Hz.İsa’ya Aykırı Hristiyanlığı Kim Kurdu?

Kiliseyi Hz.İsa’nın kurduğu zannedilir. Oysa çağdaş araştırmalar kiliseyi İsa’nın kurmadığını ortaya çıkarmıştır. Protestan Papaz Prof. K.F.Nickle :

Hz.İsa’ya Aykırı Hristiyanlığı Kim Kurdu?

 Kiliseyi Hz.İsa’nın kurduğu zannedilir. Oysa çağdaş araştırmalar kiliseyi İsa’nın kurmadığını ortaya çıkarmıştır.Protestan Papaz Prof. K.F.Nickle :“Yeni ahit uzmanlarının çoğuna şu kesin görünmektedir ki İsa dünyadaki misyonu sırasında dini bir kurum olarak kiliseyi kurmamıştır. Yani onun vazife planında Yahudilikten sonra ayrı olarak bir kilise kurmak yoktur. (The Synoptic Gospels, s12)

Katolik ilahiyatçı Prof. Hans Küng:

“Bütün bunlar şu demektir ki İsa hayatı sırasında bir kilise kurmadı” (On Being a Christian, s284-285)

Hristiyan Papaz H.E.Fosdick :

“O (İsa) öylesine kökten bir yahudiydi ki Welhausen şunu söylemişti : “İsa bir hristiyan değildi. O bir yahudiydi. O yeni bir inanç vazetmedi, fakat insanlara Tanrının isteğini yerine getirmeyi öğretti. Tanrının istekleri Musa’nın şeriatında ve diğer kutsal yazı kitaplarında bulunmaktaydı.” (The Man from Nazareth, s232)

Hz.İsa Tevrata uydu ve yeni bir din getirmedi.

Protestan ilahiyatçı Adolf Harnack:

“İsa mesih hiçbir yeni doktrin getirmedi” (Dogmengeschichte, s39)

Hristiyan kaynakların hepsinde vurgulanan ortak gerçek şu ki Hz.İsa ve havarileri “Tanrının oğlu, tanrı” gibi bir tanrılık sıfatı, teslis, Haç ve kurban gibi inançları olan kilise veya yeni bir din kurmadı.

Kilise Nasıl Kuruldu?
12 havarisi yeterli gelmeyince bunlara ilaveten Hz.İsa 70 öğrenci daha edindi.

Bu şeylerden sonra Rab başka yetmiş kişi tayin edip kendisinin gitmek üzere olduğu her şehre ve yere onları ikişer ikişer önü sıra gönderdi. (Luka 10:1)

Yahudiler Hz.İsa’yı peygamber olarak kabul etmedikleri gibi O’nun canına kastettiler. Hz.İsa hristiyanlara göre haça gerilerek öldürülünce (İslam’a göre başkası öldürüldü, Hz.İsa kurtarıldı) İsa’nın cemaatinin başına kardeşi Yakup lider olarak geçti. Biz İsa’nın oluşturduğu cemaate Musevi Hristiyanlar diyelim.

İsa ve havariler sinagoglarda ibadet etmiş olup yeni bir mabed yani kilise kurmamıştır.

İlk hristiyanlar özel ibadet yerleri inşa etmedikleri gibi özel evlerde toplandılar. Sinagogun kutsal yazılarını kullandılar. (The origins of Christianiy, s9)

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209