Türkiye'nin Yüksek Öğretim Vizyonu Tartışıldı!

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin (İTÜCÜ) birlikte düzenlediği "21. Yüzyılda Yüksek Öğretim Vizyonu" başlıklı sempozyum, dün İTÜCÜ Sütlüce Kampusu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'nin Yüksek Öğretim Vizyonu Tartışıldı!

 İstanbul Ticaret Üni. Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren:

"Üniversitelerde üretilen bilgi, ticarileşmelidir."
Açılışını Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkan Yard. Mahmut Çelik'in yaptığı sempozyum, hem akademik camiayı hem iş dünyasını bir araya getirdi. İstanbul Ticaret Üni. Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, açılış konuşmasında üniversitelerde öğrencilerin entelektüel seviyelerini arttırdıkları gibi, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin de yükseltebilmek için akademisyenlerin daha gayretli olması gerektiğini; öğrencileri bilim üretilecek çalışma ortamlarına hazır bir seviyeye getirmeleri gerektiğini belirtti. Türkiye'nin kalkınmasında üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Nazım Ekren, bilginin sanayi gelişimini doğrudan etkilemesinin, teknoloji üretme noktasında çok önemli olduğuna değindi.YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, açılış konuşmasında yüksek öğretimde eğitimin uluslararası standartlara ulaşmak zorunda olduğunu, bu yüzden gerek STK'lar, gerek akademik camia ve gerek özel sektörün bir araya gelerek elbirliği ile üniversitelerde üretilen bilgiyi uygulamaya koyma noktasında çaba sarf etmesi gerekliliğinin altını çizdi. İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, konuşmasında Yıldız Teknik Üni.'nde öğrenci olduğu zamanlar, gerçekten çok zor dönemlerden geçtiklerini belirterek, "İnşallah o günlere bir daha dönmeyiz" diyerek üniversitelerin geldiği noktada temennilerde bulundu.MMG Genel Başkanı Murat Özdemir:

"Türkiye'nin şu anda bulunduğu yerden hak ettiği yere ulaştırmak için adeta bir seferberlik havasında bilim ve teknoloji üretmemiz gerekiyor."
Açılış konuşmalarının son bölümünde MMG Genel Başkanı Murat Özdemir, 21. Yüzyılın Yüksek eğitim ve öğretim vizyonunu anlattı. MMG olarak yeni dönemde her dergi konusu paralelinde sempozyum yapacaklarını belirten Murat Özdemir, Ocak 2014'te YTÜ'de "Ar-Ge ve İnovasyon" konulu, Şubat 2014'te ise İTÜ'de "Enerjisini Arayan Türkiye" başlıklı sempozyumlar yapacaklarını ifade etti. Sempozyumlarda sunulan bildirilerden ve dergide yayınlanan yazılardan oluşturulacak raporları ilgili makamlara sunarak, kanun koyucu ve uygulayıcılara yol gösterme sorumluluğunu da STK-Üniversite işbirliği ile yaptıklarını ifade eden Murat Özdemir, ülkenin şu anda bulunduğu yerden hak ettiği yere ulaştırmak için adeta bir seferberlik havasında bilim üretmemiz gerekliliğinin altını çizdi.YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek:

