MUHTARLIĞIN ONURLU BİR GÖREV OLDUĞU HASSASİYETİNİN İYİ BİLİNMELİ'

-İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği Genel Başkanı Selami AYKUT yaptığı açıklamada, muhtarların özlük haklarının Torba Kanun Teklifi’ne dahil edilmesine ilişkin,Biz Muhtarlarımızın İtibarını istiyoruz...

MUHTARLIĞIN ONURLU BİR GÖREV OLDUĞU HASSASİYETİNİN İYİ BİLİNMELİ'

 Güzel Türkiyemizin Güzel Muhtarları, Değerli Arkadaşlarımız

Devletimizin kurumları içerisinde devletine hizmet noktasında en özverili çalışan ve devletimizin vatandaşımıza ilk hizmet kapısı olan muhtarlık camiası 147 yıldan bu yana hep ihmal edilmiş. Türkiye’de sayıları 52.Bin bulunan Muhtarlık camiası bugün gelinen noktada hem özlük hakları noktasında hemde kurumsal olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşamaktadır.

Kısaca özetlersek bugün Muhtarlarımız devletten aldığı 420 TL. Ödenek haricinde başkaca bir özlük hakkına sahip değildir.

Bu almış olduğu ödenek ise sadece bağkur pirimini karşılamaktadır.
Son adrese dayalı (5490) sisteme geçişle birlikte İkametgah ( Yerleşim yeri ) belgelerinin nüfusa devri ile birlikte Muhtarlarımız ekonomik yönden bitme noktasına gelmişlerdir.

Nüfus Müdürlükleri asli görevlerini bırakıp Muhtarlık Mesleğini icra eder hale gelmişlerdir.

Bazı belgelerin Nufus müdürlüklerine devri Muhtarları mızın saygınlığını yok ettiği gibi, Muhtarlık kurumunuda tartışılır hale getirtmiştir.

Yani camia olarak en sıkıntılı dönemlerden geçmekteyiz.
Unutulmamalıdır ki, alan hakimiyeti olan tek idari birim muhtarlıktır.,
Sorunlarımızı ve Sıkıntılarımızı Dile getirmek için İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği ve Yönetim kurulu olarak Sn Başbakanımızdan randövü talep ettik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti Gurup Toplantısına Davet edildik toplantı sonrası Sn Başbakanımız ile İMDD yönetim kurulu olarak ziyaret ettiğimizde sorunlarımız ile ilgili dosyamızı kendisine taktim ettik “Sayın Başbakanımız, samimi söylüyorum Gurup toplantısından çıktığında bana ve Yönetim kurulu Arkadaşlarımıza çok içten davrandı. Bu yüzden kendisine şunu söyledim: ‘Sayın Başbakanım, muhtarlarımız sizden güzel havadisler bekliyor, merak ediyor’ dedim. Kendisi de ‘Peki, ben bizzat ilgileneceğim’ dedi. Bizde İMDD Yönetim kurulu adına ve Türkiye Muhtarlarımız adına kendilerine teşekkür ederiz dedik
Daha Sonra Sn Başbakanımıza İMDD Yönetim kurulu olarak Onursal Fahri Muhtar Beratı verdik..

Sn Başbakanımıza Verdiğimiz dosyamızda

MUHTARLARIMIZIN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Demokrasinin temel taşı olarak kabul edilen Muhtarlarımız bugün gelinen noktada hem kurumsal hemde ekonomik olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşamaktadır.

Kısacası Muhtarlarımız

1-) Muhtarlarımız Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmakla Beraber Kurumsal Bir Saygınlığada Sahip Değildirler

Muhtarlık kurumu devlet kurumları arasında sayılmayacak kadar ( Kaymakamlık, Belediye , Adliye , Askerlik şubesi ,Emniyet Müdürlüğü ,Posta ,Maliye, Zabıta, İcra Müdürlükleri, gibi devletin kurumlarına karşı ) birçok görevi bulunan,ancak bunca görevine karşılık kanunla belirlenmiş hiçbir yetki ve yaptırım gücüne sahip olmayan tek kurumdur.
Muhtarlarımız bu nedenle devlet ve vatandaş nezdinde kurumsal bir saygınlığa sahip değildir..
Bu nedenle,

Önerilerimiz

Muhtarlarımızın sadece görevlerinin değil, aynı zamanda yetkilerininde belirlendiği yeni bir yasal statüye acilen ihtiyaç vardır. Örneğin Protokolde yeri olmalı, resmi kurumların mahalleler deki yaptıkları çalışmalara muhtarlar, mutlak dahil edilmeli, Mahallede yapılacak çalışmalarda mutlak surette Muhtarın görüşü alınmalıdır. Muhtar sokağını kirletenleri, yerlere çöp atanları ikaz edebilmeli gerektiğinde ceza yazabilecek yetkilere haiz olmalıdır.

