Mimar Mehmet Osmanlıoğlu Kartal'ı yönetmeye talip oldu

Mimar Mehmet Osmanlıoğlu Kartal'ı yönetmeye talip oldu

 Mimar Mehmet  Osmanlıoğlu Kartal'ı yönetmeye talip oldu

O’nun Adıyla

Mimar Mehmet  Osmanlıoğlu
Kısa Özgeçmiş / Vizyon / Projeler

      "Hayat, inanmak ve mücadele etmektir."
                                              Hz. Hüseyin(r.a.)

      " Uçurtmalar, rüzgâr kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler."
                                           William Churchill
Kısa Özgeçmişi;

• Mehmet Osmanlıoğlu” 1963’de Bayburt’ta doğdu.
• İlkokul, ortaokul ve liseyi Kartal’da tamamladı(1977).
• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden Mimarlık ve Şehir Plancılığı eğitimi alarak mezun oldu (1982).

• ’Safranbolu Evleri’’ üzerine çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı. (1991-1992)
• Çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunda kurucu, başkan ve yönetici olarak yer aldı.
• Aynı dönemde alanında çok seçkin bir yeri olan meslek kuruluşu ‘’Mimar ve Mühendisler Grubu(MMG)’’nun kurucuları arasında ve yönetim kurulunda yer aldı (1993).

• “The College of Business Administration University of Maine (U.S.A.) –MarmaraÜniversitesi E.Y.V.’da ‘’Çağdaş Yönetim teknikleri II’’ TürkçeİşletmeProgramı”nı (MBA) tamamladı (1995).

• Bilge Mimar Turgut Cansever’le Habitat II- İnsan Yerleşmeleri üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı (United Nations Conference on Human Settlements)’na katıldı (1996).

• İlk sergi denemesini Feshane Binasında “Özgün Cami Eskizleri” üzerine gerçekleştirdi(2007).

• YTÜ Mimarlık Fakültesinde “Bilge Mimar Turgut Cansever’i Anma” Programına konuşmacı olarak katıldı(2012)..

• Kartal Belediyesinde başkan proje danışmanlığı ve estetik kurul üyeliği yaptı.(2005-2009)

• 18.dönem İstanbul Ticaret Odası(İ.T.O.) Meclis Üyeliği yaptı.(2009-2013)

• “Filistin Platformu Derneği”’nde yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir.(2009-… )

• MMG-Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Sempozyum”na katılarak “Medeniyetimizin özeti Şehirler ve Şehirlerimizin Geleceği” isimli tebliği sundu(2011).

• Halen ‘’Mimar Mühendis’’ adlı iki ayda bir yayınlanan dergide ve farklı iletişim platformlarında “Şehircilik ve Mimari” konularına ilişkin makaleler yazmaktadır.

• 45 yıldır Kartal’da oturmakta olup, evli ve 11 çocuk babasıdır.

Mesleki Faaliyetleri
• 1983 yılında mimarlık hizmetleri veren ilk firmasıyla mesleki faaliyete başladı. 1995 yılında tecrübeli proje - inşaat grubuyla yeniden yapılanarak Mila İnşaat Dekorasyon Proje San.Tic. Ltd.Şti.ni kurdu.
• Kısa sürede yaptığı atılımlarla daha da güçlenerek nitelikli proje - uygulama ve dekorasyon konusunda uzmanlaştı.

Bu dönemde yapmış olduğu;
• İGDAŞ merkez binası ikmal inşaatı(1997)
• İ.B.Ş.B. Başkanlık Makamı/Ümraniye(1998),
• İDO genel müdürlük binası (1999),
• Kartal Hürriyet YKYM (2005”),
• Kartal Belediyesi Ek Hizmet Binası (2006),
• Bolu Belediyesi Kültür Merkezi(2012) ve
• Çok sayıda özel proje, inşaat ve dekorasyon çalışması büyük beğeni topladı.

• Son dönemde özellikle “özgün cami ve külliye tasarım ve uygulamaları” ve “nitelikli inşaata” yöneldi. 2004 yılından itibaren Selçuklu-Osmanlı Mimarisini mezcederek yapmış olduğu “abidevî bina projeleri” onun özel ihtisas alanı haline geldi.

