İLESAM Kültür Evinde “Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya” konuşuldu.

İLESAM Kültür Evinde düzenlenen Mart ayının ilk Cumartesi günü etkinliğinde “Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya” anıldı. Konuşmacı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden Gökhan REYHANOĞULLARI idi.

İLESAM Kültür Evinde “Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya” konuşuldu.
 İLESAM Kültür Evinde “Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya” konuşuldu. (02 Mart 2013) 
İLESAM Kültür Evinde düzenlenen Mart ayının ilk Cumartesi günü etkinliğinde “Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya” anıldı. Konuşmacı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Gökhan REYHANOĞULLARI idi.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, programı üyeleri yakından ilgilendiren birkaç duyuru ile açtı. 

Önce, Eylül Fuarcılıkla yapılan “İşbirliği Protokolü” kapsamında 22 - 31 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan 7. Ankara Kitap Fuarında, arzu eden üyelerin İLESAM standında kitaplarını sergileyebileceklerini ve imza günü düzenleyebileceklerini” söyledi.

Parmaksız, “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı Slogan ve Logo yarışmasının ikincisini Altındağ Belediyesi ile beraber düzenlediklerini, bu proje ile özellikle Ankara’daki öğrencilerin okullarda verilecek seminerlerle telif hakkı ve korsan konusunda bilinçleneceğini, sanatçının ve eserlerin korunacağını, yapılan yarışma ile öğrencilerin ödüllendirileceğini, esere ve emeğe saygının oluşacağını ve ülkemiz açısından vergi kaybının önleneceği düşünüyoruz. Unutulmamalıdır ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu yaşta bilinçlenirlerse yarının ebeveynleri olarak bilinçli çocuklar yetiştirirler. Okullarda çeşitli dallarda kulüpler var. Biz de slogan ve logo kulübü kurdurmaya çalışıyoruz, dedi.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi tarafından Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla 2012 yılında İnceleme-Araştırma, Roman ve Çocuk Edebiyatı (Roman-Hikâye) alanında düzenlenen yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki Cumartesi günü açıklanacağı bilgisini de veren Parmaksız konuşmasını yapmak üzere Gökhan Reyhanoğulları’nı kürsüye davet etti.

 

Konuşmasına hocası Prof. Dr. Nurullah Çetin’e teşekkür ederek başlayan Gökhan Reyhanoğulları sözlerine şöyle devam etti: 
“7 Şubat 1904’te Çatalca’da doğan Arif Nihat Asya’nın asıl adı Mehmet Arif’tir. Ziver adında bir çiftçinin oğlu olan Arif Nihat Asya henüz yedi günlükken babasını kaybetmiş ve akrabaları tarafından himaye altına alınmıştır. Çocukluğu büyük sıkıntılar içinde geçmiştir. İlköğrenimine doğduğu köyde başlayan Asya, öğrenimini İstanbul’da Haseki mahalle mektebi, Gülşen-i Maarif Rüştiyesi ve parasız yatılı olarak alındığı Bolu Sultanisi’nde tamamladı. Bolu Sultanisi’nin lise kısmının kaldırılması üzerine öğrenimini Kastamonu Sultanisi’nde bitiren Arif Nihat, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’na (Darülmuallimin-i Aliye) girdi, aynı zamanda da Anadolu Ajansı’nda çalıştı. Lise, kolej ve öğretmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1950–54 yılları arasında DP’den Seyhan Milletvekilliği yaptı. Yeni İstanbul, Babıâli’de Sabah, Ankara Havadis ve Son Baskı gazetelerinde edebi ve siyasi içerikli yazılar yazan, Hayat, Türk Yurdu, Hisar, Türk Sanatı gibi dergilerde şiirleri yayımlamış olan Arif Nihat Asya’nın otuza yakın kitabı bulunmaktadır. Önceleri romantik denilebilecek bir Turancılık fikrini savunurken zamanla Anadolu’ya yönelerek Türkçü, milliyetçi, memleketçi olarak anılan sanatçılar arasında yer alan Arif Nihat, yalın, anlaşılır ve nükteli bir dil kullanmış, serbest, hece ve aruz ölçüleriyle yazdığı şiirlerinde kahramanlık ve din duygularını işlemiştir. Heykeltıraş (1924), Yastığımın Rüyası (1930), Âyetler (1936), Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1946), Kanatlar ve Gagalar (vecizeler 1946), Kubbe-i Hadra (Mevlana üstüne şiirler 1956) eserlerinden bazılarıdır.