2-)Sosyal Güvence kapsamında İşveren( Bağkurlu ) İdari olarakta 657.ye Tabi Olup Devlet Memuru Statüsündedir.

Muhtarlarımız idari kapsamda 657 tabi olup kamu görevlisi olarak addedilirken, sosyal güvence kapsamında bağkurlı işveren olarak addedilmektedir.Kamu görevlimisidir yoksa işverenmidir konumu net olarak belli değildir.

Önerilerimiz

Muhtarlık kurumu Yarı resmi Kurum yarı işveren olma konumundan çıkartılıp konumu yasal çerçeveyle tam ve açık olarak tarif edilmelidir.

3-) Muhtarların Vermiş olduğu Nüfus Cüzdan Örneklerinin Bazı Kurumlarca Kabul Edilmeyip Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği İstenmesi.

Nüfus Cüzdanı Örneği tasdiği Nüfus Cüzdanındaki kimlik bilgilerinin o kişiye ait doğru bilgiler olduğunu onaylamak anlamına gelir.Bu anlamda bir Mahalle sakinini en iyi tanıyan, kimliğin o kişiye ait olup olmadığını en iyi bilen Mahalle Muhtarı olduğuna göre Muhtarların vermiş oldukları Nüfus Cüzdanı Örneğinin vergi daireleri gibi bazı kurumlarda kabül edilmeyip Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği istenmesini Muhtarlık camiasının mensubları olarak anlayabilmiş değiliz.Üstelik Noterlerde onaylı Nüfus Cüzdanı Örneğine alınan ücret Muhtarlık kurumuna göre çok fahiş tutarda olduğundan vatandaş noterlere çok daha fazla para ödemek zorunda kalmaktadır.

Önerilerimiz

Bu konu ilgili, ilgili bakanlığımız bir genelge yayınlayarak bu hususta farklı uygulamalara giden tüm kamu kurumlarını uyarılmalıdır.
Muhtarların vermiş oldukları Nüfus cüzdan örnekleri ve diğer belgeler devletin her kurum tarafından mutlak surette kabul edilmelidir. Bu durum Muhtarlık mesleğinin saygınlığı açısındanda gerekli ve elzem bir durumdur.

4-) Muhtarlarımızın Özlük Hakları Gelirleri Giderleri Ve yardımcı Elaman İhtiyacı

Muhtarlarımız devletten aldığı 369 TL.Ödenek haricinde başka bir özlük hakkına sahip değildir.Bu almış olduğu maaşta ancak bağkur pirimini karşılamaktadır.Son adrese dayalı sisteme geçişle birlikte İkametgah ( Yerleşim yeri ) belgelerinin nüfusa devri ile birlikte Muhtarlarımız ekonomik yönden büyük bir çöküş sürecine girmişlerdir. Nüfus Müdürlükleri asli görevlerini bırakıp Muhtarlık Mesleğini icra eder konuma gelmişlerdir.Nufus müdürlüklerinden ücretsiz olarak alınan bu belgeler Muhtar meslektaşlarımızı hem ekonomik yönden çökertmiş ,hemde muhtarlığın halk neznindeki saygınlığını yok etmiştir.

Önerilerimiz

Muhtarlık kurumunun tek gelir kaynağı olan ikametgah ( yerleşim yeri ) belgelerinin nüfus müdürlüklerinden alınarak Muhtarlıklara devredilmeli ki Muhtarlık kurumu yaşayabilsin. Böylece hem muhtarlarımız ekonomik yönden sıkıntıları bir ölçüde giderilmiş olacak hem de ikametgah kayıtları daha sağlıklı tutularak istismarlar önlenmiş olacaktır.Diğer bir yöndende Nüfus müdürlüklerindeki yığılmalar önlenerek Nüfus müdürlükleri asli görevlerine dönmüş olacaklardır.

5-)Muhtarlarımızın Zaruri Giderleri Ve Bu Giderleri ni Karşılayacak Kaynak Önerilerimiz

Posta ,Polis,Maliye,Zabıta,Askerlik şubesi,İcra Müdürlükleri , Kaymakamlık , Belediye gibi resmi kurumlardan gelen evraklar mesai saatlerimizin 4/3 teşkil eder duruma gelmiştir. Muhtarlarımızın yardımcı bir elaman olmadan bu kurumlara tek başına hizmet vermesi mümkün değildir.Gelirleri bitme noktasına getirilmiş bir Muhtarın yanında çalışan elamanın maaşını nasıl karşılayacağını takdirlerinize sunuyoruz. Muhtarlarımızın bunun yanında büro kırtasiye, telefon,elektirik,su gibi giderleri vardır. Muhtarlarımızın ekonomik sıkıntıları iyice artmıştır.

