Yabancılara Koruma Kanunu geliyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarı, yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor

Yabancılara Koruma Kanunu geliyor

Yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları AB uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı, yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları; İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor.

Tasarıda ''Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez'' ifadesi yer alıyor.

Ülkeye girişlerde kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla 4 saat bekletilebilecek.

Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi 4 saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilecek.

-Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecekler-

Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.

Türkiye'ye giriş yasağının süresi en fazla 5 yıl olacak. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması halinde bu süre en fazla 10 yıl daha artırılabilecek.

Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye'ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemeyecek.

Türkiye'yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilecek.

Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilecek veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye'ye girişine izin verebilecek.

Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilecek.

-Vize zorunluluğu-

Türkiye'de 90 güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak gelebilecekler.

Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye'de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemeyecek.

Yabancı ülke diplomatları ile ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen yabancılara, büyükelçiliklerce de resen vize verilebilecek.

Deniz limanlarına gelip, 72 saati geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişilerden vize aranmayabilecek.

Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye'den ayrılacaklarını belgelemeleri halinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilecek. Bu vize, Türkiye'de en fazla 15 gün kalma hakkı sağlayacak.

Türkiye'den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı getirilebilecek.

-Vize verilmeyecek yabancılar-

Talep ettikleri vize süresinden en az 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlara; Türkiye'ye girişleri yasaklı olanlara; Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenlere; kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlara; Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlara; kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlara; Türkiye'ye giriş, Türkiye'den geçiş veya Türkiye'de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlara; kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmayanlara; takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenlere, takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlere vize verilmeyecek.

Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakan onayıyla vize verilebilecek.

-İkamet izni-

Türkiye'de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunlu olacak.

İkamet izni, 6 ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybedecek.

Tasarı, çalışma izni, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni ve iptal şartlarını düzenliyor.

Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı araştırılacak. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.

Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valiliklerce denetim yapılabilecek.

Türkiye'de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulu'nun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilecek.

-Vatansız Kişiler-

Vatansız kişilere, Türkiye'de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi düzenlenecek.

Hiçbir harca tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçecek ve iki yılda bir valiliklerce yenilenecek.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla birlikte geçerliliğini kaybedecek.

-Sınır dışı etme-

Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilecek. Sınır dışı etme kararı şu hallerde alınacak:

''Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar.

Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar.

Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar.

Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler.

İkamet izinleri iptal edilenler.

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler.

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler.

Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler.

Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler.

İkamet izni uzatma başvurulan reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar.''

-Sınır dışı edilemeyecekler-

Sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar ise şöyle olacak:

''Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kinci ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar.

Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler.

Hayati tehlike arz eden hastalıklan için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayanlar.

Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları.

Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları.''

İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulacak.

Tasarıda, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve refakatsiz çocuklara ilişkin düzenlenmeler yer alıyor.

Haber Kaynağı : Haber7.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209