Arif Nihat Asya’nın şiirini besleyen kaynakların başında ferdi duyuş ve düşünüş olmak üzere, günlük hayat, tarih, mazi, inanç, vatan, yurt ve tabiat güzellikleri, destanlar, kıssalar, halk hikâyeleri gelir. Asya’nın şiirlerinde aşkın büyük bir yer kapladığı, hayata bağlılık, insan sevgisi, acıma duygusu, yalnızlık, ölüm, yaşama sevinci gibi insanın iç dünyasına ait bütün hassasiyetleri görmek mümkündür. O’nun şiirlerinde günlük yaşam da önemli ilham kaynaklarından birisidir. Geçmişle bugün, bugünle gelecek ve dünle yarın arasında bağlantılar kuran Şair’in tarihten ve maziden beslendiği görülmektedir. İnanç da bu kaynakların arasında önemli bir yer tutar. Çeşitli tasavvufi terim ve tabirler, Kuran’dan yapılan birçok iktibas, hadiseler ve kıssalarla ilgili telmihler, Hz. Peygamber başta olmak üzere din büyükleri, dini günler, ibadetler şiiri besleyen kaynaklar arasındadır. Tabiat ve yurt güzellikleri de vatana duyduğu sevginin bir göstergesi olarak şirin ana kaynakları arasında yer alır. 

Vatan, üzerinde bir hayatın yaşandığı, o hayatın kültür haline getirildiği ve o kültürün geleceği hazırladığı bir topraktır, bir yerdir, ülkedir. Ona sahip olmak; yaşamak, kendisi olmak ve geleceğe hazırlanmak demektir. Toprağın milleti şekillendirdiği gibi, onun üzerinde yaşayanlar, onu sevenler de toprağı şekillendirir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde karşılaştığımız olaylar, vatan kavramının önemini daha çok gözler önüne serer. 1911 Trablusgarp, 1913 Balkan, 1914 Birinci Dünya Savaşı ve 1922’ye kadar süren İstiklal Savaşları Türk milletinde vatan konusunda dikkate değer hassasiyetler geliştirmiştir. Mehmet Akif, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal gibi Arif Nihat Asya’da da vatan için yazmak, düşünmek ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Arif Nihat çok büyük bir ümit bağladığı Türk gençliğinin yurda layık evlatlar gibi davranmamasından endişe etse de Türk gençliğine güvenir. Bu inancın en önemli örneği Fetih Marşı şiirinde ortaya çıkar. Fetih Marşı’nda geçmişini, tarihini, büyük zaferlerini, milli olan bütün değerlere sahip çıkması, onların değerini bilmesi adına Türk gençliğini bilinçlendirme çabasındadır. 

Vatana çok yönlü bakan Arif Nihat, tarih şuuru ile vatan fikrinin iç içe olduğu ve toprak ile insan arasındaki karşılıklı ilişkiyi öne çıkaran şiirler yazmıştır. Arif Nihat Asya, aslında her şeyden önce “Bayrak şairi” olarak şöhret yapmıştır. Bu şöhret çok sayıda bayrak şiiri yazmış olmasından değil, meşhur ‘Bayrak’ şiirinden kaynaklanmaktadır. (Doğrudan bayrak temini işlediği 12 adet Bayrak şiiri vardır.) Ancak şairin bayrağa düşkünlüğü, doğrudan bayrak temini işlediği şiirlerle sınırlı değildir. Birçok şiirinde bayrağı motif olarak kullanmış, bayrak-istiklal, bayrak-vatan, bayrak-mazi, bayrak-yiğitlik, bayrak-huzur bağlantılarını kurarak, onu bir ‘merkez değer’ haline getirmiştir. Bayrak etrafında geliştirilen bol ve ilgi çekici hayaller de bu ‘merkezleştirmenin’ eseridir. Şairin bayrağa olan düşkünlüğünü ve millet vatan-istiklal bağlantısını sade ve çok güzel kıyaslamalarla anlatan “Olamam” şiiri de oldukça önem arz eder. 