Muhtarlık Kurumuna Gelir Temin Edecek Kaynak Önerilerimiz

Kayıt İşlemleri ve Yerleşim yeri belgelerinin Nüfus müdürlüğünden alınıp Muhtarlıklara devredilmesinin yanında Muhtarlarımıza kaynak teşkil edecek diğer önerillerimiz şunlardır.

a-) Kira Kontratlarına Muhtarlık Onayı Zorunluluğu Getirilmeli

Mahalle içindeki ev ve iş yeri sahipleri ve kiracılar arasında düzenlenen Kira Kontratına Muhtarlık onayı zorunluluğu getirilerek hem muhtarlarımıza ekonomik yönden katkı sağlanabilir hemde kira gelirlerini bildirmeyen vatandaşlar kontröl altına alınmış olur.Muhtarlarımız kira kontratlarının bir nüshasını alarak 15 günlük veya aylık bir süreçte her ay vergi dairelerine toplu olarak bildirimde bulunabilirler.

b-) Muhtarlar, Mahallesindeki Kira Tespit Komisyonunda Bilir Kişi Heyetinde Görev alabilir. Mahallesini en iyi tanıyan ve bilen birisi olarak Muhtarlarımız kira tespit komisyonunda görev almalı.Bu yaptığı görevden dolayı belirli bir ücret almalı.
Mahallelerdeki kiracı ve evsahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda Mahkemelerce mahallede emlak işi ile iştigal eden emlakçılar kira tespit komisyonunda ücretli olarak bilir kişi komisyonda görev yapmaktadırlar.Mahallelerdeki kira tespit komisyonunda bilir kişi olarak görev yapan emlakçılar yerine mahallesini en iyi tanıyan ve bilen bir kurumun başaındaki bir kişi olarak Mahalle muhtarlarımız görve almalıdır.
c-) Posta Tebligatı Evraklarından Harç Ücreti Alınmalı

Muhtarlarımız günlük mesailerinin yarısını posta evrakları almaktadır.Muhtarlarımıza bu evraklardan belirli bir ücret veya fon ayrılabilir.

Muhtarlık Kurumu Yönünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki Eksikler

Adrese dayalı Nüfus sisteme geçişle birlikte Muhtarlarımızın yalnızca bu sistem üzerinden işlem ve çalışma yapabilecekleri belirtilmiştir.Ancak bu sistemde Kaymakamlık,Belediye Emniyet Teşkilatı,Adliye Kaymakamlık , Elektrik kurumu gibi resmi kurumlar tarafın dan Muhtarlarımızdan Mutlak surette istenen Form 5 ,Nufüs Cüzdan örneği ,Nakil Belgesi gibi mutlak önem arzeden belgeler bu sistemin içinde yoktur. Örneğin bir adli mercinin bir vatandaşla ilgili Mahallemizde hangi adreste hangi tarihler arasında ikamet ettiği daha sonra nereye nakil aldığı gibi Muhtarlığımızdan yanıtlanması istenen bir yazıya bu sisteme göre cevap verilmesi mümkün değildir.

Vatandaşların yeni adreslerine kayıtları Nüfus Müdürlüklerince Hiçbir belge istenmeden ve beyan esasına göre yapıldığından kötü niyetli kişilerin istismarına açık bir durumdur. Örneğin geçen yıl okul kayıtlarında binlerce kişi ikamet etmediği adrese kendisini kayıt yaptırarak çocuklarını devletin istediği okula değil kendi istedikleri okula hile yolu ile kayıt yaptırmışlardır.

Nüfus Müdürlüklerince yapılan bu kayıtların Muhtarlarımız tarafından incelendiğinde bir çoğunun sağlıklı kayıtlar olmadığı, bilerek veya sehven yapılan hatalı kayıtlar olduğu gözlenmiştir.

Örneğin Vatandaşların Nufüs Müdürlüklerine kayıt esnasında Sokak ve daire numaralarını yanlış verdiği,aynı hanede birbirini hiç tanımayan ailelerin yanlış lıkla aynı adrese kayıt yaptırdıkları görülmüştür.Kontröl altında tutulmayan kayıtlar her türlü dolandırıcılığa açık kapı bırakmaktadır. Bu konuda büyük bir boşluk vardır.

