Evimiz yıkılabilir farkında mıyız?

Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahipleri ve maliklerin bunları bilmesi gerekiyor.

Evimiz yıkılabilir farkında mıyız?
EV SAHİPLERİ DİKKATLİ OLUN ! 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre, depreme dayanıklı olmayan binalar, risk tespitinden itibaren dört ay içinde yıkılacak. Riskli yapıların tespitinin usul ve esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlayacağı yönetmeliğe göre belirlenecek.

Bakanlık, riskli yapıların tespitini maliklerden isteyecek. Hak sahipleri tarafından verilen süre içinde risk tespiti yaptırılmazsa Bakanlık, idare risk tespitini kendisi yaptıracak.

15 GÜN İTİRAZ HAKKI VAR


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya idarenin yaptırdığı risk tespitine karşı maliklerin veya yasal temsilcilerin 15 gün içinde itiraz etme hakları var. İtiraz, 7 kişilik bir teknik kurul tarafından karara bağlanacak. Bakanlığın ya da idarenin risk tespiti halinde, yapılacak masraflar için, bina tapularının arsa payları üzerine müşterek ipotek şerhi konulacak.

Kentsel dönüşüm uygulamasında öncelikle hak sahipleri ile anlaşma sağlanacak.

Riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine en az 60 günlük süre verileceğini ve bu sürede yıkım gerçekleşmezse ek süre verileceğini belirten Av. Emre Alcan, "Bu sürede de gönüllü yıkım gerçekleşmezse idare tarafından kaymakamlık veya valilikten riskli yapıların insan ve eşyadan arındırılması ile yıkılmasına destek istenecek. İlgili idarenin yıkımı sağlamaması halinde, tespit, tahliye ve yıkım Bakanlıkça doğrudan yerine getirilecek" dedi.

YIKIM MASRAFLARI NE OLACAK?

Yıkım masraflarının, tapu idaresince arsa paydaşlarının payına müşterek ipotek şerhi olarak kaydedileceğini de ifade eden Av. Alcan, şunları söyledi: "Yasaya göre parsellerin malikler tarafından değerlendirilmesi esastır. Hak sahipleri, parsellerin birleştirmesine, imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına, yeniden bina yapılmasına, kat karşılığı gibi yöntemlerle yeniden değerlendirilmesine, üçte iki çoğunlukla karar alabilecek. Bu işbirliğine katılmayan paydaşların payları, Bakanlıkça, en az rayiç değeri üzerinden, açık artırma yoluyla, diğer paydaşlara satılacak. Eğer bu satış gerçekleşmezse uzlaşmayan paydaşların payı Bakanlıkça Hazine adına tescil ettirilip rayiç bedeli paydaşına ödenecek ve bu durumda Hazine paydaş durumuna geçecek.

EĞER ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA

Üzerindeki binaları yıkılmış olan arsanın malikleri, tebligat üzerine, 30 gün içinde, üçte iki çoğunlukla anlaşma sağlayamadıkları takdirde, Bakanlık, belediye veya özel idare ya da TOKİ acele kamulaştırma yoluna başvurabilecek. Bakanlık, uygulamaya maruz kalan hak sahiplerine (bir yıllık kiracılar da dahildir) konut sertifikası verebilecek." Av. Emre Alcan, bütün uygulama idari işlemlerine karşı 30 gün içinde idare mahkemelerine dava açılabileceğini, fakat bu mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209