Arif Nihat Asya, şiirlerinde Oğuz Kağan’dan bugüne birçok devlet adamına, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Alparslan, Atatürk, Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim’e yer vermiştir. Asya, din konusunda İslam tarihine ve bu tarih içinde rolü, yeri bulunan muhtelif şahsiyetlere karşı da yakın bir ilgi duymuştur. Hz. Peygamber, Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Yahya, Hz. Yakup, Hz. Eyüp, Hz. Yusuf, Arif Nihat Asya’nın şiirlerine ilham vermişlerdir. Arif Nihat Asya, tam anlamıyla bir Mevlana hayranıdır. Yazdığı tasavvufi şiirlerin neredeyse dörtte üçü Mevlana’nın hayatı, düşüncesi, yaşayış tarzı, Mevlana sevgisi, üzerine söylenmiştir. Şairin Mevlana’dan sonra en çok itibar ettiği mutasavvıf, hakikate ulaşma yolunda çile çekmiş gerçek bir rehber olarak kabul ettiği Yunus Emre’dir.”

Reyhanoğulları “Arif Nihat Asya, yeryüzünde ne gördüyse, gökyüzünde neyi hayal ettiyse hepsini şiirin tematik kadrosuna dâhil etmiştir. Vatanını, bayrağını, milletini koşulsuz ve büyük bir içtenlikle seven, ona bağlanan Şair, gerek şiirleriyle gerekse nesirleriyle yarım asırdan fazla sürmüş bir cehdin verimliliğini yansıtmıştır. Yeni Türk şiirini değerlendiren ciddi, tarafsız ve iyi niyetli araştırmacılar, onun bu büyük emeğini görmezden gelemez.” cümleleriyle konuşmasını noktalayarak Asya’nın “Bayrak” isimli şiirini de paylaştı.
 
BAYRAK

Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kız kardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü! 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım, 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 
……
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver ! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. 
Yurda ay yıldızın ışığı yeter. 
……..
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen !
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim ! 

Arif Nihat Asya

Gökhan Reyhanoğulları’na İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız tarafından bir Teşekkür Belgesi takdim edildi.

 

Etkinliğin ikinci yarısı “Şiir Dinletisi” ile devam etti. Dinleti, İLESAM Denetleme Kurulu Başkanı Durak Turan Düz tarafından yönetildi. Düz “Ümitsiz, sevgisiz olmayalım ama hoşgörülü olalım.” mesajını verdi. Yaşam, aşka serzeniş, yıllar, mazi, insana değer vermek, sevgi, Çanakkale, sanatsal aşk, dünya malına itibar etmemek, zaman, vazgeçememek, uykusuz geçen geceler, şairlere sitem, eserin olmasının önemi temalı şiirlerin yanı sıra nesirler de paylaşıldı bu Cumartesi. Arif Nihat Asya, Ozan Hüseyin Çırakman da şiirleriyle anılan şairler arasındaydı.

Suna Güvel, İsmet Bora Binatlı, , Rıfat Kaya, Sevinç Güven, Sibel Unur Özdemir, Nur Ersen, Aşık Mahmudi, Durak Turan Düz, Ozan Dudai, Mahir Ünat, Ozan Sevdai, Şakir Susuz, Kazım Kaya, Tuncer Ulusoy, Nevzat Doğanay, Orhan Vergili, Fevzi Gökalp, Tülin Hatun Şener, Celal Ogan, Atıf Selçuk, Füheyda Biner, Vedat Fidanboy, Rabia Barış, Nurettin Gür Ozanoğlu, Hatice Yıldız, Nemci Dal, Cahit Karaç, Ozan Esnafi, Elifçe, Şahin Ekerbiçer, İlter Yeşilay, Cemal Tuzcuoğulları etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Şiire, sanata, edebiyata ve kültüre gönül veren herkesi etkinliklerimize bekliyoruz. 
İstedikleri halde çeşitli nedenlerden dolayı etkinliklerimize katılamayan Ankara içinde ve dışındaki gönül dostlarımıza, haberlerimizi her hafta İLESAM’ın Web sayfasından ve facebook sayfamızdan ulaştırıyoruz. Kısacası siz etkinliğe gelemeseniz de etkinlik sizlere geliyor satırlarımızda, sayfalarımızda.

Arif Nihat Asya’nın anıldığı, birbirinden güzel şiirlerin okunduğu, dostlarla sohbetlerin edildiği, iç ısıtan çayların yudumlandığı bir Cumartesi günü etkinliği daha belleklerde yerini aldı. 

HABER METNİ: SİBEL UNUR ÖZDEMİR
FOTOĞRAFLAR ve YAYINA HAZIRLAYAN: NUR ERSEN

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209