MMG Kahvaltılı Çalışma Toplantısına İst.Valisi Hüseyin Avni Mutlu Konuk Oldu

MMG Kahvaltılı Çalışma Toplantısına İst.Valisi Hüseyin Avni Mutlu Konuk Oldu

MMG Kahvaltılı Çalışma Toplantısına İst.Valisi Hüseyin Avni Mutlu Konuk Oldu
 23 Mart 2014 Pazar günü Barcelo Eresin Topkapı Hotel’de , Delta İnşaat sponsorluğunda  gerçekleştirilen ve MMG Genel BaşkanıMurat Özdemir’in yanı sıra Eski Genel Başkan Avni Çebi, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr M. Zafer Gülİstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Mimar Ümit Ünal, MMG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz, Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesut Uğur; Ali Osman Öncel; Serkan Cantürk, Delta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yeşil ile MMG Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda konuğun katıldığı “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler” Kahvaltılı Çalışma Toplantısının bu ayki konuğu T.C. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu oldu.


MMG Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çelik’in sunuculuğunu ve moderatörlüğünü  üstlendiği toplantı, MMG ve Delta İnşaat’ın tanıtım filmlerinin izletisiyle başladı. İzletinin ardından Genel Başkan Yardımcısı M. Çelik, Delta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yeşil’e Çanakkale’de yaptıkları restorasyon çalışmaları için özellikle teşekkür etti. Bu bağlamda millet olarak aynı hedefe yürüyen bir Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl büyük zaferler kazandıysa, bugün yine böyle bir birliğe aynı şekilde ihtiyaç duyduğumuzu vurgulayarak, açılış konuşması için MMG Genel Başkanı Murat Özdemir’i kürsüye davet etmeden önce Kurtuluş Savaşı Şehitlerimizi bir kez daha yad etti.MMG Genel Başkanı Murat Özdemir:“MİMAR VE MÜHENDİSLİK ALANINDA, MMG BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURMANIN ÇABASI İÇİNDEDİR”


Konuşmasının başında sivil toplum yapılanmasının bu toprakların inanç ve kültür geleneğinde asırlardır var olduğuna; vakti olanın vaktini, nakdi olanın nakdini, bilgisi olanın bilgisini paylaştığı bu medeniyetin aslında bir vakıf medeniyeti olduğuna değinen, MMG Genel Başkanı Murat Özdemir: “Bizler yaptığımız etkinliklerimizle sivil toplum kuruluşu olmanın bir sorumluluğu olarak değerlendirdiğimiz, önemli gördüğümüz konuları, kamuoyunun gündemine getirerek, kanun koyuculara ve uygulayıcılara yol gösterme, teşvik etme ve uyarıcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, ortaya koyduğu hedefler, hemen her konudaki yılların ihmallerini telafi etmek yönünde kısa zamanda yapılması gereken işler  ve dünyada gelinen yönetim ve demokrasi anlayışı çerçevesinde, katılımcı demokrasinin en önemli unsurlarından biri olarak ortaya çıkan STK’ların etkisi, MMG gibi oluşumlara duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bizim camialarımız adına da, “Mimar ve Mühendislik” alanında, MMG bu noktada gerçekten büyük bir boşluğu doldurmaktadır, en azından bunun çabası içindedir” dedi.


Mimar ve Mühendisler Grubu olarak yapılan çalışmalar ve ele alınan konular hakkında kısa bir bilgilendirme de yapan Özdemir  “Yapılaşmadan alt yapıya, ulaşım sistemlerinden diğer teknik hizmetlere kadar yapılacakların projelendirilmesi ve uygulanması, ağırlıklı olarak birer mühendislik konusu olduğu için doğrudan bizim ilgi alanımız içerisine girmektedir. Ancak konunun bir de “Kamu İdaresi” açısından yönetilmesi ve bütün bu hizmetlerin idare edilmesi gereği söz konusudur. Bu ay sonunda hem yerel seçimleri yapıyor olacağımızdan hem de yerel yönetim yapılanmasında bazı değişikliklere gidiliyor olduğundan, bu dönemde de sıcağı sıcağına bu konuyu uzmanlarıyla masaya yatırıp değerlendirmek istedik.” diyerek sözlerine devam etti.