• Bu arada çok sayıda proje önerisi arasından seçilen ve büyük takdir toplayan “İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliye Proje ve Uygulaması”nı tamamladığından “İskilip Belediyesi”nce “fahri hemşehrilik beratı” verildi(2012).

• Kültür merkezi, büro binaları, iş merkezi, bilimsel araştırma merkezi, villa, nitelikli konut, endüstri ve sanat yapılarının projelendirilmesi ve uygulaması alanında çalışmalarına devam etmektedir.
• Kartal’a yeni soluk.. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu anlayışla yönetim..
• Şehir adına verilen yetki emanettir. Tüm eylemlerimiz bu idrak ve mesuliyet bilinciyle gerçekleşecek..
• Kartal’a hâkim yeni söylem; İnsanların insanla, çevreyle, yaratıcıyla barışık bir şehir inşaa edilecek..


• Kartal’a soluk aldıracak, sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı toplumun her kesimine ulaşacak..
• Şeffaf yönetim anlayışı ile belediyecilik hizmetlerinin mobil platforma taşınacak..
• Kartal’da barışın dili hâkim olacak; İnsanla, çevreyle, yaratıcıyla, herkesle..
• Ahlak ve maneviyatı güçlendirici projelerle şehre ve şehirliye “aidiyet ve mesuliyet duygusu” kazandırılarak fert, aile ve toplumun hayat kalitesi yükseltilecek,
• Kartal asayişiyle, çevresiyle, insanıyla huzurlu ve yaşanabilir bir şehir olacak,
• Kimsesizlerin sahipsiz bırakılmayacağı, herkese merhamet ve sevgiyle yaklaşan belediyecilik,
• Motorlu araç öncelikli şehirler insan-yaya öncelikli şehirlere dönüşüyor.. İnsan yüzlü bir şehir tasarımı..
• Daha kalabalık ve yoğun şehirde yaşamanın hayatımızı şimdikinden daha kaliteli ve esenlikli yapmayacağının bilincinde olan belediyecilik,
• Hakk’ı ve güzeli aramanın biricik amaç olduğu sanat faaliyetlerinin diri tutulacağı bir toplum inşaa etmek..
• Şehrin ve şehirlinin faydasına olmayan, değerlerimizle bütünleşmeyen tüm faaliyetlerde israfa son veren bir yerel yönetim anlayışı..
• Annelerin katkı ve desteğiyle çocukların ve gençlerin etkileneceği her türlü zararlı alışkanlıkla mücadele için haydi seferberliğe ..
• Annelerin öncülüğünde Kartallıların bütünleşmesi ve sosyal barış için tüm kesimlerle tanışma, görüşme ve dayanışma için “birlikte gönül seferberliğine”

1. TİCARET
Kartal’ın ticareti canlanıyor.. Kartalın ticaretine canlılık katacak yerel projeler tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak “ticari konsey” eliyle belirleniyor..
2. ULAŞIM
Yaşadığınız istikamete her an, her yerden ulaşılıyor..
3. KENTSEL DÖNÜŞÜM
Komşuluk ve mahalleyi unutmadan kentsel dönüşüm.. Şehirler binalarıyla değil insanlarla değer kazanır..
4. ÇEVRE
Kartal’da yeşil , yaşanabilir çevreye doğru..
5. EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR
Yediden yetmişe, çocuklara, gençlere, engellilere herkese spor ..
6. ŞEFFAF YÖNETİM/DENETLENEBİLİRLİK
Tüm faaliyetler mobil platforma taşınarak hizmetleri şeffaf ve halkın denetimine açan anlayış..
7. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER
Erdemli, bilgili, inançlı, kültürlü sosyal çevre için…

