olarak kaybettiğimiz değerler sonucu bir merhametsizlik oluşmaktadır. Bu merhametsizlik sonucu da yeryüzünde ciddi bir yoksulluk vardır. Allah’ın emiri olarak belki de günde 5 kere zekat vermeliyiz. Bunu maddi olarak yapamasak ta manevi olarak yapmaya çalışmalıyız. Bu bağlamda Yeryüzü Mühendisleri olarak mesleğimizin zekatını verebilmek için bu çatı altında bir araya geldik.  Bütün yapıp ettiklerimizden insanlığa karşı sorumluyuz. Allah bizlerden merhamet sahibi olmamızı istiyor. Eğer merhametli ve cömert olabilirsek insanlık için önemli işler yapabilecek diğer özelliklerimizde ortaya çıkar. Yeryüzü Mühendisleri olarak ta bu merhametimizi ve cömertliğimizi ortaya koyarsak insanlık için hayırlı işlere öncülük etmiş oluruz.’’

Yeryüzü Mühendisleri Genel Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür; ‘’ Mazlum coğrafyada mesleğimizin zekatını en iyi şekilde verebilmek için çalışacağız.’’

Avni Çebi’nin konuşmasının ardından Geçici Yönetim Kurulunun ibra edildiği Genel Kurulda yeni dönem bütçesi ve tüzük değişikliklerinin onaylanması sonrası Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin yanısıra Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul üyelerinin tamamının oyları ile seçildi.

Seçim sonrası Yeni Genel Başkan olarak göreve başlayan Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür yaptığı teşekkür konuşmasında; ‘’Bizim fikir olarak ortaya koyduğumuz Yeryüzü Mühendisleri oluşumunun dernekleşmesi ve bugün bu derneğin Genel Başkanı olarak görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Sorumluluğunun bilincinde olduğumuz bu oluşumda öncelikle derneğimizin kuruluşunda yer alan tüm arkadaşlarıma ve Kurucu Genel Başkanımız Murat Özdemir’e bu bağlamda teşekkürü bir borç biliyorum. Yeni dönemde tüm mimar ve mühendis arkadaşlarımızla birlikte bize ihtiyaç duyulan mazlum coğrafyada mesleğimizin zekatını en iyi şekilde verebilmek için çalışacağız.’’

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyelerin İsimleri;

Ömer Faruk Kültür, Şenol Arslan, Ömer Doğan, Şehmus Yıldırım, Abdullah Çelik, Orhan  Nalbantlı, Aziz Kılıç, Jale İyem, Serdar Tank, İdris Uzuner, Betül Maç.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyelerin İsimleri;

Hayri Sarıkaya, İbrahim Yayalık, Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu, Muhammed Dalyan, Köksal Aci, Elif Aynur, Ömer Gül, Ahmet Köstekli, Zuhal Altundal.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Denetleme Kurulu Asil Üyelerin İsimleri;

Murat Özdemir, Avni Çebi, Ümit Ünal.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Denetleme Kurulu Yedek Üyelerin İsimleri;

Hüseyin Kotil, Erhan Uludağ, Mehmet Şafi Yıldız.

 

                                   

 

 

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209