 “ŞEHİRLER İNSANİ ÖLÇEKLERDE, HERKES İÇİN HUZUR BELDELERİ OLACAK ŞEKİLDE TEŞKİL EDİLMELİ”


Bir vatandaş olarak Yerel Yönetimler’den beklenenlere de değinen Özdemir,  özellikle katılımcı demokrasi anlayışında, insanların kendi yaşam alanları ile ilgili kararların gerek alınma gerekse uygulama aşamalarında söz sahibi olmak istediğinin altını çizdi. Bununla beraber  seçimle gelen idarecilerin, seçim dönemlerinde çokça kullandıkları "şehre ve yaşayanlarına hizmet etmeye geldikleri” söyleminin ardından, vatandaşla hizmet alan-hizmet veren ilişkisinin yöneten-yönetilen ilişkisine, daha üst perdeden, hiyerarşik ve buyurgan bir yönetim tarzına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.


Yerel Yönetimlerle ilgili sorunları:


“Yereldeki sorunlara müdahale noktasında bir tarafta İlçe Belediyeleri, bulundukları yerde Büyükşehir Belediyeleri, bunların meclisleri, kaldırılmadığı illerde İl Genel Meclisi, ayrıca Kaymakamlık ile Valilik makamlarının mevcudiyeti, bir çok konuda birden fazla ilgili taraf olması nedeniyle yetki ve sorumluluk çakışması, yerele yetki verilmesi ama bunun ne kadarının merkezden, nasıl kontrol edilmesi gerektiğinin belirsizliği, Belediye meclislerinin güçlendirilmesi, komisyonların karar alma sürecindeki rolleri ve meclis üyelerinin sayısı, seçim ve hizmet kriterleri, vatandaşın yerel yönetimlere katılımlarını sağlayacak mekanizmaların hala üzerinde tartışılması gereken sorunlar olarak ortada durması” ifadeleriyle madde madde sıralayan Genel Başkan Özdemir, “Şehirlerimizin yerel yönetimleriyle ilgili olarak henüz ideal bir sistem oturttuğumuzu da söylemenin pek mümkün olmadığı, bu konudaki arayışımızın hala sürdüğü“ ifadelerini kullandı.


Başkan Özdemir “Biz MMG olarak şehirlerimizin, büyütme fetişizmine kapılmadan, insani ölçeklerde herkes için huzur beldeleri olacak şekilde teşkil edilmelerinin önemini sürekli vurguluyoruz” sözleriyle de dikkat çekti. "Yönetimler planlama ve karar alma süreçlerinde vatandaş,  STK katılım ve katkılarını önemsemelidir”  diyerek sözlerini tamamlayan Özdemir, sözü toplantının moderatörü MMG Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çelik’e bıraktı.


Başkan Yardımcısı Çelik , kısa özgeçmişini sunduğu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu kürsüye davet etti.


T.C. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu:


“ÖNEMLİ OLAN MÜNFERİT OLARAK İLLER, İLÇELER DEĞİL MİLLETTİR”


İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Üniversite sınavına giren gençlere başarı dileklerinde bulunarak, “gençler geleceğimizin teminatıdır, onları çok iyi yetiştirmemiz gerekir ve onları çok iyi yetiştiren okullarımız var, ayrıca böylesine güzel bir grubu oluşturdukları; böylesine güzel etkinlikler düzenledikleri için MMG’ ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak sözlerine başladı.


Türkiye’de Yerel Yönetimlerin tarihçesinden başlayarak bugüne dek yaşanan değişimleri anlatan Vali Mutlu, Osmanlı Dönemi’nden başlayan Merkezi Yönetim, Mahalli Yönetim ayrımının Cumhuriyet’in ilanı ile tam manada önem kazanarak, Yerel Yönetimlerle ilgili ilk önemli kanunun 1930 yılında yapıldığını, özellikle 2002 yılından itibaren çok kapsamlı Kamu Yönetimi reformlarının uygulamaya geçirildiğini, son düzenlemelerin ise 2012’de yapıldığını belirtti.


