Serenli “Kentsel Yenileme” projeleriyle ilçe halkıyla mahkemelik durumda.

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığın, Fatih Belediye Başkanlığı Önünde Basın Açıklamasında Bulundu.

 Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığın, Fatih Belediye Başkanlığı Önünde Basın Açıklamasında Bullundu.

 

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, yaptığı kentsel yenileme projeleriyle halkı mağdur eden ve yeni askıdan indirdiği 1/1000’lik imar planlarında neredeyse tüm binaların imar alanlarını daraltan, kat irtifasını düşüren ve yüzlerce tarihi eserleri yok eden Fatih Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Fatih Belediye Başkanlığı öteden beri Fatih’te uygulamakta olduğu “Kentsel Yenileme” projeleriyle ilçe halkıyla mahkemelik durumda. Bu da yetmezmiş gibi yeni askıdan indirdiği 1/1000’lik imar planlarında tüm Fatihteki binaları etkileyecek ve vatandaşı mülkünden edebilecek planlara  imza atan Belediye, üstüne üstlük yüzlerce ecdat yadigarı tarihi eseri de yok etti.

Durumu halka el ilanları ile duyurmaya çalışan Saadet Partisi Fastih İlçe Başkanlığı’nın çalışmalarından tedirgin olan Belediye, bu kez basına demeçler vererek ve Fatih’te binlerce pankart asarak gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor.

Bunun üzerine yüzlerce Fatihlinin katılımıyla Fatih Belediye Başkanlığı önünde halkı doğru bildirmek için Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı bir basın açıklaması yaptı. İşte basın açıklaması:

Sevgili Fatihliler, saygıdeğer basın mensupları.

Fatih Belediye Başkanlığı, astığı binlerce pankart ve basına yaptığı açıklamalarla yanlış bilgilendirme yapmaktadır. Belediye özetle; Fatih’te “  Kentsel Dönüşüm ” olmadığını, yıkım olmadığını, şu an geçerli imar planlarını kendilerinin yapmadığını söylemektedir.

Siyasi görüşümüz bir yana, hak anlayışımız ve tarihi sorumluluğumuz gereği, başta Fatihliler olmak üzere milletimizin tamamını ilgilendiren bu hususlarda doğru bilgi vermek zarureti ortaya çıkmıştır. Buna göre:

A.      Fatih, sit alanıdır ve ilçede “Kentsel Dönüşüm Alanı ‘’ bulunmamaktadır. Ancak, hükümetin 16.06.2005 tarihinde çıkardığı 5366 sayılı kanun, Belediyelere “KENTSEL YENİLEME” projeleri yapma imkânı vermektedir. Fatih Belediyesi de tıpkı Fener-Balat, Ayvansaray, Sulukule, Süleymaniye, Yedikule-Yenikapı Sahili, Kürkçübaşı, Beyazıtağa, Samatya’da olduğu gibi, bölge halkının bir talebi olmamasına rağmen bazı inşaat firmalarıyla birlikte kentsel yenileme projeleri yürütmektedir. Fatih Belediyesi bu projelerin sayısını gün be gün çoğaltmaktadır.

 

B.      Bu projelerdeki bazı haksız uygulamalar nedeniyle halk, Belediye’ye karşı davalar açmaktadır. Örneğin Fener-Balat bölgesinde Belediye, inşaat firmasına %60, mülkiyet hakkı bulunanlara %40 hak veren bir projeyi uygulamaya koymuştur. Mağdur olan bölge halkının açtığı davayı Fatih Belediyesi kaybetmiştir ve proje durdurulmuştur. Ancak Fatih Belediyesi, hükümeti de arkasına alarak 10.09.2012 tarihli 2012/3708 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bölgede ACELE KAMULAŞTIRMA kararı aldırmıştır. Bu da gösteriyor ki Fatih Belediyesi, halkın mağduriyetini hiçe sayarak, kentsel yenileme projelerini uygulamaya devam etmektedir.

 

C.       Fatih Belediyesi her nedense kendisinin de hazırlanmasında büyük pay sahibi olduğu, Belediye Meclisi’nin onayladığı ve 15.10.2012 tarihinde askıya çıkardığı 1/1000’lik imar planlarına sahip çıkmamakta, bu planları sanki kendisinden öncekilerin yaptığı planlar olarak sunmakta ve topu Anıtlar Kurulu’na atmaktadır. Oysa ehlinin malumudur ki 1/1000’lik imar planlarının hazırlayan amillerden biri de ilçe belediyesi olan Fatih Belediye Başkanlığı’dır. Görünen o dur ki, Fatih Belediyesi üzerine düşen vazifeyi yapmamış ve Fatihlileri mağdur edecek ve haklarını zayi edecek imar planlarının hazırlanmasına katkı sağlamış, onaylamış ve askıya çıkarmıştır. Peki, mesele bu kadar açıkken neden Fatih Belediyesi gerçeği saklamaktadır? Bunun birkaç nedeni olduğu kanaatindeyiz.

