Anne Sütü Projesi AB Projesiymiş

Saadet Partisi İstanbul İl Hanım Kolları Süt Banksı ile ilgili bakanlığa dilekçe verdi ve basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Anne Sütü Projesi AB Projesiymiş

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül ASİLTÜRK
Süt Banksı ile ilgili bakanlığa dilekçe verdi ve basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

2013 Şubat ayında  ülke gündemine Sağlık Bakanlığımızca getirilen Anne Sütü Bankası Projesi  gündeme geldiği ilk günden itibaren halkımızda büyük infiale sebep olmuştur. Bu büyük tepki karşısında camiamız AB uyum yasaları bünyesinde ülkemize dayatılan  projenin kanunlaşmaması için her türlü yasal tepkiyi ortaya koymuştur. Bu çerçevede İstanbul İl Kadın Kolları olarak İstanbul ili genelinde Anne Sütü Bankası Projesi’nin hayata geçmemesi için etkili fertlerin harekete geçirilmesi, konuya ilişkin basın açıklamalarının yapılması ve son olarak da kısa süreli bir imza kampanyası faaliyetlerinde bulunulmuştur. Çok kısa zamanda “Anne Sütü Bankası İstemiyoruz” imza kampanyamız 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede toplanan bu imzalar İstanbul İl Kadın Kollarımız tarafından Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve milletvekillerine birer dilekçe gönderilmiş ve talep doğrultusunda harekete geçmeleri çağrısı yapılmıştır.

24.06.2013 tarihinde gönderilen dilekçelerimize ilk resmi cevap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelmiştir. Bakanlığımızın gönderdiği cevap, maalesef, endişelerimizdeki haklılığımızın resmi belgesi olarak elimizdedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının “Anne Sütü Bankası Projesi’nin ülkemizde kesinlikle uygulamaya konmaması gerektiği”ne ilişkin dilekçemize verdiği  cevap ektedir. Cevap içeriğinden de görüldüğü gibi ailenin korunmasından sorumlu olan bakanlık, aileyi imha eden bir proje karşısında hiç bir yetkisinin olmadığını belirtmiş ve konunun AB Bakanlığı bünyesinde olduğunu  ifade ederek acziyetini ortaya koymuştur.

Projenin iptalini isteyen dilekçelerimizi gönderdiğimiz diğer kurumlardan da benzer cevapların gelmesinden endişeliyiz. Milletimizin istikbali için uygulanması bir felaket olacak olan Anne Sütü Bankası Projesinin  gelecek nesillerimiz , dünya ve ahiret saadetimiz için şakaya gelir hiç bir tarafının olmadığı ortadadır. Ülkemiz için yeni çıkmazlar, derin problemler üretmekten başka hiç bir gelecek vadetmeyen AB hayali uğruna, 11 yıldır hızlandırılmış şekilde yapılan yasal değişikliklerin milletimizi geri dönülmez felaketlere sürüklediği görülmektedir. Ayrıca mevcut hükümetin TC tarihinde ilk defa AB Bakanlığı tahsis etmesi de trajedinin bir başka boyutudur.

 

Anne Sütü Bankası Projesi’nin hayata geçirilmemesi için Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak bizler süreci takip etmeye ve gücümüzün yettiği her türlü yasal tepkiyi ortaya koymaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, fertler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları olarak da toplumumuz bu önemli konuya bigane kalmayacaktır. Gerek STK’larımız gerek basın mensuplarımız konumlarının ayrıcalığından doğan her türlü imkanlarını seferber edeceklerdir. Bugüne kadar AB müktesebatına uyum yasaları çerçevesinde ülkemizde zina suç olmaktan çıkarılmış, eşcinsellere vakıf dernek kurma imkanı verilmiş, domuz eti kasaplık et sınıfına sokularak besicilerine Ziraat Bankamızdan kredi desteği sağlanmıştır. Şahsiyetimizi oluşturan inanç değerlerimizle taban tabana zıt bu uygulamalar maalesef ülkemizde kanun teminatına alınmıştır.

