FENER BALAT AYVANSARAY PROJESİ İPTAL KARARI BASIN TOPLANTISI

Bu haber biz Fener-Balat Ayvansaray halkının, projenin tarafımıza bildirildiğinden bu yana çektiğimiz sıkıntı ve stresi üzerimizden atmamıza sebep olan sevindirici bir haberdir

FENER BALAT AYVANSARAY PROJESİ İPTAL KARARI BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları Ve Dava Arkadaşlarım

Fener-Balat-Ayvansaray Yenileme Projesi ile ilgili 12.03.2010 tarihinde açmış olduğumuz dava neticelenmiştir. İstanbul 5. İdare Mahkemesinin verdiği karara göre Yenileme Kurul Kararı, Fatih Belediye Meclis Kararı ve Büyükşehir Başkanlığının onay kararı ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu kararlar tümden iptal edilmiş, artık yok hükmündedir.
Karar oy birliği ile verilmiştir.

Bu haber biz Fener-Balat Ayvansaray halkının, projenin tarafımıza bildirildiğinden bu yana çektiğimiz sıkıntı ve stresi üzerimizden atmamıza sebep olan sevindirici bir haberdir. Danıştay yolu açık olsa da, yargıdan çıkan bu karar hem semt halkının hem kamunun yararına verilmiş, adaletin yerini bulmasını sağlamış yerinde bir karardır. Dernek Yönetimi olarak bundan sonra ilk işimiz üyelerimiz ve halkımızla bir toplantı yapmak ve önümüzdeki süreçle ilgili bir durum değerlendirmesinde bulunmak olacaktır.

Yaşadığımız bölgenin Tarihi ve kültürel değerinin farkındayız ve bu tarihi ve kültürel mirası yaşatmak ve korumak için bundan sonra mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda parsel bazında alternatif bir Resterasyon projesi üretip el birliği ile semtimizi hem turizme hem kentimize hem de UNESCO tarafından layık görülmüş olduğu Dünya Kültür Mirasları Listesine yakışır hale getirmek için önümüzdeki süreçte de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Değerli basın mensupları bu süreçte birçok kişi ve kurumdan destek aldık, deneyim paylaşımında bulunduk, hatalardan ders çıkararak en doğrusunu yapmaya çalıştık ve çabalarımızın karşılığını aldık. Ama bu tek başına bizim başarımız olmadı; bu konuda en başta davamızı başarıyla savunan avukatımız Can Atalay'a, aynı sorunu paylaştığımız ve tecrübelerinden çok yararlandığımız Tarlabaşı Dernek başkanı Ahmet Gün’e , Mimarlar Odasına, davamıza destek olan bütün platform ve derneklere, Fatih Belediyesi CHP meclis üyeleri ve özellikle bu konuda davamıza dair Meclise soru önergesi veren CHP milletvekili Sacid Yıldız'a, şu an FEBAYDER yönetimde olan arkadaşlarımız yanı sıra aynı zamanda bu derneğin kurucu üyeleri arasında yer alan eski dernek başkanımız Hasan Acar'a eski yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza bizden desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür etmek istiyorum.

Bu arada siz değerli basın mensuplarının da bu güne kadar vermiş olduğunuz destek ve katkılarınız için teşekkür ediyor, bundan sonra da bu desteği sürdürmenizi diliyoruz. Dernek başkanı olarak bu kararın tüm ülkemize, Fener-Balat-Ayvansaray halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Saygılarımla...

FEBAYDER Yönetmi Kurulu Başkanı: İbrahim Güntekin

DAVA AÇMA GEREKÇESİ VE GEREKÇELİ KARARI

Dava açma gerekçesi: Davacıların taşınmazlarının bulundu[u alanlarda kapsayan Yenileme Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması ipine ait Avan Projesinin onaylanmasına ilişkin Kültür Ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür Ve Tabiat Varlıları Koruma Bölge Kurulu kararına, bu kararın kabulüne ilişkin Fatih Belediye Meclisi'nin 09.12.2009 tarih ve 2009174 sayılı kararın ve eki avan projeleri ile istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.01.2010 tarih ve TN:2473342 sayıl işleminin; taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıktırılması istendiği, kararın koruma yüksek kurulu kararlarına aykırı olduğu, kararın şehircilik ilke ve kurallarına aykırı olduğu, hukuka aykırı bulunduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

Davanın gerekçeli kararı:

Devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği, dava konusu düzenlemede ise bölgenin tarihi dokusu dikkate alınmadan söz konusu alanda salt fiziki yapılardaki birtakım eskimiş, köhnemiş, terk edilmiş ya da plan hükümlerine aykırı birtakım eklentilere sahip yapılar dikkate alınarak tescilli ve mimari özelliği bulunan yapıların da kapsama dahil edilerek alanın tümünün sosyo-ekonomik ve mekansal bağlamda büyük bir çöküntü alanı ilan edildiği ve bölgede geçerli olan mahalle kültürü ile birkaç kuşak öncesinden bu yana süregelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önceden gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmadan bölgenin tarihi özelliğini bütünüyle değiştiren ve uygulama projesine esas teşkil edecek nitelikte olan avan projeyle ilgili yapılan teknik inceleme neticesinde söz konusu avan proje ve projenin onaylanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemlerde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına kamu yararına ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak bu yargı kararı ile Avan Projesinin onaylanmasına ilişkin Kültür Ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür Ve Tabiat Varlıları Koruma Bölge Kurulu kararı, bu kararın kabulüne ilişkin Fatih Belediye Meclisi'nin 09.12.2009 tarih ve 2009174 sayılı kararı ve eki avan projeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.01.2010 tarih ve TN:2473342 sayıl işleminin; taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği, karar koruma yüksek kurulu kararlarına ve şehircilik ilke ve kurallarına aykırı olduğu, hukuka aykırı bulunduğu iddiasıyla iptal edilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209