"Dünyadaki değişimin ana unsuru insan, bilim ve teknolojidir."
Sempozyumu sunan ve moderatörlük eden Prof.Dr. Ali Osman Öncel, eğitimin kalitesini yukarı seviyelere çekmeden kalkınmanın çok büyük bir hayal olduğunu belirtti. İlk oturumda konuşmacılardan Prof.Dr. Rıza Güven, "Yüksek Öğretimde Kalite" başlıklı konuşmasında, yüksek lisans ve doktora programlarında daha iyi eğitimlerin verilmesinin önemini anlattı. Prof.Dr. Zekai Şen, bilim tarihinin çok fazla üzerinde durmadığımızı, hep 2023, 2053 ya da 2071 gibi politik tarihlerle hayaller kurduğumuzu, asıl önemli olanın kültür tarihi medeniyet tarihi olduğunu söyledi. Üniversiteler mühendislik eğitimini anlatan Zekai Şen, "Eğer bu coğrafyada geçmişte üniversiteler olmasaydı, bugün Batı'da bilim dahi olmazdı" dedi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, dünyadaki değişimin ana unsurunun insan, bilim ve teknolojinin olduğunu belirterek, Üniversite-Sanayi işbirliği üzerinde durdu ve YTÜ'de yapılan çalışmaları anlattı. İlk oturumun son konuşmacısı Yard.Doç.Dr. Muhiddin Adıgüzel, "Üniversite İş Dünyası İş Birliği'nde İTO-İstanbul Ticaret Üniversitesi" başlıklı bir sunum yaptı.Öğleden sonraki ilk oturumda Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, Yüksek Öğretimdeki maliyetler hakkında bilgi verdi. Prof.Dr.Ramazan Abacı "Yüksek Öğretimde İnsan Yetiştirme Düzenimiz" başlıklı konuşmasında üniversitelerde yetişen genç nüfusumuzu daha bilinçli ve şuurlu nasıl yetiştirebiliriz sorusunun cevabını tartıştı. İkinci oturumun son konuşmacısı olan Prof.Dr. Oğuz Borat, yaygın eğitim konusunda yapılan tüm çalışmaları ve öğrencilerin üniversitelere giriş sürecindeki hazırlıkları hakkında bilgi verdi.İTÜ Rektör Danışmanı Doç.Dr. Salim Atay:

"Test Usulü Ezberci Öğrenci Yetiştiriyor. Recognition Hafızadan Recording Hafızaya Dönmeliyiz."
Sempozyumun son oturumunda da farklı perspektiflerle Türkiye'nin Eğitim Vizyonu masaya yatırıldı. Prof.Dr. Orhan Torkul Yüksek Öğretimde Sürekli Eğitim Metotları üzerinde durdu. Sürekli Eğitimin geliştirilmesinde sosyal medyaya dikkat çekti. İTÜ Rektör Danışmanı Doç.Dr. Salim Atay, sunumunda Thorndike'ın Edimsel Koşullanma Deneyi ve Skinner'in Edimsel Koşullanma deneyini izleterek, Amerika'da Eğitim Sisteminin çıkış felsefesini, hangi temel nüanslar üzerine inşa edildiğini anlattı. Ezberci bir öğrenci sisteminin ne öğrenciye ne ülkeye hiçbir fayda sağlamadığını belirten Salim Atay, Recognition Memory ile Recording Memory arasındaki farktan bahsetti. Recognition Hafıza test usulüyle insana hiçbir şey kazandırmadığını, Recording Hafızada ise beyinde varolan bir bilginin çağrıldığını izah etti. Salim Atay, şu anki eğitim sisteminde ciddi paradigmaların değişmesi gerektiğini belirterek, gündemde olan dershane tartışmasına yorumunu izleyicilere bıraktı. YTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, sunumunda 21. Yüzyılda Mühendislik Eğitimin nasıl olması gerektiğini anlatarak, mühendislik eğitiminde çok ciddi gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. Mühendislik eğitiminde öğrencilerin daha rahat ve daha aktif olabileceği, Hocalarıyla daha aktif iletişim kurabileceği ve en önemlisi kendisini çok daha rahat ifade edebileceği bir yapıya dönüşeceğini ifade eden Faruk Yiğit, inovasyonun ve Ar-Ge gelişiminin en önemli ayaklarından birinin de Mühendislik Fakülteleri olacağını vurguladı. Sempozyumun son konuşmacısı Elektrik Yük. Mühendisi Ahmet Erkoç, "Profesyonel Meslek Mensuplarının Üniversitelere Katkısı" başlıklı bildirisinde, iş dünyasının akademi ile olan ilişkisini masaya yatırdı. Sempozyum, plaket töreni ile sona erdi.


SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209