Bu çarpık sürece bir yenisinin  daha eklenmemesi  için gayret göstermenin bir zaruret, duyarsız kalmanın ise hesabı verilemeyecek bir vebal olduğunu hatırlatıyoruz.

Nagehan Gül ASİLTÜRK
Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ AŞAĞIDA YAYINLIYORUZ
24/06/2013
TC
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA
ANKARA

AB Uyum Yasaları çerçevesinde zinanın suç olmaktan çıkarılması, domuz etinin kasaplık et sınıfına alınması ve üreticilerine devlet teşviki sağlanması, eşcinsellere vakıf, dernek kurma imkanlarının sağlanması gibi milli kodlarımıza tamamen ters kanunların uygulamaya konulmasına imza atan mevcut hükümetin son olarak yine AB müktesebatına uyum yasaları çerçevesinde gündeme getirdiği Anne Sütü Bankası (halkın tepkisi üzerine değiştirilen ismi ile süt kardeşliği projesi) projesinin kanunlaşarak nesil emniyetimizin tamamen ortadan kaldırılması söz konusudur.

Bu büyük tehlike karşısında halkımızın infiali söz konusu olmuş ve bu tepkiler çerçevesinde Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak ‘Anne sütü bankasına HAYIR!’ imza kampanyamız çok kısa bir zaman dilimizde bir çok STK’nın da desteği ile 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede elimize ulaşan imzalar Meclis Dilekçe Komisyonu’na ve kopyaları projenin muhatabı olan Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. ‘Anne Sütü Bankası’ projesi ülkemizde, sözü dinlenir, ilmi ehliyeti bütün çevrelerce kabul edilmiş tüm İslam alimlerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından eleştirilmiş ve uygulanamaz olarak ilan edilmiştir. İnancımız ve kültürümüzle taban tabana zıt uygulamaların “Avrupa Birliği istiyor” diye uygulamaya konması büyük bir siyasi vizyonsuzluğun emaresidir. Milletimizi felakete götüren bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmesi zorunludur.

Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların sağlıklı bir aklı, mantığı tatmin edici hiçbir yönü bulunmamaktadır. İki hafta önce ‘Gezi Parkı’ gündemi arasında Türkiye petrollerinin özelleştirilmesine ilişkin kanunun milletin gözünden saklanarak sessiz sedasız Meclis’ten geçirilmesi gibi, bir gece yarısı operasyonu ile nesillerimizin felaketini getirecek ‘Anne Sütü Bankası’ projesinin de kanunlaştırılmasından korkuyoruz. İl Kadın Kolları olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Projenin kanunlaşması halinde Adalet ve Kalkınma Partili hiç bir yetkilinin bu işin vebalinden kaçamayacağını, projenin kanunlaşması sırasında muhalefeti ve Cumhurbaşkanlığı makamıyla sürece mani olmayan bütün yetkililerin de bu vebale ortak olacaklarını hatırlatıyoruz.

Derin tarihi birikimimizin de gözler önüne serdiği şekliyle AB peşinde koşmanın ülkemize ve insanımıza zilletten başka bir şey getirmeyeceğini iktidar ve muhalefetiyle tüm karar alıcıların anlaması gerektiğini ve mili şahsiyetimize, özümüze dönmekten başka bir çare bulunmadığını ifade ediyoruz.

Başta Bakan olmak üzere siz Bakanlık yetkililerinden, Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak milletimiz adına, anne sütü gibi hiç bir hafifliği kabul etmeyen bu konuda, inanç değerlerimizi dikkate alarak, bu projenin bir daha gündeme gelmemek üzere ülke gündeminden çıkarılmasını ve AB Uyum Yasaları çerçevesinde çıkarılan milli manevi değerlerimize aykırı tüm yasaların yeniden ele alınarak iptal edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımla,


Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Adına, Başkan
Nagehan Gül ASİLTÜRK

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209