1. TİCARET

Kartal’ın ticareti canlanıyor.. Kartalın ticaretine canlılık katacak yerel projeler tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak “ticari konsey” eliyle belirleniyor..
1. Küçük “esnaf ve ticaret” erbabının büyük mağazaların etkisinden koruyacak tedbirler alınacak..
2. İlçemizin “küçük ve orta ölçekli müteahhitleri” teşvik edecek her türlü imkân sağlanack..
3. Kartal bir ” üniversite ve sağlık” ihtisas şehri haline gelecek,
4. E-5 karayolunun kuzeyi ile güneyini bağlayacak ve yaya alt geçidi olarak kullanılacak “yeraltı çarşısı” yapılacak..
5. Demiryolu aksının çarşıyı ikiye bölmesinin olumsuz etkileri Marmaray projesi çerçevesinde “viyadük altlarından yapılacak yaya ve motorlu araç geçişleriyle” ticari hayat canlandırılacak..
6. İlçemizden Pendik Bağlantılı Yalova-Mudanya “Arabalı Vapur” Seferlerine yeniden başlanarak çarşının ticari hayatı canlanacak..
7. Şehir içindeki esnafın ticaretini artırmak için müşteri bekleme süresini kısıtlayan “parklanma bedeli” uygulaması yeniden düzenlenecek..
8. Kartal Stadı şehir dışına çıkarılarak yerine “yeraltı çarşısı ve şehir parkı” yapılacak..
9. Sahil yolu bandında alışveriş mekânları yapılarak bölgenin ticareti artırılacak..
10. Denizin üzerine uzanan küçük ölçekli ticari-turistik dükkan, kıraathane, kafeteryalarla turizme katkı sağlanacak..
11. Tüm mahallelerde ticari hayatı canlandırılacağı özel caddeler oluşturulacak..
12. Kavşaklar yeraltına alınarak üzerlerinde yayalaştırılarak çarşı ve meydanlar oluşturulacak..
13. Kartal kavşağı taş ocağına küçük ve orta ölçekli esnafın da yer alacağı bir işletme modeliyle “ticaret, kültür, spor, kongre etkinlik merkezi” yapılacak..

2. ULAŞIM
Yaşadığınız istikamete her an, her yerden ulaşılıyor..

1. Yaya kaldırımları çocuklar, yaşlılar, bebek arabaları ve engellilerin de kullanacağı şekilde yeniden düzenlenecek..
2. E-5 kuzeyi ile güneyini yer altından bağlayacak çarşı ile yayaların tüm mahallelere kesintisiz ulaşımı sağlanacak..
3. Kartal Merkeze (meydana) uzatılacak metro hattıyla ana ulaşım akslarının sahille bütünleşmesi sağlanacak..
4. Cevizli Hastane Kavşağı yan yol bağlantısı içeriye ring yapmadan kavşak içinde çözülecek..
5. E-5 karayolu hava ve gürültü kirliliğini önlemek için yol çevresi ağaçlandırılacak..
6. Cevizli kavşağı ile Uğur Mumcu mahallesi ring yolu tamamlanarak Soğanlığın şehir içi trafiği rahatlatılacak..
7. Çanakkale Caddesi E-5 kavşağı- ring yolu Mimar Sinan caddesi bağlantısı genişletilecek..
8. Tamirhane Mahallesi - sahil yolunu yaya ve araç geçişi alt geçit bağlantısı yapılacak..
9. E-5 Adnan Kahveci Köprüsü yan yol bağlantılı kavşak haline getirilerek Hürriyet Mahallesi şehirle bütünleşecek..
10. Mesire yerlerindeki tabiat ve çevreyi olumsuz etkileyen yüksek katlı yapılaşmalar önlenecek..
11. Demiryolu güneyindeki bölgeye zeminin yüksek yapıya müsait olmaması ve kuzeydeki binaların manzarasını kapatmasından dolayı bina kat sınırlaması getirilecek..
12. Toplu taşıma durakları araç ve yolcu ihtiyacına göre yeniden düzenlenecek,
13. Komşu ilçelere denizden ulaşımı sağlayarak deniz ulaşımı geliştirilecek..
14. Aydos-Dragos-Adalar aktarmalı teleferik hattı yapılarak ilçemizin turizmi geliştirilecek..

3. KENTSEL DÖNÜŞÜM..
Komşuluk ve mahalleyi unutmadan kentsel dönüşüm.. Şehirler binalarıyla değil insanlarla değer kazanır..

