167 milyonluk KDV vurgunu Sayıştay Raporu’nda

Sayıştay Başkanlığı tarafından açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu, KDV Kanunu’na aykırı bir biçimde KDV hesaplanması sonucu SGK’nın 167 milyon TL’lik yersiz ödeme yaptığını gözler önüne serdi.

167 milyonluk KDV vurgunu Sayıştay Raporu’nda
 Sayıştay Başkanlığı tarafından açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu, KDV Kanunu’na aykırı bir biçimde KDV hesaplanması sonucu SGK’nın 167 milyon TL’lik yersiz ödeme yaptığını gözler önüne serdi. Devletin kasasından çıkan bu para, başta vakıf üniversiteleri olmak üzere Kamu Hastaneler Birliği ile kamu üniversitelerine bağlı sağlık hizmeti veren kurumlara gitti.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, SGK’nın mali disipline uymaması sonucunda, başta vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler olmak üzere, sağlık hizmeti sunan pek çok kururuma yersiz ödeme yapıldı. Sayıştay Başkanlığı tarafından 29.09.2014 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu; SGK’nin mali disipline, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine, kanunlara uymadığını ve “suistimalleri” görmezden geldiğini ortaya çıkardı. Rapora göre SGK, Vakıf Üniversiteleri Dahil Resmi Sağlık Hizmet Sunucularınca Kullanılan ve Kuruma Fatura Edilen Kodlu Tıbbi Malzeme ve İlaçlar için ödemeye esas tutarların belirlenmesinde KDV Kanunu’na aykırı bir biçimde KDV hesaplanması sonucu 167.683.881 TL yersiz ödeme yaptı.

Türk Tabipleri Birliği delegesi Dr. Güray Kılıç ve SES İzmir Şube Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Ergün Demir’in Sayıştay Raporu’ndan yaptığı çalışmaya göre:

-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere genel bütçeli idareler, üniversiteler ve döner sermayeli kuruluşların hastane işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri dahil üniversitelere bağlı resmi sağlık hizmet sunucularının kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet teslimlerinde ilgili mevzuat gereği KDV hesaplanmaması gerekmektedir. Konu olan bu husus hakkında Maliye Bakanlığı’ndan görüş sorulmuş ve talep edilen bu görüş yazısına Maliye Bakanlığı’ndan kuruma iletilen 06.09.2013 tarih ve 84502 sayılı cevabi yazıda bahse konu işlem bedellerinin ödenmesinde KDV hesaplanmaması gerektiği belirtildi.

-Söz konusu Kurum sağlık hizmet sunucularının MEDULA’da kayıtlı 2013 yılı işlemleri üzerinden Sayıştay yetkilileri tarafından yapılan incelemede, kurum sağlık hak sahiplerine sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT’a ek listelerde fiyatları ile birlikte belirlenmiş olan tıbbi malzeme ve ilaç kullanım bedellerinin KDV dahil hesaplanarak ödendiği saptandı.

-KDV Kanunu’na, Maliye Bakanlığı’nın yazısına ve SUT’un 3.1.1 başlıklı maddesinin 12 numaralı fıkrasında tanımlanan KDV istisna ve muafiyetlerinin geri ödemelerde dikkate alınacağı belirtilmesine rağmen kurumun hatalı uygulaması sonucu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için 24.158.225,45 TL, ilaç kullanımlarına karşılık yapılan ödemelerde de 62.039.583,50 TL tutarında KDV hesaplandı.

-Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için 27.681.703,88 TL ve ilaç kullanımları karşılığı yapılan ödemeler kapsamında 53.804.370,69 TL tutarında KDV hesaplanarak ödendiği saptandı.

-Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları geri ödeme kapsamında olmayan tıbbi malzemeleri kuruma faturalandırıldığı görüldü.

-Ayrıca, Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde Kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemelere ilişkin SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu, aslında geri ödeme kapsamında olmadığı halde Kurum tarafından karşılanan tıbbi malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu hatalı işlemler sonucu da 10.736.566,85 TL tutarında bir mebla da ilgili sağlık hizmet sunucularının alacaklarından kesilmesi gerektiği halde kesilmedi.

-Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına yapılan serbest kodsuz tıbbi malzeme ödemelerinde SUT’ta yer alan en düşük beş fiyat kuralına riayet edilmediği görüldü.

-Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde Kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemeler ile SUT kodu olmasına rağmen fiyatı belirlenmemiş tıbbi malzemelere ilişkin MEDULA’da kayıtlı veriler üzerinden yapılan inceleme neticesinde, söz konusu sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hatalı işlemlerden örneklemeye düşüp kesinti yapılmamış olanlarına ait işlem tutarlarının, Kurum mevzuatı doğrultusunda genellemeye tabi tutulması sonucu 2.016.438,22 TL tutarında bir meblağın ilgili sağlık hizmet sunucularının alacaklarından kesilmesi gerektiği halde kesilmediği tespit edilmiştir.

- Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma 2013 yılı içerisinde düzenlenen faturalara esas olan işlemler üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde tespit edilen bu tarz hatalı işlemlerden örneklemeye düşenlerin Kurum ilgili mevzuatı kapsamında genellenmesi sonucu vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden toplam 1.432.490,30 TL’nin mahsup edilmediği görüldü.

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2014, 16:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209