“Ülkemizde İdari Yapı, Merkezi Yönetim ve Mahalli Yönetim esaslarına dayanır. Bu ikisi arasında uyum sağlanması, kaliteli, verimli hizmet üretilebilmesi için Merkezi Yönetim adına vesayet yetkisi düzenlenmiştir. 2002 yılından itibaren uygulamaya geçirilen reformlarla beraber, Yerel Yönetimler’e mümkün mertebe yetki devri yapılmıştır. Bu yetkilerin en önemlisi ise kaynak kullanma yetkisidir. Çağdaş normlar olarak kabul edilen Avrupa Birliği Konseyi Yerel Yönetimler  Özerklik Şartı‘ndaki hususların uygulamaya aktarılması ve Yerel Yönetim Reformları’nda baz alınması ile Yerel Yönetimler’e hukukilik dışında vesayetle ilgili hiç bir kısıtlama kalmamıştır.” diyen Hüseyin Avni Mutlu, “Memleketimizin neresine bakacak olursak olalım, farklı bir değer; farklı bir güzellik görürüz, önemli olan münferit olarak şehirler, ilçeler değil, millettir. Neticede vatandaş odaklı, hızlı, kaliteli ve verimli hizmet verilmesi için çalışılmaktadır” diye sözlerine devam etti.


Nüfusun yüzde 75'inin Büyükşehirler kapsamında hizmet aldığını belirten Vali Hüseyin Avni Mutlu, “En son yasayla, Ordu vilayetimizin de dahil edilmesiyle Büyükşehir Belediyelerimizin sayısı 30'u buldu. Büyükşehirlere yeni yasayla birlikte önemli yetkiler de transfer edildi. Bu yetkilerin en önemlisi ise aslında kaynak kullanma yetkisidir. Büyükşehirlerimiz artık bütçeden vergi gelirlerinin yüzde 6'sı oranındaki bir payı alabilecekler. Bunlar Büyükşehir Belediyeleri’nin payı olarak yüzde 1,5 civarında, İlçe Belediyeleri’nin payı olarak yüzde 4,5 civarında bir şekilde dağıtılacak. Dolayısıyla bundan böyle Büyükşehir Belediyeleri devletin vergi gelirleri içerisinde çok önemli bir kalemi kullanmaya devam edecek" ifadelerinde bulundu.


Bununla beraber, 1913 Tarihli Yasa ile temelleri atılan İl Özel İdarelerinin, Büyükşehir statüsündeki illerde 30 Mart 2014 tarihinden itibaren kaldırılacağını bildiren Vali Mutlu, diğer illerde ise, Merkezi Yönetim, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nden oluşan yapının devam edeceğini belirtti. İl Özel İdareleri’nin bugüne dek gerek eğitim, gerek gençlik ve spor etkinlikleri, gerekse sağlık, aile ve sosyal politikalar alanlarında önemli hizmetler verdiğinin altını çizen Vali Mutlu, gelecek dönemde Büyükşehir Belediyeleri’nin bu alanlarda  hizmetlerinin daha yoğun olacağına dikkat çekti. Yine Büyükşehirlerde İl Özel İdareleri’nin kaldırılmasının, Merkezi İdare’nin yatırım ve hizmetlerini yürütecek, denetleyecek, raporlayacak bir başka kuruma ihtiyaç doğurduğunu belirten Vali Mutlu, bunun sonucunda Valilik bünyesinde “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” adı altında yeni bir resmi kurum oluşturulduğunu bildirdi.


Ulaşım, şehir yapılanması, kültürel faaliyetler, sosyal hizmetler, hukuki mevzuatlar gibi  konuların ele alındığı törende,  Vali Hüseyin Avni Mutlu, Delta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yeşil’e  ve  İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve MMG Etik Kurulu Üyesi  Ümit Ünal’a plaketlerini takdim ederken,  Delta İnşaat adına Sayın Nihat Yeşil ve Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Murat Özdemir’in katılımlarından dolayı Sayın Vali H. Avni Mutlu’ya teşekkürleri ile  toplantı sona erdi. 

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2014, 14:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209