1. Kentsel dönüşüm komşuluk ilişkileri ve insanca çevre önemsenerek gerçekleşecek..
2. Kentsel dönüşüm mahalle ölçeğinde ele alınarak kimseyi yerinden etmeden, komşuluk ve aidiyet hissi muhafaza edilerek geliştirilecek
3. Gökdelenlerin yapımı ülke gerçeği ve yöre ihtiyaçlarına uygun olarak ilke ve prensiplere bağlanacak,
4. Kentsel dönüşüm toplumun farklı gelir gruplarının bir arada yaşayacağı, çok katmanlı, kimseyi ötekileştiremeyen ve yerinden etmeyen yöntemle gerçekleştirilecek..
5. Şehir dışından göçü teşvik etmeyen imar politikaları geliştirilecek..
6. E-5 koridorunda yüksek katlı iş merkezi veya otel yapımına izin verilirken, şehrin diğer bölümlerinin gökdelen çöplüğüne dönüşmesi önlenecek..

4. YAŞANABİLİR ÇEVREYE DOĞRU

Kartal’da yeşil , yaşanabilir çevreye doğru..

1. Aydos’ta Kent Ormanı yapılarak halkın mesire yeri ihtiyacı karşılanacak,
2. Şehrin yeni yeşil alan ve park ihtiyacı kamuya ait arazilerden arsa ve arazilerin tahsisleriyle karşılanarak büyük bir şehir parkı yapılacak..
3. Mevcut doğal çevre, yeşil doku ve orman alanları muhafaza edilecek,
4. Sokak çeşmeleri yapılarak insanların ve sahipsiz hayvanlarının su içme ihtiyacı karşılanacak..

5. EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER HERKESE, GENÇLERLE BİRLİKTE, YEDİDEN YETMİŞE…
Yediden yetmişe, çocuklara, gençlere, engellilere herkese spor ..

1. Gençleri meslek sahibi yapacak, iş imkanı sağlayacak eğitim ve kurslar açılacak..
2. Çocukların kötü alışkanlıklar edinmesinin önlemek için sosyo-kültürel ve sportif faaliyet imkânları artırılacak,
3. Her mahallede çocuk eğitim merkezi ve anaokulları yaygınlaştırılacak..
4. Dar gelirli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunulacak..
5. İlçemizde yeni üniversiteler ve sağlık kurumlarının açılması teşvik edilecek,
6. Okulların fiziki ve görsel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulacak..
7. Her mahallede kapalı spor salonu yapılacak..
8. Bölgemizde büyük ihtiyaç olan “çocuk acil yoğun bakım ünitesi”ni n yapımı için özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapılacak..
9. Bölgeye Özel Eğitim rehabilitasyon merkezi yapılması sağlanacak..
10. Toplumu ilk yardım konusunda eğitip bilinçlendirecek kurslar açılacak..
11. Yetim, öksüz ve sokak çocuklarının eğitimine özel önem verilerek topluma kazandırılacak..

6. ŞEFFAF YÖNETİM/DENETLENEBİLİRLİK
Tüm faaliyetler mobil platforma taşınarak hizmetleri şeffaf ve halkın denetimine açan anlayış..

1. Belediye hizmetleri hakkında vatandaşın sürekli bilgilendirilecek..
2. Belediyenin duyuruları, ihale ilanları izlenebilecek..
3. Belediye etkinlikleri, videolar ve fotoğraf galerileri takip edilebilecek..
4. Harita üzerinden konumlar görüntülenecek..
5. Belediye hizmetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgiler alınabilecek..
6. Toplu taşıma, Metro ve diğer araç saatleri öğrenilebilecek..
7. İl/ilçe rehberlerinden tüm bilgilere ulaşılabilecek..
8. Vatandaşla interaktif iletişim kurulacak..

7. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER

Erdemli, bilgili, inançlı, kültürlü sosyal çevre için…

Ahlâk ve maneviyatı geliştirecek sosyo- kültürel faaliyetlere ağırlık verilerek erdemli toplum inşaa edilecek..
1. Kartal örnek bir kültür şehri haline getirilecek..
2. İnsanlığa hizmet etmek, insanların huzur ve mutluluğunu sağlamak tüm faaliyetlerin amacı olacak..
3. Kartalın tarihi evleri restore edilecek ve mimari kimliğin tespitine ilişkin çalışmalar yapılacak..
4. Her mahallede teknik ve idari hizmetlerin verileceği merkezler yapılacak,
5. Camilerin ve diğer ibadet mekânlarının yapımına destek verilecek..
6. İstanbul’un en yüksek tepesi Aydos’ta Rasathane ve Planetaryum yapılacak..

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209