 

1.      Yeni imar planlarında neredeyse tüm Fatih’teki binaların ön ve arka cephe hatları yeniden çizilmiş ve imar alanları daraltılmıştır. Kat yükseklikleri düşürülmüş, binaların bir kısmı yeşil alan, park, tesisler alanı gibi değişikliğe uğramıştır. 30 gün itiraz süresi olan planlar, sadece Belediye’nin web sitesinden duyurulmuş, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı’nın dağıttığı el ilanlarıyla son anda durumdan haberdar olan on binlerce Fatihli, Belediye’ye akın ederek itiraz dilekçesi vermiştir. Yeni yeni bu planlardan haberdar olan Fatihlilerin tepkisinden çekinen Belediye, topu Anıtlar Kurulu’na atmaktadır.

 

2.      Evvelce Fatih Belediyesi, Vakıf medeniyetinin bir numaralı ilçesi olan Fatihimize ait, her biri Fatih Sultan Mehmet dönemi ve sonrası gazilerinin de isimlerinin bulunduğu mahalle isimlerini birleştirip silerek tarihi hafızamızın kaybına sebebiyet vermişti. Tüm dünyada, gelecek nesillere örnek olması için unutturulmayan tarihi şahsiyetlerin isimleri, maalesef Fatih’te yok edilmiştir. Yeni nesiller artık, Hatip Muslihittin, Tevkii Cafer, Katip Muslihittin, Küçük Mustafa Paşa, Haraççı Kara Mehmet, Kasap İlyas gibi daha onlarcası yok edilen tarihi şahsiyetlerin isimlerini bilmeden büyüyeceklerdir.

 

3.      Bu da yetmezmiş gibi Fatih’te yeni bir tarih kıyımı ile daha karşı karşıyayız. Tespit edebildiğimiz kadarıyla daha önceki planda var olan ve çoğu camiden oluşan yüzlerce tarihi eser, Fatih Belediyesi tarafından yeni planda yok edilmiştir. Örneğin eski planlarda var olan Acı Çeşme, Çakırağa, Hobyar, Molla Fenari, Ahmet Paşa, Toklu Dede, Elvan, Demirci, Daye Hatun gibi Cami ve Mescidler yeni planda yoktur. Konunun takipçisi olan sivil toplum kuruluşları ve Partimizin Belediye Meclis Üyesi, tescilli tarihi eserlerin yok edilmesine seyirci kalmamış ve Belediye’ye itiraz dilekçelerini vermişlerdir. Çok yakında tarihi kıyımın farkına varacak olan milletimiz ve özellikle Fatih halkı, bunun hesabını ilgili idarelerden ve Fatih Belediyesi’nden soracaktır. İşte bu nedenle de Fatih Belediyesi, tepkilerden kurtulmak için Anıtlar Kurulu’nu hedef göstererek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmaktadır.

     Tüm bu gelişmeler üzerine Fatih Belediye başkanlığına sesleniyoruz:

Ø  Fatih’te tarihi kıyıma yol açan uygulamalardan vazgeçin.

Ø  Halkı mağdur eden, dahili ve harici unsurların rant oyununa ve siyasi emellerine alet olabilecek “plan ve projeleri” uygulamaktan vazgeçin.

Ø  Fatih’in “insansızlaştırılması” projelerinden vazgeçin.

Ø  Fatih’in nüfus çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini bozacak uygulamalardan vazgeçin.

Ø  Halkın oylarıyla iş başına geldiğinizi unutmayın ve kul hakkına riayet edin.

 

Fatihlilere ve Aziz Milletimize de sesleniyoruz:

 Şair ne güzel söylemiş,

“Bu şehri İstanbul ki bî-misl ü bahâdır,

  Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır.”

 

v  Bir taşına bütün Acem mülkünü feda edecek kadar eşsiz değerde olan belde, esasen Fatih’tir.

v  Fatih, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in fethedenlerini övdüğü mukaddes beldelerden biridir.

v   Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği İstanbul, Fatih’tir.

v  Fatih üzerine yapılan “plan”ları, “proje”leri boşa çıkarmak ve bu kutlu beldeye sahip çıkmak zorundayız.

v  Bunun için Fatih Belediyesi ve hükümet tarafından yapılmakta olan haksız uygulamalara karşı her türlü yasal haklarınızı sonuna kadar arayınız.

v  Bir arada olunuz ve sivil toplum kuruluşları oluşturunuz.

v  Mülkünüzü yabancılara satmayınız. Yerli görünümlü yabancı temsilcilerine de satmayınız.

v  Tarihinize, kültürünüze, medeniyetinize, sokağınıza, mülkiyet hakkınıza sahip çıkınız.

v  Bu kutsal belde Fatih’e, yani “emanet”e sahip çıkınız.

Fatih halkına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Muzaffer SERENLİ

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı 



SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209