Önerilerimiz

Resmi kurumlar tarafından Muhtarlarımızdan Mutlak surette istenen Form 5, Nufüs Cüzdan örneği, Nakil Belgesi gibi önem arz eden belgeler Adrese Dayalı Sistemin içine konmalıdır. Ayrıca muhtarlarımız resmi mercilerden gelen yazılara doyurucu cevap verebilmeleri için aldıkları şifre ile Türkiye genelini izleyebilmelidir

Ayrıca yukarıda bahsedilen aksaklıkların ve istismarın önlenmesi, oto kontrol sisteminin ve alan hâkimiyetinin yeniden sağlanabilmesi için kayıt işlemlerinin tekrar muhtarlıklara devredilmesi gerekmektedir. Bu esnada görevlerini kötüye kullanan muhtarlar hakkında ağır yaptırımlar konulmalıdır

6-) Muhtarlarımızın Ve Ailelerinin T.HY. Demiryolları Gibi Devlete Ait Ulaşım Hizmetlerinden %50 Seyahat İndirimi Kazanması

Muhtarlarımızın devlete en fazla hizmet veren kurumların başında gelmesinden dolayı yurt içi seyahatlerinde devlete ait kurumlarda %50 indirimli olarak seyahat etmelerinin en doğal hakları olduklarına inanıyoruz. Bu konuda gerekli mücadeleyi vereceğiz.

7-) Muhtar Evleri Projesi

Muhtarlarımızın ve ailelerinin yurt içi seyahatlerinde indirimli olarak konaklayabilecekleri Öğretmen evleri benzeri konaklama evlerinin her vilayette yaygın hale getirilmesi için İç işleri bakanlığı Nezdinde Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, muhtarların aylık ödeneklerinde yüzde 90 oranındabir artış öngördüklerini belirterek, muhtarların aylık ödeneklerinin 457 TL'den 875 TL'ye çıkacağını duyurdu.

Oysaki Biz Türkiye Muhtarları olarak

Anayasa’nın 127. maddesinde muhtarların hakları ve tanımıyla ilgili hiçbir şey olmadığına işaret eden AYKUT “Anayasada, belediye ve yerel yönetimlerin haklarıyla ilgili maddeler var ama bizle ilgili bir düzenleme yok.

Bu yüzden bizle ilgili de bir tanımlama yapılmasını istiyoruz. Biz şimdi çağdaş muhtarlığı yaratmak istiyoruz ve halkımıza çağdaş hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Gayretlerimiz bu yönde. Ümit ediyorum ki, siyasi iradenin de gayretleriyle çağdaş muhtarlığı hepimiz yaratırız” değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlarımıza Yapılacak olan Maaş artışı ocak 1 itibariyle gündeme alınacak.

Muhtarlara %90 zam yapıldı diye yapılan bir çalışma yaklaşan yerel seçimlerde Muhtar adaylarına muhtarlıkta çok güzel bir gelir var anlayışı mesajı verecektir.

Mahallesinde Hic Bir siyasi partinin göstermiş olduğu aday olarak değil tamamen kendi kimliği ile secime girip seçilen Muhtarlarımız Aslında Halkın ilk Vekilidir..

Siyasi Partinin listeye koyduğu Adayı Bir çok seçmen tanımadan partiye oy vererek seçilen vekil Halkın vekili unvanını alıyor şimdi tüm kamuoyuna soruyorum asıl demokratik vekil kimdir..???

Milletvekili Maaşlarını Bu zaman kadar Hiçbir Muhtarımız söz etmedi ama bugün secilmiş olan mahalle muhtarının maaşı 875 tl ve SSK Kendi ödemesini doğru bulunuyorsa diyecek bir söz yok..

Muhtar Seçimlere girerken Mahallede Bulunan Halkın sorunlarını Belediye ve Kaymakamlıklara ileten halkın temsilcisidir.

Başbakanımız sözlerinden hatırlarsanız secilmişlerimizi atanmişlarımıza ezdirmeyeceğiz sözlerini hatırlatır.

%90 yapılan zam içinde Teşekkürlerimizi beyan ederiz..

Ankara’da Bulunan Federasyon ve Konfederasyon Başkanlarına da tek bir sözümüz var Lütfen koltukları işgal edip secimde nere aday olurum düşüncesini kafanızdan silin MUHTARLIK Kurumu için elinizi taşın altına koyun..

Türkiye genelinde muhtarlarımızı tek çatı altında toplayacak Muhtarlar Birliğinin kurulmasının elzem olduğunu biliyor ve olması için üzerimize düşeni yapacağımızı ilan ediyoruz.dedi

HABER FOTO-SADULLAH DERVİŞOĞUS

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209